Kansainvälisen matkailun digiosaaja-koulutus [opintomatka Keski-Eurooppaan]

Vuoden 2023 hakuaika on päättynyt. Tilaamalla uutiskirjeemme saat tiedon, jos vastaava koulutus toteutetaan uudestaan.  

Oletko matkailualan ammattilainen? Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja matkailualan ammattilaisille ja yrittäjille, jotka hakevat kasvua digitaalisuutta ja kansainvälistymistä hyödyntäen. Koulutuksen sisältö johdattelee osallistujat läpi matkailijan ostopolun vaiheiden, tarjoten heille syvällisen ymmärryksen matkailualan markkinointistrategioista aina asiakaslähtöisen sitouttamisen tärkeyteen. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen opintomatkaan Keski-Eurooppaan, sisältäen benchmarking-vierailuja ja tapaamisia matkanjärjestäjien kanssa.

Mies katselee revontulia tunturin päällä.

Vuoden 2023 matkailuyrityksiä:

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon kun haku aukeaa
Hakuaika: Päättynyt
Hinta: oppisopimuskoulutus 0€
Ajoitus:
Toteutustapa: etäopinnot, mahdollisuuksien mukaan hybridi Tampere
Toimipiste: Tampere
Opintojen laajuus: 180 osp
Yhteistyössä: SASKY koulutuskuntayhtymä

Lataa pdf-esite koulutuksesta

Koulutuspäivien sisältö

Tunnista asiakkaat (1 pv omatoiminen opiskelu tallenteen ja materiaalin kautta)
KOULUTUSPÄIVÄN TULOS: Ostajapersoonat ja ostopolut

Perehdymme matkailualan asiakkaisiin ja heidän ostopolkuihinsa. Opit tunnistamaan erilaiset kohderyhmät ja luomaan ostajapersoonia sekä ymmärrät matkailijoiden päätöksentekoprosessin kotimaan ja kansainvälisten matkustajien näkökulmasta. Koulutuspäivän päätteeksi sinulla on valmiudet luoda ostajapersoonia ja ymmärtää matkailijoiden ostopolkujen merkitys liiketoiminnalle.

 • Kohderyhmien tunnistaminen
 • Matkailijapersoonien määritteleminen
 • Matkailijan ostopolku (kotimaa ja kv)
Määrittele myyntiargumentit (1 pv omatoiminen opiskelu tallenteen ja materiaalin kautta)
KOULUTUSPÄIVÄN TULOS: Kilpailija-analyysi, USP ja hissipuhe

Pureudumme matkailun vetovoimatekijöihin ja niiden myyntiargumentointiin. Opit tunnistamaan kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet kilpailija-analyysin avulla sekä luomaan ainutlaatuisia myyntiargumentteja omille matkailutuotteillesi. Lisäksi opit kiteyttämään myyntiviestisi napakkaan ja vaikuttavaan hissipuheeseen. Koulutuspäivän päätteeksi sinulla on valmiudet erottua kilpailijoista, korostaa tuotteidesi vahvuuksia ja vakuuttaa asiakkaat ainutlaatuisella myyntiargumentoinnilla.

 • Matkailutuotteiden vetovoimatekijöiden tunnistaminen
 • Sopivien myyntiargumenttien määritteleminen
Suunnittele monikanavaisesti (omatoiminen verkkototeutus)
KOULUTUSPÄIVÄN TULOS: Digimarkkinoinnin monikanavasuunnitelma ja verkostokartta

Tutustumme digitaalisen markkinoinnin strategiseen suunnitteluun eri kanavien kautta (b2b, b2c) ja opimme arvioimaan verkostojen merkitystä matkailualan liiketoiminnassa. Koulutuspäivän päätteeksi sinulla on valmiina digimarkkinoinnin monikanavasuunnitelma ja verkostokartta, jotka auttavat sinua tehokkaasti tavoittamaan ja sitouttamaan asiakkaasi eri kanavien kautta.

 • Digitaalisen markkinoinnin strateginen monikanavasuunnittelu (b2b, b2c)
 • Verkostojen merkitys
Tuotteista asiakaslähtöisesti (1 pv)
KOULUTUSPÄIVÄN TULOS: Kansainväliset kriteerit täyttävät tuotekortit

Keskitymme matkailupalvelujen tuotteistamiseen asiakaslähtöisesti. Opit tunnistamaan ja ymmärtämään asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä luomaan tuotekortteja, jotka täyttävät kansainväliset laatu- ja vaatimuskriteerit. Koulutuspäivän päätteeksi sinulla on valmiudet luoda kansainväliset kriteerit täyttävät tuotekortit, jotka auttavat sinua erottumaan kilpailijoista ja houkuttelemaan kohderyhmäsi asiakkaita. 

 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen tunnistetuille asiakkaille
Löydy digitaalisesti (2pv)
KOULUTUSPÄIVÄN TULOS: Ostettavuuden ja löydettävyyden suunnitelma ja jakelukanavakartta

Keskitymme kansainväliseen digitaaliseen löydettävyyteen, jakeluun ja ostettavuuteen matkailualalla. Opit luomaan suunnitelmia ja strategioita, jotka edistävät tuotteidesi ja palvelujesi näkyvyyttä ja helpottavat niiden ostamista kansainvälisillä markkinoilla. Koulutuspäivän päätteeksi sinulla on valmiudet laatia löydettävyyden suunnitelma sekä jakelukanavakartta, jotka auttavat sinua saavuttamaan laajemman kansainvälisen yleisön ja kasvattamaan liiketoimintaasi digitaalisessa ympäristössä. 

 • Kansainvälinen digitaalinen löydettävyys
 • Kansainvälinen jakelu ja ostettavuus
Saavuta tavoitteet sisällöllä (2pv)
KOULUTUSPÄIVÄN TULOS: Markkinoinnin tiedolla johtamisen malli, suunnitelma markkinointiautomaation hyödyntämiseen

Käsittelemme sisältömarkkinointia, markkinoinnin automaatiota ja tiedolla johtamista matkailualalla. Opit luomaan markkinoinnin tiedolla johtamisen mallin, joka auttaa sinua hyödyntämään tehokkaasti kerättyä tietoa ja analytiikkaa markkinointistrategioidesi kehittämisessä. Lisäksi saat suunnitelman markkinointiautomaation hyödyntämisestä, joka tehostaa markkinointiprosessejasi ja parantaa asiakaskokemusta. Koulutuspäivän päätteeksi sinulla on konkreettisia työkaluja ja strategiat, joiden avulla voit saavuttaa tavoitteesi sisältömarkkinoinnissa ja hyödyntää markkinoinnin automaatiota tehokkaasti.

 • Sisältömarkkinointi
 • Markkinoinnin automaatio
 • Tiedolla johtaminen
Sitouta asiakkaat (2pv)
KOULUTUSPÄIVÄN TULOS: Kuvaus asiakkaan kuuntelujärjestelmästä asiakkaan myyntipolulla

Keskitymme matkailun digitaaliseen asiakaspalveluun, viestintään asiakaspolun eri vaiheissa, asiakkaan kuunteluun ja palautteisiin sekä onnistuneen asiakaskokemuksen luomiseen. Koulutuspäivän päätteeksi sinulla on valmiudet laatia kuvaus asiakkaan kuuntelujärjestelmästä, joka auttaa sinua ymmärtämään asiakkaidesi tarpeita ja odotuksia matkailun myyntipolulla. Tämä tieto mahdollistaa paremman asiakaspalvelun tarjoamisen ja parantaa asiakaskokemusta matkailualalla.

 • Matkailun digitaalinen asiakaspalvelu
 • Viestit asiakaspolun varrella
 • Asiakkaan kuuntelu ja palautteet
 • Onnistunut asiakaskokemus
Johda tiedolla (1pv)
KOULUTUSPÄIVÄN TULOS: Tuottojohtamisen ja kanavahallinnan suunnitelma

Käsittelemme myynnin johtamista tiedolla, tuottojohtamista ja kanavahallintaa matkailualalla. Koulutuspäivän päätteeksi sinulla on valmiudet laatia tuottojohtamisen ja kanavahallinnan suunnitelma, joka auttaa sinua optimoimaan myyntiä ja tehokasta kanavien hallintaa matkailuliiketoiminnassa. Suunnitelma perustuu tietoon ja analyyseihin, ja sen avulla voit saavuttaa parempia tuloksia ja kasvattaa kannattavuutta matkailualalla.

 • Myynnin johtaminen tiedolla
 • Tuottojohtaminen
 • Kanavahallinta 
Kansainvälisty viisaasti (omatoiminen verkkototeutus + 2pv)
KOULUTUSPÄIVÄN TULOS: Kansainvälistymispolku ja vastuullisen yrityksen suunnitelma

Käsittelemme kansainvälistymistä matkailualalla kestävästi ja vastuullisesti. Päivän aikana kehität syvempää ymmärrystä kasvumahdollisuuksista kansainvälisiltä markkinoilta (b2c, b2b), matkanjärjestäjäyhteistyöstä sekä vastuullisuuden merkityksestä. Koulutuspäivän päätteeksi sinulla on valmiudet laatia kansainvälistymispolku sekä suunnitelma vastuullisen yrityksen rakentamiseksi. Näiden avulla voit strategisesti kehittää kansainvälistä toimintaasi ja samalla ottaa huomioon vastuullisuuden näkökulmat matkailuliiketoiminnassa.

 • Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta (b2c, b2b)
 • Matkanjärjestäjäyhteistyö
 • Vastuullisuus
“Kun tein kotitehtävänä digimarkkinoinnin monikanavasuunnitelman mietin, että asiat olivat niin päivänselviä (eivät siis helppoja), että mietityttää, miksi en ole paneutunut tähän aikaisemmin. Näiden asioiden tärkeys on ollut tiedossa, mutta yritystoimintamme on ollut tähän mennessä lähinnä “harrastustoimintapohjaista” eikä ehkä niin vakavaa. Muuttuva maailma, kiristyvä kilpailu ja kulujen nousut ovat kuitenkin saaneet suhtautumiseni muuttumaan. Siksi oli todella hyödyllistä käydä läpi tehtävässä esille nousseita asioita, paneutua niihin toden teolla ja pohtia oman yrityksen toimintaa, vahvuuksia, erottautumista ja visiota. Ja oivaltaa, että näihin asioihin on todellakin panostettava, jos haluamme pärjätä kilpailussa.”
Outi Fagerlund
Yrittäjä, Hotel Hyppeis
“Koko koulutus, on ollut hyödyllinen ja erittäin hyvin rakennettu jo tähän mennessä. Moni lamppu on syttynyt, oma osaaminen on lisääntynyt huikeasti ja asioita katsoo nyt ihan eri tavalla ja laajemmin kuin ennen. Kiitos hyvästä koulutuksesta! Innolla odotan jatkoa!”
Outi Fagerlund
Yrittäjä, Hotel Hyppeis
“Digimarkkinoinnin monikanavasuunnnitelma-tehtävässä hyödyllistä oli oikeastaan kaikki. Lähdettiin ihan perusasioista johdonmukaisesti rakentamaan käytäntöjä, jotka on otettava huomioon digimarkkinointia suunnitellessa. Oma ajatusmaailmani palasi takaisin edelliseen elämään, jossa teimme hyvinvahvasti kuluttajalähtöistä tuotekehitystä. Se oli minulta tippunut matkan varrella pois.”
Outi Fagerlund
Yrittäjä, Hotel Hyppeis

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutusohjelma sopii matkailualan yrittäjille tai matkailualan työntekijöille, jotka pääsevät työssään tarttumaan koulutuksen sisällön mukaisiin kehitystehtäviin. Koulutus on suunniteltu erityisesti matkailutoimijoille, joille kansainvälistyminen on ajankohtaista. 

Osallistuminen oppisopimuksella (0€) vaatii matkailualan täysipäiväisen (25h/vko) työpaikan tai täysipäiväisen matkailuyrittäjyyden. Opinnot koostuvat jokaiselle henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaisesti. Aiempaa pohjakoulutusta ei vaadita. 

Nainen kirjoittaa kannettavalla tietokoneella.

Tutustu kaikkiin koulutuksiimme

Valikoimassa digimarkkinoinnin, matkailun ja liiketoiminnan kehittämisen koulutuksia. Uusia hakuja aukeaa ympäri vuoden. Tilaamalla uutiskirjeemme saat tiedon hakuajan alkamisesta. 

Toteutustapa oppisopimuksella

Joustavasti ja käytännönläheisesti työn ohella

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi täysipäiväisen työn ohella. Opintoihin kuuluu sekä itsenäisesti suoritettavia verkkototeutuksia että koulutuspäiviä. Koulutuspäivät toteutetaan etänä tai mahdollisuuksien mukaan Tampereella. Koulutuspäivistä tehdään aina tallenne. Tallenteet ja verkko-opiskelu mahdollistavat joustavan osallistumisen asuinpaikkakunnasta ja työaikatauluista riippumatta. 

Koulutuspäivien lisäksi koulutukseen kuuluu käytännönläheinen työssäoppiminen omalla työpaikalla. Lähipäivien aikana saadut opit  auttavat sinua konkreettisesti kehittymään työssäsi. Lisäksi työpaikalla opiskelijaa tukee työpaikkaohjaaja, yrittäjillä vastaava tukihenkilö on mentori. Työpaikkaohjaaja ja mentori ovat henkilöitä, joilla on opiskeltavista aiheista tietotaitoa ja jotka voivat tukea ja neuvoa opiskelijaa opintojen aikana. Myös NordicMarketing matkailun ja markkinoinnin asiantuntijat ovat opiskelijoiden tukena koko opintojen ajan. 

Anna Vänninmaja-Mäkelä-Opiskelijatarina-NordicMarketing

Opiskelijatarina

Matkailun digimarkkinoinnin koulutuksen ansiosta Anna teki työssään konkreettisia kehitysprojekteja. Matkailuyritys Hopealinjojen toimintaan Annan koulutus toi käytäntöön muun muassa:

 • Hakukoneoptimoidut ryhmämyynnin verkkosivut
 • Ryhmämarkkinoinnin suunnitelman 

Lue koko opiskelijatarina >>

Kouluttajat:

Munich valaistuna kesäiltana.
vapaaehtoinen ja omakustanteinen

Opintomatka Keski-Eurooppaan

Osana koulutusta opiskelijoilla on mahdollisuutena vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka Keski-Eurooppaan. Matka sisältää benchmarking-vierailun valittuun alueeseen, tapaamisia matkanjärjestäjien kanssa ja kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin liittyvää ohjelmaa. Matkan tarkempi ohjelma räätälöidään matkaan osallistuvien profiilin mukaisesti. Matka mahdollistaa käytännön oppimisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen matkailualan ammattilaisten kesken. Mikäli opintomatka ei ole mahdollinen, opiskelija osallistetaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien avulla ja matkan jälkeen matkalta kerättyjen materiaalien keinoin.

Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen järjestäjänä toimii SASKY koulutuskuntayhtymä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä NordicMarketing Finlandin kanssa. NordicMarketing vastaa kouluttajista, koulutuspäivien sisällöistä sekä opintojen käytännön järjestelyistä. 

Yhteystiedot:

Liisa Tuokko katsoo kameraan ja hymyilee.
Koulutuksen sisältö, toteutusmalli ja tehtävät

Liisa Tuokko | NordicMarketing

Koulutuksiin avautuu hakuja ympäri vuoden

Kiinnostuitko koulutuksesta, mutta haku on loppu?

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon kun haku aukeaa

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten paljon koulutuspäiviä on ja mille päiville ne sijoittuvat?

Koulutuspäiviä on yhteensä 12,5 ja ne sijoittuvat noin yhden vuoden ajalle. Kaksi koulutuspäivistä suoritetaan omatoimisesta katsomalla koulutuspäivätallenne.

Koulutuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu kaksi omatoimista verkkototeutusta, jotka suoritetaan omaan tahtiin. 

Koulutuspäivät ovat arkisin pääasiassa klo 9-15.

Pääset katsomaan tarkat koulutuspäivämäärät SASKY:n sivuilta >>

 

Onko lähipäiviin pakko osallistua?

Ei ole. Lähipäivissä ei ole osallistumispakkoa. Jokaisesta päivästä tehdään tallenne ja niiden avulla päivien sisällöt on mahdollista käydä läpi omalla aikataululla. 

Voinko osallistua koulutukseen, jos suoritan samaan aikaan toista oppisopimuskoulutusta?

Oppisopimuskoulutuksia voi olla vain yksi kerrallaan. Jotta voit aloittaa uuden oppisopimuskoulutuksen, pitää edellinen koulutus saada päätökseen.

Vaatiiko koulutukseen osallistuminen jonkun pohjakoulutuksen?

Ei vaadi, koulutukseen ei ole mitään pätevyysvaatimuksia. Ainoa opiskelijavalintaan vaikuttava kriteeri on, että henkilön työtilanne tukee oppisopimuksen ehtoja. Opiskelijat valitaan mukaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä ja jokaisen tilanne tarkistetaan yhdessä keskustellen oppilaitoksen toimesta. 

Mitä jos työpaikkani vaihtuu kesken opintojen?

Työpaikan vaihto edellyttää vanhan oppisopimuksen purkamista ja uuden solmimista uuden työnantajan kanssa. Asiasta sovitaan aina oppisopimustoimiston kanssa. Huomioi, että määräaikaista työsopimusta ei voi yksipuolisesti purkaa koeajan jälkeen.

Kuinka paljon aikaa opinnot vaativat?

Koulutuksen toteutusmalli on oppisopimus. Suurin osa oppimisesta tapahtuu näin ollen osallistujan työpaikalla ns. normaaleissa työtehtävissä. Koulutuksen lähipäivät tarjoavat osallistujalle lisäoppia ja vinkkejä mitä voi hyödyntää käytännön työssä. Lähipäiviä on yhteensä 10 vuoden sisällä.

Lähipäivien yhteydessä opiskelijat saavat kotitehtäviä, jotka suoritetaan omalla ajalla. Kokonaisuudessaan opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella. Jokainen opiskelija panostaa itsenäiseen opiskeluun oman tavoite- ja taitotasonsa mukaisesti. 

Voinko aloittaa opinnot nyt, vaikka YEL-maksuni menee ensimmäistä kertaa maksuun vasta seuraavassa kuussa?

YEL-maksu pitää olla maksettu, ennenkuin on mahdollista aloittaa yrittäjän oppisopimuskoulutus. NordicMarketing Academylla on usein jatkuvan haun koulutuksia, joten pääset varmasti mukaan, kun tilanteesi sen sallii. Käy tilaamassa uutiskirjeemme, niin saat tiedon aukeavista hauista!

Mikä on työpaikkaohjaaja?

Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen  ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.

 • vastaa opiskelijan ohjauksesta
 • perehtyy oppimisen tavoitteisiin ja tutkinnon perusteisiin
 • suunnittelee, organisoi ja ohjaa tavoitteisiin perustuvia työtehtäviä
 • antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä
 • tutustuu arviointikriteereihin
 • suunnittelee osaamisen näyttöjä
 • arvioi opiskelijan osoittamaa osaamista yhdessä opettajan kanssa
Pitääkö työpaikkaohjaaja osata nimetä, kun laittaa hakemuksen koulutukseen?

Ei tarvitse, voit hakea koulutukseen vaikka et osaa varmuudella nimetä vielä ketään ohjaajaa. Pohdinta on silti hyvä aloittaa heti ja voit keskustella asiasta lisää, kun oppilaitoksen edustaja ottaa sinuun yhteyttä. 

Mikä on mentori?

Mentori on henkilö, joka ohjaa oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää opintojen ajan.

Mentori voi olla kuka tahansa, jolla on sopiva ammattitaito, koulutus ja pätevyys liittyen opiskeltavaan aiheeseen. Hän voi työskennellä samassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa. Apuna mentorihaussa voi käyttää mentoripankkia.

Maksetaanko mentorille korvaus?

Mentorille voidaan maksaa koulutuskorvausta tietyin edellytyksin. Mentorin tulee olla tällöin oman yrityksen ulkopuolinen. NordicMarketing Academyn koulutuksissa oppilaitos vastaa ja tekee päätökset koulutuskorvausasioissa. Tarkempaa tietoa varten, ota yhteyttä oppilaitoksen edustajaan. Pääsääntöisesti koulutuskorvaus mentorille on joitain kymppejä kuussa. 

Voinko hakea koulutukseen, jos olen työtön?

Et valitettavasti voi. Tämä kyseinen koulutus on suunnattu ainoastaan työssäkäyville ja oppisopimus on koulutuksen ainoa suoritustapa. Jatkossa on mahdollista, että vastaava koulutus toteutetaan myös koulutussopimuksella, jolloin se on mahdollista myös esimerkiksi työttömille ja opiskelijoille. Tilaa NordicMarketing uutiskirje ja saat tiedon tulevista koulutushauista>>

Haluaisin osallistua, miten perustelisin työnantajalle kouluttautumisen?

Työelämä ja sen vaatimat taidot muuttuvat koko ajan. Työnantajan kannattaa huolehtia, että oma ja henkilöstön osaaminen on ajan tasalla. Oppisopimuksen tuomat mahdollisuudet työnantajalle ovat monipuoliset ja ennenkaikkea kustannustehokkaat. 

Oppisopimuksella voidaan sekä rekrytoida ja täsmäkouluttaa uusia työntekijöitä että vahvistaa nykyisen henkilöstön osaamista. Tutkintokoulutusten arvoksi yksityisillä koulutusmarkkinoilla voidaan laskea satoja, jopa tuhansia euroja/opiskelija. Oppisopimuksen avulla työnantaja maksaa ainoastaan palkkakulut. Moni työnantaja kokee myös, että oppisopimuskoulutus motivoi työntekijöitä ja lisää sitoutumisen astetta.

Tietoa NordicMarketingista

Olemme matkailun- ja markkinoinnin asiantuntijatoimisto, sekä aikuiskoulutuspalveluiden tuottaja.
Koulutuspalveluissamme toimimme ammattioppilaitosten kumppanina. Oppilaitos vastaa tutkintoon liittyvistä järjestelyistä, me vastaamme kouluttajien valinnasta ja opetuksen suunnittelusta ja laadusta.  Erityisosaamistamme ovat matkailualan ja digitaalisen markkinoinnin koulutukset. Näiden aihealueiden parissa olemme vuosien saatossa koonneet kouluttajiksi rautaisen asiantuntijaverkoston.
 
Lue lisää toiminnastamme
 
 

Saatat olla kiinnostunut myös:

Saat meihin yhteyden myös jättämällä viestin lomakkeeseen.

Vastaamme mahdollisimman pian ja vuorokauden sisällä.