Digitaalisen sisällöntuotannon asiantuntijakoulutus

Ilmoitamme seuraavista koulutushausta uutiskirjeessämme!

Tänä päivänä sisältömarkkinoijat kamppailevat jatkuvasti yleisön huomion saamisesta. Digitaalinen sisällöntuotantokoulutus tarjoaa kattavan ja luovuutta herättelevän kokonaisuuden digimarkkinoinnin ja sisällöntuotannon maailmaan, jonka avulla kehität organisaatiosi digitaalista löydettävyyttä ja sisältöjen vaikuttavuutta.

Koulutuksessa opit luomaan houkuttelevaa sisältöä, joka kiinnittää juuri sinun yleisösi huomion ja saa aikaan haluttuja toimenpiteitä. Lähde mukaan muokkaamaan sisällöntuotantosi suunnitelmalliseksi, mitattavaksi ja konvertoivaksi kokonaisuudeksi! 

Koulutus on mahdollista suorittaa etänä ja sen järjestämisestä vastaa Kouvolan Ammattiopisto, Eduko. Opetusjaksot toteutetaan yhteistyössä NordicMarketing Finlandin kanssa. Täytä hakemus Wilmassa, hakuohje alempana sivulla!

Digitaalisen-sisallontuotannon-asiantuntijakoulutus
Tilaa uutiskirje ja saat tiedon kun haku aukeaa
Hakuaika: Päättynyt
Hinta: oppisopimuskoulutus 0€, koulutussopimus 960€
Ajoitus: Tilaa uutiskirje seuraavasta ajoituksesta
Toteutustapa: etäopinnot, mahdollisuuksien mukaan hybridi Kouvola
Toimipiste: Etäopinnot / Kouvola
Opintojen laajuus: 180 osp
Yhteistyössä: Kouvolan Ammattiopisto, Eduko

Lataa pdf-esite koulutuksesta

Koulutuspäivien sisältö

5.10.2023 Aloituspäivä
 • Orientaatio
 • Tutustuminen ryhmään
 • Tutustuminen oppilaitoksen ja NordicMarketing tiimeihin ja vastuisiin
 • Oppisopimus- ja tutkintokäytännöt
12.10.2023 Johdatus digitaaliseen sisällöntuotantoon ja inbound-markkinointiin
TULOS: Sisältömarkkinoijan teknologia-analyysi, kilpailija- ja toimiala-analyysi

Koulutuspäivä tarjoaa johdatuksen digitaaliseen sisällöntuotantoon ja inbound-markkinointiin, käsitellen sisällöntuotannon roolia markkinoinnissa, trendejä ja muutoksia digitaalisessa markkinoinnissa sekä tekoälyn merkitystä sisällöntuottajan työssä. Päivän päätteeksi osallistujilla on valmiudet analysoida oman organisaationsa asemaa markkinoilla, ymmärtää toimialan tulevaisuutta ja kartoittaa mitkä teknologiset ratkaisut voivat viedä omaa työtä eteenpäin kustannustehokkaalla tavalla. 

 • Sisällöntuotannon rooli markkinoinnissa 
 • Trendit ja muutokset digitaalisessa markkinoinnissa 
 • Tekoälyn merkitys sisällöntuottajan työssä 
8.11.2023 Kohderyhmän analysointi ja yleisön ymmärtäminen
TULOS: Ostajapersoonat

Keskitymme kohderyhmän analysointiin ja yleisön ymmärtämiseen, käsitellen kohderyhmäsegmentointia, ostajapersoonia, asiakaspolun ymmärtämistä ja sisällön suunnittelua vaiheittain sekä asiakasdatan hyödyntämistä markkinoinnissa. Päivän päätteeksi osallistujilla on valmiudet muodostaa yritykselle ostajapersoonat, jotka auttavat tehokkaassa markkinoinnin suunnittelussa. 

 • Kohderyhmäsegmentointi ja ostajapersoonat 
 • Asiakaspolun ymmärtäminen ja sisällön suunnittelu vaiheittain 
 • Asiakasdatan hyödyntäminen markkinoinnissa 
9.11.2023 Houkuttelevan sisällön suunnittelu ja tuottaminen
TULOS: Sisältöaiheet ja formaatit ostopolun varrelle

Sukellamme houkuttelevan sisällön suunnitteluun ja tuottamiseen. Päivän aikana käsitellään ideoiden jatkuvaa tuottamista sisällöntuotannossa, erilaisia sisällön muotoja ja formaatteja eri kanaviin, visuaalista suunnittelua ja graafista viestintää sekä hakukoneoptimoinnin merkitystä sisällöntuotannossa. Osallistujilla on päivän päätteeksi valmiudet tuottaa sisältöaiheet ja formaatit ostopolun varrelle, jotka auttavat tavoitteellisen sisällöntuotannon toteuttamisessa. 

 • Ideoiden jatkuva tuottaminen sisällöntuotannossa
 • Sisällön muodot ja formaatit eri kanaviin
 • Visuaalinen suunnittelu ja graafinen viestintä
 • Hakukoneoptimoinnin merkitys sisällöntuotannossa 
18.1.2024 Sisällön jakelusuunnitelma ja markkinointikanavat
TULOS: Sisällön jakelusuunnitelma

Päivän aikana käsittelemme digitaalisten markkinointikanavien valintaa, sisältömarkkinointia sosiaalisessa mediassa, sähköpostimarkkinointia ja uutiskirjeitä sekä vaikuttajamarkkinointia. Päivän tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet laatia konkreettinen sisällön jakelusuunnitelma, joka auttaa tehokkaassa sisällön levittämisessä ja markkinoinnin kanavien hyödyntämisessä. 

 • Digitaalisten markkinointikanavien valinta ja käyttö 
 • Sisältömarkkinointi sosiaalisessa mediassa 
 • Sähköpostimarkkinointi ja uutiskirjeet 
3.4.2024 Brändiarvon luominen ja brändikokemuksen merkitys
TULOS: Brändikokemuksen analysointi ja kehittämisehdotukset

Perehdymme brändiarvon luomiseen ja brändikokemuksen merkitykseen. Päivän aikana käsitellään brändiarvon käsitettä ja sen roolia liiketoiminnassa sekä tutkitaan brändikokemuksen merkitystä asiakkaille ja brändin menestykselle. Lisäksi opitaan asiakaslähtöistä brändin kehittämistä. Päivän tavoitteena on analysoida brändikokemusta ja antaa kehittämisehdotuksia, jotka edistävät vahvan ja positiivisen brändikokemuksen rakentamista. 

 • Brändiarvon käsite ja sen rooli liiketoiminnassa
 • Brändikokemuksen merkitys asiakkaille ja brändin menestykselle 
 • Asiakaslähtöinen brändin kehittäminen 
 
4.4.2024 Brändistrategian luominen ja implementointi
TULOS: Brändistrategia ja implementointisuunnitelma

Päivän aikana käsitellään brändin strategista suunnittelua ja linjauksia, kuten brändin arvolupausta ja viestintää. Lisäksi opitaan, miten brändi voidaan implementoida organisaatiossa ja varmistaa sen johdonmukaisuus eri toimintatavoissa. Päivän tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laatia selkeä brändistrategia ja kehittää implementointisuunnitelma, joka auttaa organisaatiota toteuttamaan brändin tavoitteet ja viestin tehokkaasti. 

 • Brändin strateginen suunnittelu ja linjaukset
 • Brändin hallinta ja suojaaminen 
 • Brändin jatkokehityksen suunnittelu 
 
5.6.2024 Brändin seuranta ja hallinta
TULOS: Brändin seurantamalli ja kehityssuunnitelma

Päivän aikana käsitellään brändin seurantamittareita ja analyysityökaluja, jotka auttavat arvioimaan brändin suorituskykyä ja vaikutusta. Lisäksi opitaan, miten brändiä voidaan hallita ja suojata tehokkaasti, ja miten suunnitellaan brändin jatkokehitys ja mahdolliset muutokset. Päivän tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet laatia brändin seurantamalli ja kehityssuunnitelma, jotka auttavat organisaatiota pitämään brändinsä vahvana, kilpailukykyisenä ja relevanttina. 

 • Brändin seurantamittarit ja analyysit
 • Brändin hallinta ja suojaaminen
 • Brändin jatkokehityksen suunnittelu 
6.6.2024 Brändin integroiminen liiketoimintaan sisältömarkkinoinnin avulla
TULOS: Sisältömarkkinointistrategia ja sisällöntuotantosuunnitelma

Opimme miten luomaan tehokas sisältöstrategia, viestimään brändin arvolupaus sisällön avulla ja hyödyntämään käytännön työkaluja sisällöntuotannossa. Lisäksi käsitellään brändin integrointia sosiaalisen median kanaviin ja organisaation sisäisen sisällöntuotannon organisointia. Päivän tavoitteena on oppia luomaan kokonaisvaltainen sisältömarkkinointistrategia ja -suunnitelma. 

 • Sisältömarkkinoinnin rooli brändin kehittämisessä 
 • Sisältöstrategian luominen ja suunnittelu 
 • Brändin arvolupauksen viestiminen sisällön avulla 
 • Sisällöntuotannon käytännön työkalut ja menetelmät 
 • Brändin integrointi sosiaalisen median kanaviin ja muihin digitaalisiin alustoihin 
 • Sisäisen sisällöntuotannon ja yhteistyön organisointi 
4.-5.9.2024 Sisältömarkkinoinnin syventäminen ryhmän tarpeista lähtien
TULOS: Valitun, oman liiketoiminnan ydinmarkkinointiviestinnän formaatin kehittäminen ammattimaiseksi, houkuttelevaksi ja konvertoivaksi kokonaisuudeksi.

Tervetuloa kaksipäiväiseen workshopiin sisällöntuottajille! Workshopien avulla sisällöntuottajat pääsevät hiomaan organisaationsa oman ydinformaatin viimeistellyksi ja konvertoivaksi kokonaisuudeksi.  Ydin sisältöformaatit valikoituvat aiemmin tunnistetuista kohderyhmistä ja strategioista. Perehdymme myös luotettavien lähteiden käyttöön ja harjoittelemme itsenäistä tiedon etsintää oman organisaation tarpeisiin. Lisäksi teemme harjoitustöitä tekoälyn käytöstä ja nostamme ajankohtaisia kysymyksiä tietoturvakäytännöistä.  

10.10.2024 Maksettu mainonta
TULOS: Kyky hyödyntää erilaisia maksettua mainontaa digitaalisessa markkinoinnissa ja tuoda suunniteltu sisältö tehokkaasti halutun kohderyhmän nähtäväksi.

Koulutuspäivän tarkoituksena on antaa opiskelijalle kattava käsitys digimainonnan eri mahdollisuuksista ja keinoista, joiden avulla hän voi tehokkaasti tuoda suunnittelemaansa ja toteuttamaansa sisältöä halutun kohderyhmän nähtäväksi.  

 • Digimainonnan käsitteet ja keskeiset strategiat 
 • Maksetun mainonnan eri muodot ja kanavat digitaalisessa markkinoinnissa 
 • Mainonnan budjetointi ja resurssien kohdentaminen 
 • Kohderyhmän analysointi ja mainonnan kohdentaminen 

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus sopii markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa työskenteleville, sekä yrittäjille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa ja osaamistaan digitaalisen sisällöntuotannon saralla. Tärkeintä on, että pääset työssäsi tarttumaan koulutuksen sisällön mukaisiin kehitystehtäviin.

Osallistuminen oppisopimuksella (0€) vaatii täysipäiväisen (25h/vko) työpaikan tai oman yrityksen. Koulutussopimuksella (960€) osallistuminen vaatii myös yhteistyöyrityksen, mutta ei täysipäiväistä työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Aiempaa pohjakoulutusta ei vaadita. Haku on avoinna koko Suomessa.

Muistilehtiöön on kirjoitettu Eduko sydän NordicMarketing.

Tutustu kaikkiin tutkintokoulutuksiin

Yhteistyökoulutukset ammattioppilaitosten kanssa tarjoavat monipuolisen valikoiman liiketoiminnan, matkailun ja markkinoinnin kokonaisuuksia. Jos koulutuksen hakuaika on päättynyt, tilaa uutiskirjeemme ja saat tiedon kun seuraava haku aukeaa. 

Joustavasti ja käytännönläheisesti työn ohella

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi täysipäiväisen työn ohella. Koulutuspäivät toteutetaan etänä tai mahdollisuuksien mukaan Kouvolassa. Koulutuspäivistä tehdään aina tallenne. Tallenteet mahdollistavat joustavan osallistumisen asuinpaikkakunnasta ja työaikatauluista riippumatta. 

Koulutuspäivien lisäksi koulutukseen kuuluu käytännönläheinen työssäoppiminen omalla työpaikalla. Lähipäivien aikana saadut opit  auttavat sinua konkreettisesti kehittymään työssäsi. Lisäksi työpaikalla opiskelijaa tukee työpaikkaohjaaja, yrittäjillä vastaava tukihenkilö on mentori. Työpaikkaohjaaja ja mentori ovat henkilöitä, joilla on opiskeltavista aiheista tietotaitoa ja jotka voivat tukea ja neuvoa opiskelijaa opintojen aikana. Myös NordicMarketing asiantuntijat ovat opiskelijoiden tukena koko opintojen ajan. 

Tutkinto työn ohella

Yhdistä työ ja opinnot

Etä- tai hybridiosallistuminen

Joustavasti paikkakunnasta riippumatta

Koulutuspäivistä aina tallenne

Opiskele omaan tahtiin

Nainen kuvaa videosisältöä työpöytänsä ääressä.

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinointi on prosessi jossa luodaan, julkaistaan ja jaetaan ​​sisältöä, pyrkimyksenä tavoittaa yrityksen kohdeyleisö ja lisätä bränditietoisuutta, myyntiä sekä sitoutumista ja uskollisuutta.

Tekoäly tulee kasvattamaan merkitystä sisällöntuottajien työssä ja muovaamaan alaa. Tekoälyllä voidaan analysoida massiivisia tietomääriä ja tunnistaa trendejä sekä asiakkaiden tarpeita entistä tarkemmin. Se auttaa myös kohdentamaan sisältöä yksilöllisemmin ja personoidummin.

Lue lisää sisältömarkkinoinnista blogista>>

Kouluttajat:

Jonna Muurinen katsoo kameraan ja hymyilee.

Jonna Muurinen

SISÄLLÖNTUOTANTO, DIGIMARKKINOINTI | Yrittäjä, Growth hacker | Kuulu Oy

Kirsi Mikkola katsoo kameraan ja hymyilee.

Kirsi Mikkola

DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN ASIANTUNTIJA | Nice Group Consulting Oy

Mari Kellokumpu katsoo kameraan ja hymyilee.

Mari Kellokumpu

BRÄNDIN RAKENTAMINEN JA STRATEGIA | Operatiivinen johtaja | Kuulu Oy

Liisa Tuokko katsoo kameraan ja hymyilee.

Liisa Tuokko

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN SPESIALISTI | NordicMarketing Oy

Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen järjestäjänä toimii Kouvolan Ammattiopisto, Eduko. Koulutus toteutetaan yhteistyössä NordicMarketing Finlandin kanssa. NordicMarketing vastaa kouluttajista, koulutuspäivien sisällöistä sekä opintojen käytännön järjestelyistä. 

Yhteystiedot:

Liisa Tuokko katsoo kameraan ja hymyilee.
Koulutuksen sisältö, toteutusmalli ja tehtävät

Liisa Tuokko | NordicMarketing

Hakuaika päättynyt, mutta koulutus olisi kiinnostanut?

Tilaa uutiskirjeellä tieto seuraavasta koulutuksesta

Tilaa uutiskirje ja saat tiedon kun haku aukeaa

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten paljon koulutuspäiviä on ja mille päiville ne sijoittuvat?

Koulutuspäiviä on yhteensä 11 ja ne sijoittuvat noin yhden vuoden ajalle. Koulutuspäivät ovat arkisin pääasiassa klo 9-15. Koulutuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua ja työssä suoritettavia kehitystehtäviä. 

Onko lähipäiviin pakko osallistua?

Ei ole. Lähipäivissä ei ole osallistumispakkoa. Jokaisesta päivästä tehdään tallenne ja niiden avulla päivien sisällöt on mahdollista käydä läpi omalla aikataululla. 

Voinko osallistua koulutukseen, jos suoritan samaan aikaan toista oppisopimuskoulutusta?

Oppisopimuskoulutuksia voi olla vain yksi kerrallaan. Jotta voit aloittaa uuden oppisopimuskoulutuksen, pitää edellinen koulutus saada päätökseen.

Vaatiiko koulutukseen osallistuminen jonkun pohjakoulutuksen?

Ei vaadi, koulutukseen ei ole mitään pätevyysvaatimuksia. Ainoa opiskelijavalintaan vaikuttava kriteeri on, että henkilön työtilanne tukee oppisopimuksen ehtoja. Opiskelijat valitaan mukaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä ja jokaisen tilanne tarkistetaan yhdessä keskustellen oppilaitoksen toimesta. 

Mitä jos työpaikkani vaihtuu kesken opintojen?

Työpaikan vaihto edellyttää vanhan oppisopimuksen purkamista ja uuden solmimista uuden työnantajan kanssa. Asiasta sovitaan aina oppisopimustoimiston kanssa. Huomioi, että määräaikaista työsopimusta ei voi yksipuolisesti purkaa koeajan jälkeen.

Kuinka paljon aikaa opinnot vaativat?

Koulutuksen toteutusmalli on oppisopimus. Suurin osa oppimisesta tapahtuu näin ollen osallistujan työpaikalla ns. normaaleissa työtehtävissä. Koulutuksen lähipäivät tarjoavat osallistujalle lisäoppia ja vinkkejä mitä voi hyödyntää käytännön työssä. Lähipäiviä on yhteensä 10 vuoden sisällä.

Lähipäivien yhteydessä opiskelijat saavat kotitehtäviä, jotka suoritetaan omalla ajalla. Kokonaisuudessaan opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella. Jokainen opiskelija panostaa itsenäiseen opiskeluun oman tavoite- ja taitotasonsa mukaisesti. 

Voinko aloittaa opinnot nyt, vaikka YEL-maksuni menee ensimmäistä kertaa maksuun vasta seuraavassa kuussa?

YEL-maksu pitää olla maksettu, ennenkuin on mahdollista aloittaa yrittäjän oppisopimuskoulutus. NordicMarketing Academylla on usein jatkuvan haun koulutuksia, joten pääset varmasti mukaan, kun tilanteesi sen sallii. Käy tilaamassa uutiskirjeemme, niin saat tiedon aukeavista hauista!

Mikä on työpaikkaohjaaja?

Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen  ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.

 • vastaa opiskelijan ohjauksesta
 • perehtyy oppimisen tavoitteisiin ja tutkinnon perusteisiin
 • suunnittelee, organisoi ja ohjaa tavoitteisiin perustuvia työtehtäviä
 • antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä
 • tutustuu arviointikriteereihin
 • suunnittelee osaamisen näyttöjä
 • arvioi opiskelijan osoittamaa osaamista yhdessä opettajan kanssa
Pitääkö työpaikkaohjaaja osata nimetä, kun laittaa hakemuksen koulutukseen?

Ei tarvitse, voit hakea koulutukseen vaikka et osaa varmuudella nimetä vielä ketään ohjaajaa. Pohdinta on silti hyvä aloittaa heti ja voit keskustella asiasta lisää, kun oppilaitoksen edustaja ottaa sinuun yhteyttä. 

Mikä on mentori?

Mentori on henkilö, joka ohjaa oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää opintojen ajan.

Mentori voi olla kuka tahansa, jolla on sopiva ammattitaito, koulutus ja pätevyys liittyen opiskeltavaan aiheeseen. Hän voi työskennellä samassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa. Apuna mentorihaussa voi käyttää mentoripankkia.

Maksetaanko mentorille korvaus?

Mentorille voidaan maksaa koulutuskorvausta tietyin edellytyksin. Mentorin tulee olla tällöin oman yrityksen ulkopuolinen. NordicMarketing Academyn koulutuksissa oppilaitos vastaa ja tekee päätökset koulutuskorvausasioissa. Tarkempaa tietoa varten, ota yhteyttä oppilaitoksen edustajaan. Pääsääntöisesti koulutuskorvaus mentorille on joitain kymppejä kuussa. 

Voinko hakea koulutukseen, jos olen työtön?

Et valitettavasti voi. Tämä kyseinen koulutus on suunnattu ainoastaan työssäkäyville ja oppisopimus on koulutuksen ainoa suoritustapa. Jatkossa on mahdollista, että vastaava koulutus toteutetaan myös koulutussopimuksella, jolloin se on mahdollista myös esimerkiksi työttömille ja opiskelijoille. Tilaa NordicMarketing uutiskirje ja saat tiedon tulevista koulutushauista>>

Haluaisin osallistua, miten perustelisin työnantajalle kouluttautumisen?

Työelämä ja sen vaatimat taidot muuttuvat koko ajan. Työnantajan kannattaa huolehtia, että oma ja henkilöstön osaaminen on ajan tasalla. Oppisopimuksen tuomat mahdollisuudet työnantajalle ovat monipuoliset ja ennenkaikkea kustannustehokkaat. 

Oppisopimuksella voidaan sekä rekrytoida ja täsmäkouluttaa uusia työntekijöitä että vahvistaa nykyisen henkilöstön osaamista. Tutkintokoulutusten arvoksi yksityisillä koulutusmarkkinoilla voidaan laskea satoja, jopa tuhansia euroja/opiskelija. Oppisopimuksen avulla työnantaja maksaa ainoastaan palkkakulut. Moni työnantaja kokee myös, että oppisopimuskoulutus motivoi työntekijöitä ja lisää sitoutumisen astetta.

Tietoa NordicMarketingista

Olemme matkailun- ja markkinoinnin asiantuntijatoimisto, sekä aikuiskoulutuspalveluiden tuottaja.
Koulutuspalveluissamme toimimme ammattioppilaitosten kumppanina. Oppilaitos vastaa tutkintoon liittyvistä järjestelyistä, me vastaamme kouluttajien valinnasta ja opetuksen suunnittelusta ja laadusta.  Erityisosaamistamme ovat matkailualan ja digitaalisen markkinoinnin koulutukset. Näiden aihealueiden parissa olemme vuosien saatossa koonneet kouluttajiksi rautaisen asiantuntijaverkoston.
 
Lue lisää toiminnastamme
 
 

Saatat olla kiinnostunut myös:

Palvelumuotoilun ja brändin rakentamisen asiantuntija

Haku on ehtinyt päättyä, mutta koulutus kiinnostaa? Täytä sähköpostiosoitteesi ja ilmoitamme, kun seuraava hakuaika aukeaa. 

Mitä useampi henkilö on kiinnostunut seuraavasta koulutushausta, sitä todennäköisemmin uusi ryhmä perustetaan. Jättämällä yhteystietosi voit siis vaikuttaa!