Matkailun organisointimallit

Ihmisiä johdetaan järkipuheella. Käynnistetään yhteistyö hyvin perustein. 

Matkailun organisointimallit

Käynnistetään alueen suunnitelmallinen yhteistyö tietoon pohjautuen

Matkailun organisointimallien avulla muutosta johdetaan tutkittuun tietoon ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuen. Selvitystyön avulla alueen yhteistyön kehittämisestä tulee tavoitteellisempaa, vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa. 

Kenelle?

Matkailun organisointimallien laatiminen soveltuu kaikille kasvuhaluisille alueille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja kasvattaa vetovoimaansa.
 
Organisointimalli on ajankohtaista selvittää aina, kun nykyinen toimintamalli ei enää toimi tai toimintamallia ei ole koskaan laadittu. Meillä on kokemusta useista erilaisista matkailualueista ja jokainen on omansalainen. Joskus joudutaan purkamaan vanhoja toimimattomia ja vanhentuneita organisointimalleja. Joskus aloitetaan kaikki alusta ensimmäistä kertaa. 
 
Aerial view of wooden cottage in green forest by the blue lake in rural summer Finland@wmaster890 850x574

Matkailun organisointimallien tavoitteet

  1. Tuottaa tietoon perustuva selvitys alueen nykytilasta.
  2. Tuottaa yksi tai useampi toimintamalli, jonka avulla alueen yhteistyötä ja rakenteita lähdetään organisoimaan
  3. Tuottaa analyyttinen, neutraali ja tietoon perustuva dokumentti, joka toimii yhteistyön käynnistämisen välineenä.  
  4. Tarjota työkalut pitkäjänteiseen ja sitoutuneeseen yhteistyöhön läpi alueen yritysten ja organisaatioiden. 

Matkailun organisointimallissa määritellään

Nykytila-analyysi

Selvitystyön ensimmäisenä toimenpiteenä on perinteisesti nykytila-analyysi. Analyysiä varten valitaan näkökulma tavoitteiden mukaisesti. Usein mukaan otetaan sekä kotimaan että kansainvälisen matkailun tarkastelu.

Analyysin taustamateriaaleina käytetään monipuolisesti jo olemassa olevia aluesuunnitelmia ja tilastotietoja. Lisäksi laadullista tietoa saatetaan kerätä haastattelututkimuksella. 

Valitut toimenpiteet

Projektin keskeisin osa on valittujen toimenpiteiden toteuttaminen. Yleisimpiä selvitykseen liittyviä toimenpiteitä ovat: 

  • Benchmarking-analyysi (asiakas määrittää lukumäärän)
  • Henkilökohtaiset haastattelut

Lopputuloksena organisointimallit

Nykytila-analyysiin ja valittuihin muihin analyyseihin perustuen laaditaan alueelle organisoitumisen mallit. 

Vaihtoehtoisten mallien lukumäärä määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan. 

Selvitystyön lopputulokseen vaikuttivat yllämainittujen toimenpiteiden tulokset sekä asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus aiheeseen liittyen.

Jatkotoimenpiteet

NordicMarketing laatii työn lopuksi asiantuntijalausunnon, jossa otetaan kantaa suositeltaviin jatkotoimenpiteisiin. 

Jatkotoimenpide-ehdotus on konkreettinen työväline. Siinä kuvataan selkeästi aikajänne, millä tavoiteltuihin tuloksiin voidaan päästä ja miten suunnitelma etenee.  

Mitä palvelu maksaa?

Saattaisit olla kiinnostunut myös

Kaipaako alueenne toimintamallien tarkastelua? Aloitetaan muutos yhdessä.

Greta Tanskanen 20221080x1080
Greta Tanskanen
Managing Director| NordicMarketing Finland

Jätä yhteystietosi ja otan sinuun yhteyttä!