NordicMarketing blogi

Millainen on matkailuasiantuntijan työpäivä?

Matkailuasiantuntija on nostanut jalat työpäydälle ja seuraa virtuaalista FAM-tripiä tietokoneen ruudulta.

Kuva: NordicMarketing

Haluatko kuulla millaista matkailuasiantuntijan työ on? Hyppää mukaan lukemaan NordicMarketing Keski-Euroopan matkailuasiantuntija Jan Badurin työstä! Kuvaamme tässä blogissa Janin tyypillistä työviikkoa ja kerromme siitä, minkälaiset asiat tuovat matkailuasiantuntijalle onnistumisen kokemuksia ja mikä saa pysymään motivoituneena vuodesta toiseen. Suomalaisena matkailutoimijana voit olla myös utelias kuulemaan ajatuksia siitä, mitkä asiat Keski-Euroopan matkanjärjestäjille ovat oleellisimpia heidän tehdessä bisnestä matkailutoimijoiden kanssa. 

NordicMarketing saattaa kotimaiset matkailutoimijat ja Keski-Euroopan matkanjärjestäjät saman pöydän ääreen ja auttaa yhteistyössä alkuun. Tutustu keinoihimme >>

 

Kuka on Jan Badur? 

Jan Badur on NordicMarketing Keski-Euroopan asiantuntija. Badur asuu Saksassa ja vastaa NordicMarketingin kansainvälistymispalveluista yhdessä Saksassa asuvien kollegoiden kanssa. Läheistä yhteistyötä tehdään myös Suomen tiimin kanssa etenkin tutustumismatkojen houstaamisissa ja koulutuksiin liittyvissä asioissa.  

Jan on monessa mukana. Sähköposti kilkattaa ja puhelin soi. Monesti Badurin tavoittaakin auton ratista matkalla matkanjärjestäjien luo. Badurin tyypilliseen työviikkoon kuuluu mm. matkanjärjestäjätapaamisia, palveluntarjoajien koulutuksia ja erilaisia asiakaspalavereja.

 

Jan puhumassa tilaisuudessa puku päällä. Kuva: Visit Arctic Europe

Badurin näkökulmasta asiakkaita ovat niin suomalaiset, norjalaiset kuin ruotsalaiset matkailualueet sekä palveluntarjoajat, mutta myös DACH- ja Benelux maiden matkanjärjestäjät. On tärkeää pysyä ajan tasalla molempien osapuolien tarpeista ja tilanteista, onhan NordicMarketingin tavoitteena saattaa oikeat ostajat ja myyjät yhteen. 

Lue lisää: "Haastattelussa Jan Badur: NordicMarketing ja matkanjärjestäjäyhteistyö"

 

Ei yhtä samanlaista työviikkoa

 Badurin työviikot ovat hyvin erilaisia. Joskus kokonainen viikko voi mennä matkustaessa ympäri Suomea erilaisissa koulutuksissa kouluttamassa, messuilla, workshopeissa tai muissa asiakastapaamisissa. Toinen viikko taas voi vierähtää auton ratissa Saksassa, kun kyydissä on suomalaisia matkailutoimijoita, joita viedään tapaamaan matkanjärjestäjiä eripuolelle maata.

Toki joukkoon mahtuu aika ajoin myös toimistopäiviäkin. Onneksi Badurilla on monipuolinen tiimi apuna niin hoituvat mallikkaasti myös muut asiakkaille myydyt palvelut.  

 New call-to-action

 

Parhaita työpäiviä ovat sellaiset, kun pääsee auttamaan konkreettisesti yrittäjiä

Konkreettinen hyöty yrittäjille ja palveluiden käytännönläheisyys ovat NordicMarketing palveluiden ydin arvoja. Myös Jan kokee, että päivät, kun tehdään yhdessä kädet savessa, ovat niitä työn parhaita hetkiä. 

Yksi Janin tärkeimmistä konkreettisista työtehtävistä on suomalaisten matkailutoimijoiden kouluttaminen siitä, millaisia vaatimuksia ja kriteereitä Keski-Euroopassa on lomalta Pohjois-Eurooppaan ja Suomeen.

Lue lisää: "Matkailun kansainvälistymiskriteerit b2b näkökulmasta"

Badur on kouluttanut suomalaisia matkailutoimijoita jo yli kymmenen vuoden ajan. Pääsääntöisesti koulutukset tai työpajat keskittyvät markkinatiedon lisäämiseen ja saksalaisten kuluttajakäyttäytymisen ymmärryksen kasvattamiseen. Koulutuksissa pureudutaan käytännönläheisesti tuotteistamiseen ja myös matkanjärjestäjien vaatimuksiin b2b kaupassa.

Tuotteistamiskoulutuksen tavoitteena voi olla myös tuotekorttien rakentaminen, josta koostuu tietyn alueen tai yritysryhmän oma matkanjärjestäjille suunnattu tuotemanuaali. Työpajoissa voidaan myös yhdessä toimijoiden kanssa rakentaa uusia parin päivän tai jopa viikon kestäviä tuotepaketteja.   
 

“Koulutuksissa on aina kannustava henki ja toimijat ovat usein innoissaan kansainvälisistä markkinoista ja sen tuomista mahdollisuuksista. On tärkeää, että paikalliset palveluntarjoajat ymmärtävät minkälaisia tuotteita saksalaisille kannattaa suunnitella. Matkanjärjestäjäyhteistyöhön pääseminen vaatii usein aikaa ja silloin tuotteet ja komissioperiaatteet pitää olla kunnossa."
Jan Badur katsoo kameraan ja hymyilee.
Jan Badur

Managing Director, NordicMarketing

Matkailuasiantuntija Suvi Ahola asiakkaan kansssa workshopissa.

Kuva: NordicMarketing wokshop

Koulutustilaisuudet Badur rakentaa aina asiakkaiden toiveiden ja myös toimijoiden lähtötason eli osaamistason mukaan. Myös ennakkokysely osallistuville toimijoille antaa usein tärkeää taustatietoa päivien ohjelman suunnitteluun.

 - Haluamme, että osallistujille jää koulutuksista mieleen konkreettisia esimerkkejä, miten he voivat parantaa omaa tekemistään tai mitä voisi viilata, jotta kauppa kävisi paremmin, Jan kertoo. 

 

Matkailuasiantuntijan työssä yhdistyvät vuorovaikutustaidot, kyky kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja varmistaa eri kulttuurien keinot ymmärtää toisiaan

 
Kun tavoitteena on saada kansainväliset  yhteistyökuviot onnistumaan, on tärkeää kehittää erilaisia fasilisoinnin keinoja varmistamaan luotettava tiedon siirtyminen osapuolten välillä. NordicMarketing yksi tärkeä tällainen keino tähän on tuotemanuaali.

 - Tuotemanuaalit voivat kuulostaa vanhanaikaisilta, mutta ne ovat edelleen matkanjärjestäjille todella tärkeä työväline, toteaa Badur.

NordicMarketing on koonnut tuotemanuaaleja jo yli kymmenen vuoden ajan yhdessä suomalaisten matkailualueiden ja toimijoiden kanssa. Aluksi manuaaleja vielä painettiin ja lähetettiin matkanjärjestäjien konttoreihin.

Tänä päivänä manuaalit liikkuvat pääsääntöisesti digitaalisessa muodossa, mutta toki ne toimivat edelleen painettuina versioina työvälineenä workshoptilaisuuksissa ja myyntikäyntien yhteydessä.  

 

 "Erityisesti matkanjärjestäjäkaupassa yksityiskohdilla on merkitystä. Matkanjärjestäjän pitää saada myytävänä olevasta tuotteesta tai palvelusta riittävän tarkka ja kattava kuvaus, jotta hän varmasti ymmärtää mitä on myymässä omille asiakkailleen.”
Jan Badur katsoo kameraan ja hymyilee.
Jan Badur

Managing Director, NordicMarketing

 

NordicMarketing toimii tuotemanuaalin kokoajana ja käytössä ovat sähköiset tuotekorttipohjat, jotka auttavat asiakkaita, eli matkailupalvelujen tarjoajia, rakentamaan tuotteita niillä tiedoilla ja sisällöillä, jotka ovat olennaisia ja tärkeitä.

 

Työpäivät myyntikiertueilla ovat intensiiviä ja palkitsevia ihmisten kohtaamisia

 
Myyntitapaamiset ja myyntikiertueet ovat aina olleet yksi NordicMarketingin suosituimmista palveluista. Jokainen, joka on itse yrittänyt päästä tapaamaan saksalaista tai sveitsiläistä matkanjärjestäjää, tietää, ettei se välttämättä aina ole helppoa. Sen oikean kontaktin löytäminen voi tuntua jopa mahdottomalta. Tässä NordicMarketing auttaa asiakkaitaan.

 - Potentiaaliset ostajat seulotaan etukäteen, kun tiedetään minkälaisella tuoterepertuaarilla ja millä sesongeilla ollaan lähdössä liikkeelle.

 - Onko matkassa mukana esimerkiksi alueorganisaation tai hotelliketjun edustaja, ohjelmapalvelutoimijoita vai mökkiyrittäjiä - tämä kaikki vaikuttaa siihen ketä kannattaa tavata.
 
Matkanjärjestäjien työaika on erityisesti pandemian aikana ollut todella tiukoilla ja myyntitapaamiseen ja esittelyiden kuuntelemiseen varattu aika on heille kallisarvoista.

 - Tapaamisiin kannattaakin valmistautua hyvin etukäteen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että oma esitys ja materiaalit tulisi rakentaa nimenomaan b2b näkökulmasta. Keskittyä niihin tietoihin, jotka ovat matkanjärjestäjille olennaisia, sanoo Badur.

Jos ei ole valmis antamaan omasta tuotteestaan komissiota niin silloin b2b yhteistyölle ei löydy edellytyksiä.

Lue lisää: "Minä en maksa komissiota"

 - Eihän kukaan tee ilmaista kauppaa sinun puolestasi, kaikki markkinointi- ja myyntitoimenpiteet maksavat jotain, kanavasta riippumatta.

 
Myyntitapaamiset kestävät päivän tai pari, mutta valmisteluihin menee aikaa jossa koko tiimi on mukana


 - I Love my job, sanoo Badur. 

 - Onneksi minulla on apuna monipuolisten osaajien tiimi niin Saksassa kuin Suomessakin. Eihän yhden ihmisen työaika millään riittäisi tähän kaikkeen, naurahtaa Badur.

 

NordicMarketing-tiimi-teams

Kuva: NordicMarketing tiimi kahvitauolla

Niin manuaalit kuin myyntikiertueetkin vaativat usein paljon valmistelua etukäteen. Yhden manuaalin kokoamiseen, kääntämiseen ja taittamiseen voi mennä useampi viikko, kun kyseessä on jonkin alueen matkailutoimijoiden yhteinen projekti. Sivuja voi kertyä jopa yli sata.

 - Olemme vuosien saatossa pyrkineet optimoimaan omat sisäiset prosessimme ja pyrimme parhaamme mukaan myös ohjaamaan asiakkaita mahdollisimman sujuvaan toteutukseen.

 - Manuaalin tekeminen ei välttämättä ole ihan niin yksinkertaista miltä se päälle päin voi näyttää. Kun mukana on kymmeniä toimijoita niin aikataulut välillä venyy ja paukkuu.
 
Myyntikiertuiden valmisteluun menee monesti muutamia viikkoja. Ensin on päätettävä ketkä lähtevät mukaan, mitä he ovat myymässä ja sitten alkaa potentiaalisten ostajien etsintä ja tarkka aikataulutus.

Matkanjärjestäjien kivijalkatoimipisteet eivät välttämättä sijaitse suurkaupungeissa, eli on mahdotonta toteuttaa myyntikiertue esimerkiksi pelkästään Berliinissä.

Myyntikäynnit vaativat siis liikkumista paikasta toiseen ja yhteen päivään saadaan useimmiten sopimaan kaksi tapaamista, joskus jopa kolme. Kun kiertue on ohi, on huolehdittava myös jälkihoidosta ja palautteen keräämisestä. Painotammekin asiakkaillemme, että olkaa myös itse aktiivisia tapaamisten jälkeen ja muistuttakaa matkanjärjestäjiä säännöllisesti olemassaolostanne.

“Suomalainen tapa myydä on odottaa, että joku kysyy. Saksalaiset ovat tottuneet palveluun, eli yliaktiivisuus kannattaa."
Jan Badur katsoo kameraan ja hymyilee.
Jan Badur

Managing Director, NordicMarketing

 

Työpäivä, jonka muistan 

 
Korona iski ja Berliinin ITB messut peruttiin keväällä 2020.

 - Se päivä on jäänyt vahvasti mieleeni. Uskomatonta, että maailman suurimmat matkailumessut peruttiin vain muutamia päiviä ennen tapahtuman alkua, kertoo Badur.

 - Osa meidän osastolle tulevista matkailutoimijoista oli jo Berliinissä ja osa sai uutisen olleessaan vielä Suomessa. Ihmiset olivat syystäkin hämmentyneitä ja ihmeissään, ei tätä oltu osattu odottaa. ITB messuille sovittuja tapaamisia saatiin toteutettua digitaalisesti kun lähdimme tiimimme kanssa toteuttamaan Plan B:tä

Lue lisää: "NORDEUROPA – koronan myötä kipinä uuteen digitapahtumaan"

NordicMarketingin tiimi matkusti siis Berliiniin messujen peruuntumisesta huolimatta, varasi hotellista kokoustilat ja kutsui kaikki kumppanit mukaan digitapaamisiin. ITB messujen jälkeen pandemia vain paheni ja kaikki henkilökohtaiset tapaamiset oli peruttava.

Kukaan ei osannut arvioida miten kauan pandemia kestää ja millä kaikilla tavoin se tulee vaikuttamaan ihmisten matkustamiseen, kanssakäymiseen ja työntekoon ylipäätänsä. Kaikki sovitut sales tourit ja koulutukset peruttiin.

 - Se oli hurjaa aikaa. Kyllä siinä piti olla rohkea ja uskaltaa kokeilla uusia juttuja, kun totuus tilanteesta alkoi viikkojen kuluessa valjeta ja oli selvää, ettei tästä ihan hetkessä olla palautumassa normaaliin tilanteeseen, muistelee Badur.

 - Onneksi me kuitenkin selvittiin. Kiitos siitä kuuluu idearikkaalle ja muutoskykyiselle tiimille sekä toki erityisesti meidän asiakkaillemme, jotka lähtivät rohkeasti mukaan kokeilemaan uudenlaisia digitaalisessa muodossa toteutettuja palveluja.
 
Nyt tilanne on onneksi palautunut ennalleen siltä osin, että ihmiset uskaltavat jälleen matkustaa ja tavata toisiaan myös kasvotusten. Matkailutoimijoiden into face2face myyntitapaamisiin on säilynyt ja tänä vuonna olemmekin toteuttaneet jo monta matkaa, ja loppuvuodesta on tulossa vielä lisää verkostoitumisreissuja. Toki digipalvelut jäävät elämään muiden palvelujen rinnalle. NORDEUROPA workshoppimme tulee jälleen, nyt jo neljättä kertaa.

 - Nyt pandemian jälkeen voin onnekseni todeta, että kriisi synnytti meidän liiketoiminnalle myös uusia mahdollisuuksia, mitkä olisivat saattaneet jäädä ainakin osittain hyödyntämättä, päättää Badur. 

 

Ota yhteyttä matkailuasiantuntijaamme, kun matkanjärjestäjäkontaktien löytäminen on sinun toiminnallesi ajankohtaista: