Visit Finland

Matkailuyritysten kansainvälistymisvalmennus

6 - 12 valmennuspäivää

Visit Finland 115 x 115 PX
Mistä valmennuspolussa on kyse?

Valmennusohjelma kansainvälistyville matkailualueille

Hakeeko alueesi kasvua kansainvälisiltä markkinoilta? Toteuta Visit Finlandin valmennuspolku ja varmistat, että alueesi yritysten valmiudet kansainvälisille markkinoille ovat kunnossa. Valmennus perustuu Visit Finlandin vuonna 2023 julkaistuun Matkailuyritysten kansainvälistymisoppaaseen.

Kenelle?

Visit Finlandin kansainvälistymisen valmennuspolun tilaajana voi olla alueorganisaatio tai kehittämisyhtiö, joka puolestaan kutsuu oman alueen avaintoimijat mukaan. Alueen yrityksillä on hyvä olla yhteinen tahtotila ja tavoitteet, sekä edellytykset ja valmiudet lähteä kansainvälisille markkinoille.

Valmennusohjelma räätälöidään yhteistyössä tilaajan kanssa vastaamaan alueen uniikkeja tarpeita. 

Rantaheinikon takana näkyy Oulun merenrantahotelli.
Uusittu matkailuyritysten kansainvälistymisopas on julkaistu

Uusittu matkailuyritysten kansainvälistymisopas on julkaistu

9.4.2024 15:17 1 min read
Räätälöity kokonaisuus

Kansainvälistymisen valmennusohjelma koostuu alkukartoituksesta ja 6-12 valmennuspäivästä

Ohjelman valmennuspäivävaihtoehdot:

VALMENNUS 1. KOHTI KANSAINVÄLISIÄ MARKKINOITA

Perehdymme kansainvälistymisen askelmerkkeihin ja kansainvälistymisstrategiaan. Valmennuksen päätteeksi osallistuja tunnistaa kansainvälistymisen vaiheet ja ymmärtää miten valmennuspolku tukee kansainvälistymistä. Päivään sisältyy harjoituksia ja kotitehtävä.

VALMENNUS 2. TRENDIT JA MATKAILUKYSYNTÄ

Perehdymme erilaisiin tietolähteisiin, tutkimuksiin ja tilastoihin sekä ajankohtaisiin trendeihin ja ilmiöihin. Päivän aikana pohditaan miten ne vaikuttavat omaan toimintaan. Täydennetään kotitehtävän antoa sisällyttäen päivän anti siihen.

VALMENNUS 3. ASIAKKAAT JA KOHDERYHMÄT

Perehdymme matkailualan asiakkaisiin ja opitaan tunnistamaan erilaiset kohderyhmät ja luomaan ostajapersoonia. Koulutuspäivän päätteeksi osallistujalla on valmiudet luoda ostajapersoonia ja yritys ymmärtää niiden merkityksen liiketoiminnalle. Valmennuksessa hyödynnetään Visit Finlandin segmentointimallia ja täydennetään segmenttejä omilla havainnoilla.

VALMENNUS 4. KANSAINVÄLISEN MATKAILIJAN OSTOPOLUT

Valmennuksessa perehdytään kansainvälisen matkailijan ostopolkuihin ja opetellaan tunnistamaan asiakkaan kohtaamispisteet sekä omat ja eri ostajapersoonien toiminta ostopolulla. Päivään sisältyy runsaasti esimerkkejä ja kotitehtävä.

VALMENNUS 5. KUMPPANUUSVERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

Tutustumme erilaisiin yhteistyömuotoihin matkailualalla ja opimme arvioimaan yhteistyön ja verkostojen merkitystä matkailuliiketoiminnassa. Koulutuspäivän päätteeksi osallistujalla on valmiudet laatia verkostokartta- ja suunnitelma, jotka auttavat tehostamaan yhteistyötä ja verkostoitumaan monitasoisesti.

VALMENNUS 6. MARKKINA-ALUEET JA MARKKINA-ALUEVALINNAT

Opimme ymmärtämään, mitkä asiat vaikuttavat markkina-aluevalintoihin ja millaisia asiakkaita, tuotetyyppejä ja jakelukanavia eri markkinoilla on. Koulutuspäivän päätteeksi osallistujalla on valmiudet valita potentiaaliset markkina-alueet ja hankkia tietoa markkinavalintojen tueksi.

VALMENNUS 7. TUOTTEISTAMINEN KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

Perehdymme kansainvälisillä markkinoilla toimiviin tuotteisiin asiakkaan ostopolun eri vaiheissa, eri kanavissa ja eri sesonkeina. Perehdymme myös tuotteen monistamiseen, paketointiin sekä erilaisiin tuotekortteihin. Lopuksi käymme läpi tuotestrategian tarkoituksen ja merkityksen.

VALMENNUS 8. MARKKINOILLE MENEMINEN JA SIELLÄ TOIMIMINEN

Tutustumme erilaisiin myynninedistämistoimenpiteisiin ja opimme arvioimaan potentiaalisia toimenpiteitä ja niihin vaadittavia resursseja. Opettelemme määrittelemään myyntiargumentit ja laatimaan hissipuheen. Koulutuspäivän päätteeksi osallistujalla on valmiudet tunnistaa omat valmiudet markkinoille siirtymiseen.

VALMENNUS 9. KANSAINVÄLISTEN MARKKINOIDEN DIGITAALINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TIEDOLLA JOHTAMINEN

Perehdymme matkailun digitaaliseen toimintaympäristöön ja resurssivaatimuksiin. Päivän ohjelmaan kuuluu matkailun kansainvälisen digitaalisen jakelun ja jakelukanavakartan periaatteisiin perehtyminen, digitaalisiin myyntikanaviin tutustuminen ja digitaalisen jakelun erityiskysymyksien läpikäynti.

VALMENNUS 10. KILPAILUEDUN MÄÄRITTELY

Kilpailuetu voi koostua kymmenistä eri asioista kuten prosessien toimivuudesta tai brändistä. Opettelemme tunnistamaan oman kilpailuedun ja analysoimaan sen vaikutusta yrityksen toimintaan. Kilpailuedun määrittely auttaa asemoitumaan markkinoilla ja terästää yrityksen kilpailukykyä ja auttaa pääsemään tavoitteisiin.

VALMENNUS 11. HINNOITTELU

Perehdymme suunnitelmalliseen hinnoitteluun ja oman hinnoittelustrategian määrittelyyn. Lisäksi käymme läpi erilaisia hinnoittelukeinoja. Pohdimme myös miten hinnoittelustrategia ja hinnoittelukeinot parantavat kilpailukykyä, tasaavat sesonkeja ja parantavat katetta.

VALMENNUS 12. RISKIENHALLINTA JA RAHOITUS

Perehdymme kansainvälistymisen kustannuksiin ja rahoitustarpeisiin. Käymme läpi rahoitusohjelmia, rahoituksen hakemista ja rahoituksen saamiseen vaikuttavia tekijöitä. Perehdymme myös kansainvälistymisen riskeihin ja niihin varautumiseen.

Miten valmennusohjelman käynnistäminen tapahtuu?

Jos olet kiinnostunut käynnistämään matkailualueesi yrityksille Visit Finlandin kansainvälistymisen valmennuspolun, ota yhteys NordicMarketing matkailuasiantuntijaan Suvi Aholaan ja kartoitamme ensin tilanteenne: suvi.ahola@nordicmarketing.fi

Valmentajat:

greta katsoo kameraan ja hymyilee.
NordicMarketing-logo-square
nordicmarketing

Greta Tanskanen, matkailuasiantuntija, CEO

Gretan ydinosaamista ovat matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen, kansainvälistyminen, yhteistyön ja verkostojen rakentaminen, sekä erilaiset strategia-, konseptointi- ja suunnittelutyöt.

greta.tanskanen@nordicmarketing.fi
+358 40 162 4466

 

Jan Badur Team 2023
NordicMarketing-logo-square
nordicmarketing

Jan Badur, keskieuroopan matkailuasiantuntija, CEO

Jan on Keski-Euroopan matkailun syväasiantuntija usean vuosikymmenen kokemuksella. Saksalais-suomalaisella Janilla on tarjota yrityksille arvokasta tietoa kansainvälisten markkinoiden vaatimuksista sekä käytännön keinoista verkostoitua oikeiden matkanjärjestäjien kanssa. 

jan.badur@nordicmarketing.de
+49 1 783 481 048

 

Kirsi Mikkola katsoo kameraan ja hymyilee.
Nice-Group-Consulting
Nice Group Consulting Oy

Kirsi Mikkola, yrittäjä, digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija

Kirsi on matkailun digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija yli kahden kymmenen vuoden kokemuksella. Kirsi ohjaa ja valmentaa yrityksiä ja DMO-toimijoita käytännönläheisesti, innostavalla ja helposti lähestyttävällä otteella. Kirsin vahvuutena on digitaalisen liiketoiminnan laaja asiantuntemus. 

Pirjo Räsänen katsoo kameraan ja hymyilee.
Nice-Group-Consulting
Nice Group Consulting Oy

Pirjo Räsänen, yrittäjä, matkailuasiantuntija

Pirjo on erikoistunut valmentamaan yrityksiä aiheista: asiakasymmärrys, kohderyhmien ja kilpailuedun määrittely, tuotteistaminen sekä kansainvälistymisen vaiheet ja strategian laatiminen. Erityisosaamista Pirjolla on luonto- ja pyörämatkailusta sekä inklusiivisuudesta ja esteettömyydestä ja lisäksi hän avustaa matkailutoimijoita erilaisissa rahoitushankkeissa. 

tiina katsoo kameraan ja hymyilee.
Ellare
Ellare Oy

Tiina Kattilamäki, matkailuasiantuntija

Tiina on matkailun asiantuntija, erityisalana luonto- ja aktiviteettimatkailu. Tiina valmentaa yrityksiä matkailun tuotteistamisesta ja tuotekorttien rakentamisesta sekä luonto- ja pyörämatkailusta. Tiina on Suomen ensimmäinen Euroopan pyöräilyliiton sertifioima retkipyöräilyreittien tarkastaja.

Lue matkailun kansainvälistymisestä blogistamme:

10 askelta matkailuyrityksen kansainvälistymiseen

10 askelta matkailuyrityksen kansainvälistymiseen

1.2.2023 13:02 6 min read
Matkailun kansainvälistymiskriteerit b2b näkökulmasta
Rakenna tuotteesi näin kansainväliselle asiakkaalle

Matkailun kansainvälistymiskriteerit b2b näkökulmasta

26.5.2021 14:03 4 min read
Saksalaisen matkanjärjestäjän näkemyksiä Suomen matkailusta

Saksalaisen matkanjärjestäjän näkemyksiä Suomen matkailusta

8.8.2023 14:32 1 min read

Oletko kiinnostunut lähtemään mukaan kansainvälistymisvalmennukseen?

Jätä yhteystietosi ja matkailuasiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä: