Palvelumuotoilun ja brändin rakentamisen asiantuntijakoulutus

Tervetuloa matkalle palvelumuotoilun ja brändin rakentamisen maailmaan. Syvennä taitojasi käytännönläheisellä koulutuksella, joka tarjoaa kattavan mahdollisuuden kehittää asiakaskokemuksen ja brändin rakentamisen osaamistasi, auttaen sinua menestymään liiketoiminnassa. Koulutus kestää noin vuoden työn ohella ja soveltuu esimerkiksi liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen tehtävissä toimiville, yrittäjille ja markkinoijille, jotka haluavat syventää ymmärrystään palvelumuotoilun menetelmistä ja brändin rakentamisesta.

Koulutuksen järjestämisestä vastaa SASKY koulutuskuntayhtymä. Opetusjaksot toteutetaan yhteistyössä NordicMarketing Finlandin kanssa.

Paikkoja koulutukseen on rajoitetusti. Käy täyttämässä hakulomake mahdollisimman pian varmistaaksesi paikkasi. Viime syksynä kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan.

Palvelumuotoilun-ja-brandin-rakentamisen-koulutus
Täytä hakemus SASKYN sivuilla
Hakuaika: 6.5. alkaen
Hinta: oppisopimuskoulutus 0€
Ajoitus: 26.9.2024 – 28.11.2025
Toteutustapa: etäopinnot, mahdollisuuksien mukaan hybridi Tampere
Toimipiste: Tampere
Opintojen laajuus: 180 osp
Yhteistyössä: SASKY koulutuskuntayhtymä

Lataa pdf-esite koulutuksesta

“On vastannut odotuksia tai oikeastaan ylittänytkin ne. Tiivis asiapainotteinen ohjelmakoulutuspäivissä on hyvä, jotta päivästä hyötyy mahdollisimman paljon – kun yrittäjänä koulutuspäivä tarkoittaa kuitenkin sitä, että työt ei sillä välin varsinaisesti etene. Eli täytyy olla kannattavaa olla pois töistä. Myös ryhmällä on väliä: meillä on ollut aika innokas ja tasainen opiskelijaryhmä, mikä vaikuttaa omaan fiilikseen ja osaltaan varmasti koulutuksen toimivuuteenkin. Mutta ehdottomasti suosittelen tätä teidän koulutustanne, hyvä te!”
Palvelumuotoilu- ja brändinrakentamisen opiskelija
2023-2024
“Hyvä combo, eka päivä teoriaa, johon olisin toivonut ehkä vielä vähän syvennystä, jotkut kohdat mentiin aika nopeasti läpi ja aika paljon oli sellaisia "iskulauseita". Kuitenkin siis tosi hyvää sisältöä jo näin. Toinen päivä meni nopeasti, kun se oli melkein pelkästään tekemistä, ja kun sai vielä kehittää ryhmässä oman yrityksen palveluita, niin ei voi muuta kuin kuin kiittää ja kumartaa.”
Palvelumuotoilu- ja brändinrakentamisen opiskelija
2023-2024

Koulutuspäivien sisältö

Strategialla kohti palvelumuotoilua (1 pv)

Koulutuspäivässä sukellamme strategisen ajattelun syövereihin ja tutustumme sen rooliin palvelumuotoilussa ja tuotteistamisessa. Opimme tekemään oikeita strategisia valintoja, jotka toimivat pohjana menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Lisäksi pureudumme verkostojen merkitykseen liiketoiminnassa ja opimme tehokasta projektijohtamista.

 • Strateginen ajattelu
 • Oikeat strategiset valinnat
 • Verkostojen merkitys
 • Tehokas projektijohtaminen
Palvelumuotoilun periaatteet (1 pv)

Koulutuspäivässä astumme palvelumuotoilun maailmaan, jossa luodaan unohtumattomia asiakaskokemuksia. Tutustumme palvelumuotoilun käsitteisiin, kuten palvelupolkuun, palvelutuokioon ja kontaktipisteeseen. Opimme palvelumuotoiluprosessin vaiheet ja asetamme tavoitteet onnistuneelle palvelumuotoilulle. Saamme myös käytännön työkaluja ja menetelmiä palvelumuotoiluprosessin läpiviemiseksi.  

 • Unohtumattomat asiakaskokemukset
 • Palvelumuotoilun käsitteet
 • Palvelumuotoiluprosessi
 • Tavoitteet palvelumuotoilulle
 • Käytännön työkalut ja menetelmät
Asiakasymmärryksestä arvolupaukseen (1pv)

Koulutuspäivässä opimme, miten luodaan aidosti asiakaslähtöistä tuotekehitystä. Tutustumme asiakasprofilointiin, kilpailija-analyysiin ja toimintaympäristön analyysiin. Opimme visualisoimaan palvelupolun ja hyödyntämään työkaluja ja menetelmiä, jotka auttavat meitä ymmärtämään asiakkaiden tarpeet ja luomaan heille arvoa. Tutustumme myös tehokkaisiin menetelmiin ja työkaluihin, jotka auttavat meitä keräämään ja analysoimaan arvokasta asiakasdataa. Päivän päätteeksi sinulla on vahva ymmärrys siitä, miten asiakaslähtöinen tuotekehitys rakennetaan.  

 • Asiakaslähtöinen tuotekehitys
 • Asiakasprofilointi ja analyysit
 • Visualisointi ja työkalut palvelupolun luomiseen
 • Arvonluonti asiakkaille
 • Asiakasdatan kerääminen ja analysointi
Kehittämisen workshop (1pv)

Koulutuspäivä on omistettu käytännön työskentelylle ja sparraukselle. Kehitämme omia palvelumuotoiluprojekteja ja syvennymme käsittelemään projektien haasteita ja mahdollisuuksia. Kouluttajamme tarjoaa arvokasta sparrausta ja ohjausta, kun työskentelemme yhdessä luovien ratkaisujen parissa. Päivän päätteeksi sinulla on konkreettisia kehitysideoita ja suunnitelmia, jotka voit viedä käytäntöön omassa organisaatiossasi.

 • Käytännön työskentely ja sparraus
 • Oman palvelumuotoiluprojektin kehittäminen
 • Projektien haasteet ja mahdollisuudet
 • Kouluttajan tarjoama sparraus ja ohjaus
 • Konkreettiset kehitysideat ja suunnitelmat

Toteutetaan mahdollisesti lähi- sekä etäopetuksena (hybridi).

Palvelumuotoilun menetelmät – innovoi ja kehitä (1 pv)

Koulutuspäivässä astumme palvelumuotoilun inspiroivaan maailmaan, jossa opit monipuolisia menetelmiä ja työkaluja tuotekehitystyön tueksi. Käymme läpi palvelumuotoilun soveltamista tuotekehityksessä, iteratiivista kehitystyötä sekä erilaisia kehitysmenetelmiä. Pääset harjoittelemaan ideoiden, konseptien ja prototyyppien tuottamista ja testaamista. Saat myös arvokasta tietoa resursoinnista ja siitä, miten viestiä palvelumuotoiluprosessia ymmärrettävästi eri kohderyhmille. Tämä päivä antaa sinulle eväitä innovoida ja kehittää uusia ratkaisuja. 

 • Inspiroiva palvelumuotoilun maailma
 • Monipuoliset menetelmät ja työkalut tuotekehitykseen
 • Palvelumuotoilun soveltaminen tuotekehityksessä
 • Ideoiden, konseptien ja prototyyppien tuottaminen ja testaaminen
 • Resursointi ja viestintä palvelumuotoiluprosessissa
 • Innovaation ja uusien ratkaisujen kehittäminen
Digitaalinen palvelumuotoilu – tulevaisuuden näkymät (1pv)

Koulutuspäivässä syvennetään ymmärrystä digitaalisesta palvelumuotoilusta ja opitaan hyödyntämään digitaalisuutta ja dataa palvelumuotoilussa. Tämä päivä tarjoaa sinulle arvokasta tietoa digitaalisen palvelumuotoiluprosessin arvioinnista ja jatkuvasta kehittämisestä. Ymmärrät, miten digitaalisuus integroidaan osaksi organisaation toimintaa ja miten se avaa uusia mahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä. Tulevaisuuden näkymät ja uudet teknologiat ovat osa päivän antia, joka inspiroi sinua luomaan innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja. 

 • Digitaalisen palvelumuotoilun syventäminen
 • Digitaalisuuden ja datan hyödyntäminen palvelumuotoilussa
 • Digitaalisen palvelumuotoiluprosessin arviointi ja jatkuva kehittäminen
 • Digitaalisuuden integroiminen organisaation toimintaan
 • Uudet mahdollisuudet palveluiden kehittämisessä
 • Tulevaisuuden näkymät ja uudet teknologiat
Kehittämisen workshop – tehokasta sparrausta ja esittelyjä (1pv)

Koulutuspäivä on omistettu käytännön työskentelylle ja sparraukselle! Esittelemme ryhmän palvelumuotoiluprojekteja ja syvennymme niiden kehittämiseen. Saat arvokasta palautetta ja sparrausta kouluttajaltamme, kun työskentelemme yhdessä luovien ratkaisujen parissa. Päivän aikana pääset esittelemään omaa projektiasi ja kuulemaan muiden mielenkiintoisia ideoita. Tämä päivä tarjoaa sinulle konkreettisia kehitysideoita ja sparrausta, jotka voit viedä mukanasi ja hyödyntää omassa organisaatiossasi 

 • Käytännön työskentely ja sparraus
 • Palvelumuotoiluprojektien esittely ja kehittäminen
 • Luovien ratkaisujen työstäminen yhdessä
 • Oman projektin esittely ja ideoiden jakaminen
 • Konkreettiset kehitysideat ja sparraus organisaation hyödyksi

Toteutetaan mahdollisesti lähi- sekä etäopetuksena (hybridi).

Brändin merkitys ja vaikuttavuus – menestyvän brändin luominen (1pv)

Koulutuspäivässä inspiroidutaan ja tutustutaan brändin merkitykseen ja vaikuttavuuteen organisaatiossa. Syvennämme ymmärrystä brändin roolista organisaation strategiassa ja kuinka brändi rakentuu osaksi strategista päätöksentekoa. Opit määrittelemään brändi-identiteetin ja visuaalisen ilmeen, jotka ovat olennaisia osia brändin rakentamisessa. Tutustumme myös viestinnän, tuotteiden ja palveluiden sekä toimintaympäristön rooliin brändin kehittämisessä. Lisäksi pureudumme brändin tarinallisuuteen ja siihen, kuinka sitä voidaan hyödyntää vaikuttavasti. Tämä päivä auttaa sinua ymmärtämään brändin merkityksen ja rakentamisen kokonaisvaltaisesti. 

 • Brändin merkitys organisaatiossa ja vaikuttavuus
 • Brändi strategisessa päätöksenteossa
 • Brändi-identiteetin ja visuaalisen ilmeen määrittely
 • Viestinnän, tuotteiden, palveluiden ja toimintaympäristön rooli brändin kehittämisessä
 • Brändin tarinallisuuden hyödyntäminen
 • Kokonaisvaltainen ymmärrys brändin merkityksestä ja rakentamisesta
Brändin rakentaminen – tavoita ja vaikuta (1pv)

Koulutuspäivässä sukelletaan brändin rakentamisen maailmaan ja opitaan huomioimaan verkostot ja sidosryhmät brändin kehittämisessä. Tämä päivä keskittyy brändin vaikutukseen kuluttajakäyttäytymisessä ja siihen, kuinka tavoitat kohderyhmäsi ja hallitset kohtaamiset viestinnässä. Opit myös lunastamaan brändin arvolupauksen ja seuraamaan brändin vaikutuksia sekä arvioimaan niitä. Päivän aikana pääset syventymään käytännön esimerkkeihin ja harjoituksiin, jotka auttavat sinua luomaan vahvan ja vaikuttavan brändin 

 • Brändin rakentaminen ja verkostojen huomioiminen
 • Brändin vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen
 • Kohderyhmän tavoittaminen ja viestinnän hallinta
 • Brändin arvolupauksen lunastaminen ja vaikutusten seuraaminen
 • Käytännön esimerkit ja harjoitukset vahvan brändin luomiseksi
Brändin johtaminen – ylläpidä ja kehitä brändiäsi (1pv)

Koulutuspäivässä paneudumme brändin johtamiseen ja sen merkitykseen organisaatiossa. Opit määrittelemään brändimielikuvan ja hallitsemaan mainetta erilaisissa tilanteissa, mukaan lukien kriisitilanteet. Käymme läpi myös brändin rakentamisen digitaalisessa ympäristössä ja kuinka voit hyödyntää digitaalisia kanavia brändisi vahvistamisessa. Päivän aikana opit tekemään brändimäärittelyjä ja rakentamaan brändiydintä organisaatiossasi ja verkostossasi. Saat eväitä brändin ylläpitoon, kehittämiseen ja vaikutusten seurantaan. Tämä päivä auttaa sinua ottamaan brändisi haltuun ja johtamaan sitä menestyksekkäästi. 

 • Brändin johtaminen organisaatiossa
 • Brändimielikuvan määrittely ja maineen hallinta
 • Digitaalisen ympäristön vaikutus brändin rakentamiseen
 • Brändin vahvistaminen digitaalisilla kanavilla
 • Brändimäärittelyjen tekeminen ja brändiytimen rakentaminen
 • Brändin ylläpito, kehittäminen ja vaikutusten seuranta
Brändin visuaalisen identiteetin vahvistaminen ja vaikuttava viestintä (1pv)

Koulutuspäivässä paneudumme brändin visuaalisen identiteetin rakentamiseen ja tehokkaaseen viestintään. Päivän aikana keskitymme erityisesti visuaalisen identiteetin merkitykseen ja sen rooliin brändin viestinnässä. Opiskelijat oppivat määrittelemään organisaation strategiaa tukevan visuaalisen ja viestinnällisen identiteetin, joka luo vahvan ja yhtenäisen brändi-ilmeen. Käytämme koulutuspäivässä erilaisia työkaluja, alustoja ja digitaalisia työvälineitä, jotka auttavat opiskelijoita hahmottamaan ja kehittämään visuaalista identiteettiä. 

 • Brändin visuaalisen identiteetin rakentaminen
 • Visuaalisen identiteetin merkitys brändin viestinnässä
 • Strategian tukeman visuaalisen ja viestinnällisen identiteetin määrittäminen
 • Vahvan ja yhtenäisen brändi-ilmeen luominen
 • Työkalujen, alustojen ja digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen visuaalisen identiteetin kehittämisessä
“Koulutus on ylittänyt odotukset. Hyvät kouluttajat, mielenkiintoinen sisältö ja toki aivan huippuaktiivinen ja mukava ryhmä”
Palvelumuotoilu- ja brändinrakentamisen opiskelija
2023-2024
“Ylittänyt kaikki odotukset. Huippuhyvä koulutus ja mitkä kouluttajat olette löytäneet!”
Palvelumuotoilu- ja brändinrakentamisen opiskelija
2023-2024
“Koulutus on ollut erinomaista ja hyvin suunniteltu.”
Palvelumuotoilu- ja brändinrakentamisen opiskelija
2023-2024
“Koulutus on ollut erinomaista ja tähänastisista kaikista käymistäni tutkinnoista tasokkainta.”
Palvelumuotoilu- ja brändinrakentamisen opiskelija
2023-2024
“Aivan tosi hyvät koulutuspäivät. Kiinnostava sisältö, sopiva tahti, kaikki toimi mainiosti.”
Palvelumuotoilu- ja brändinrakentamisen opiskelija
2023-2024
“Olen opiskellut palvelumuotoilun perusteita, ja tuplatimantti ja työkalut tuttuja. Muotoilukysymyksen laatiminen ja oikean ongelman tunnistaminen oli hyvää kertausta!”
Palvelumuotoilu- ja brändinrakentamisen opiskelija
2023-2024
“Kiitos monipuolisista ja mukavasti etenevistä koulutuspäivistä!”
Palvelumuotoilu- ja brändinrakentamisen opiskelija
2023-2024

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus sopii palvelujen ja liiketoiminnan kehittäjille koulutustaustasta ja toimialasta riippumatta. Voit olla vaikkapa markkinoinnin, palvelukehityksen tai liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen. Tärkeintä on, että pääset työssäsi tarttumaan koulutuksen sisällön mukaisiin kehitystehtäviin.

Osallistuminen oppisopimuksella (0€) vaatii täysipäiväisen (25h/vko) työpaikan tai oman yrityksen. Opinnot koostuvat jokaiselle henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaisesti. Aiempaa pohjakoulutusta ei vaadita. Haku on avoinna koko Suomessa.

Palvelumuotoilu-koulutus

Tutustu kaikkiin avoinna oleviin koulutuksiimme

Digimarkkinoinnin, matkailun, palvelumuotoilun ja sisällöntuotannon koulutuksia, joissa hakuaikoja ympäri vuoden.

Toteutustapa oppisopimuksella

Joustavasti ja käytännönläheisesti työn ohella

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi täysipäiväisen työn ohella. Koulutuspäivät toteutetaan etänä tai mahdollisuuksien mukaan Tampereella. Koulutuspäivistä tehdään aina tallenne. Tallenteet ja verkko-opiskelu mahdollistavat joustavan osallistumisen asuinpaikkakunnasta ja työaikatauluista riippumatta. 

Koulutuspäivien lisäksi koulutukseen kuuluu käytännönläheinen työssäoppiminen omalla työpaikalla. Lähipäivien aikana saadut opit  auttavat sinua konkreettisesti kehittymään työssäsi. Lisäksi työpaikalla opiskelijaa tukee työpaikkaohjaaja, yrittäjillä vastaava tukihenkilö on mentori. Työpaikkaohjaaja ja mentori ovat henkilöitä, joilla on opiskeltavista aiheista tietotaitoa ja jotka voivat tukea ja neuvoa opiskelijaa opintojen aikana. Myös NordicMarketing matkailun ja markkinoinnin asiantuntijat ovat opiskelijoiden tukena koko opintojen ajan. 

Kouluttajat:

Greta Tanskanen katsoo kameraan ja hymyilee

Greta Tanskanen

STRATEGIA | Yrittäjä | NordicMarketing

Jonna Muurinen katsoo kameraan ja hymyilee.

Jonna Muurinen

DIGITAALINEN PALVELUMUOTOILU | Yrittäjä, Growth hacker | Kuulu Oy

Anu Nylund katsoo sivulleen ja hymyilee.

Anu Nylund

STRATEGIA, TUOTTEISTAMINEN | Yrittäjä, konsultti | Mood of Finland

Mari Kellokumpu katsoo kameraan ja hymyilee.

Mari Kellokumpu

BRÄNDIN RAKENTAMINEN JA STRATEGIA | Operatiivinen johtaja | Kuulu Oy

Työryhmä suunnittelee post-it lappujen avulla.

Mitä on palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilu on lähestymistapa, jota käytetään palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Se keskittyy palvelukokemuksen suunnitteluun ja parantamiseen ottaen huomioon sekä käyttäjien että palveluntarjoajan tarpeet ja tavoitteet. Palvelumuotoilussa hyödynnetään monenlaisia menetelmiä ja työkaluja, kuten käyttäjätutkimuksia, prototypointia, asiakaspolkujen mallintamista ja palautteen keräämistä.

Lue lisää >>

Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen järjestäjänä toimii SASKY koulutuskuntayhtymä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä NordicMarketing Finlandin kanssa. NordicMarketing vastaa kouluttajista, koulutuspäivien sisällöistä sekä opintojen käytännön järjestelyistä. 

Yhteystiedot:

Liisa Tuokko katsoo kameraan ja hymyilee.
Koulutuksen sisältö, toteutusmalli ja tehtävät

Liisa Tuokko | NordicMarketing

Käy täyttämässä hakemus oppilaitoksen sivuilla

Koulutukseen otetaan mukaan rajallinen määrä opiskelijoita, toimi pian!

Täytä hakemus SASKYN sivuilla

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten paljon koulutuspäiviä on ja mille päiville ne sijoittuvat?

Koulutuspäiviä on yhteensä 11 ja ne sijoittuvat noin yhden vuoden ajalle. Koulutuspäivät ovat arkisin pääasiassa klo 9-15. Koulutuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua ja työssä suoritettavia kehitystehtäviä. 

Onko lähipäiviin pakko osallistua?

Ei ole. Lähipäivissä ei ole osallistumispakkoa. Jokaisesta päivästä tehdään tallenne ja niiden avulla päivien sisällöt on mahdollista käydä läpi omalla aikataululla. 

Voinko osallistua koulutukseen, jos suoritan samaan aikaan toista oppisopimuskoulutusta?

Oppisopimuskoulutuksia voi olla vain yksi kerrallaan. Jotta voit aloittaa uuden oppisopimuskoulutuksen, pitää edellinen koulutus saada päätökseen.

Vaatiiko koulutukseen osallistuminen jonkun pohjakoulutuksen?

Ei vaadi, koulutukseen ei ole mitään pätevyysvaatimuksia. Ainoa opiskelijavalintaan vaikuttava kriteeri on, että henkilön työtilanne tukee oppisopimuksen ehtoja. Opiskelijat valitaan mukaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä ja jokaisen tilanne tarkistetaan yhdessä keskustellen oppilaitoksen toimesta. 

Mitä jos työpaikkani vaihtuu kesken opintojen?

Työpaikan vaihto edellyttää vanhan oppisopimuksen purkamista ja uuden solmimista uuden työnantajan kanssa. Asiasta sovitaan aina oppisopimustoimiston kanssa. Huomioi, että määräaikaista työsopimusta ei voi yksipuolisesti purkaa koeajan jälkeen.

Kuinka paljon aikaa opinnot vaativat?

Koulutuksen toteutusmalli on oppisopimus. Suurin osa oppimisesta tapahtuu näin ollen osallistujan työpaikalla ns. normaaleissa työtehtävissä. Koulutuksen lähipäivät tarjoavat osallistujalle lisäoppia ja vinkkejä mitä voi hyödyntää käytännön työssä. Lähipäiviä on yhteensä 10 vuoden sisällä.

Lähipäivien yhteydessä opiskelijat saavat kotitehtäviä, jotka suoritetaan omalla ajalla. Kokonaisuudessaan opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella. Jokainen opiskelija panostaa itsenäiseen opiskeluun oman tavoite- ja taitotasonsa mukaisesti. 

Voinko aloittaa opinnot nyt, vaikka YEL-maksuni menee ensimmäistä kertaa maksuun vasta seuraavassa kuussa?

YEL-maksu pitää olla maksettu, ennenkuin on mahdollista aloittaa yrittäjän oppisopimuskoulutus. NordicMarketing Academylla on usein jatkuvan haun koulutuksia, joten pääset varmasti mukaan, kun tilanteesi sen sallii. Käy tilaamassa uutiskirjeemme, niin saat tiedon aukeavista hauista!

Mikä on työpaikkaohjaaja?

Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen  ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.

 • vastaa opiskelijan ohjauksesta
 • perehtyy oppimisen tavoitteisiin ja tutkinnon perusteisiin
 • suunnittelee, organisoi ja ohjaa tavoitteisiin perustuvia työtehtäviä
 • antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä
 • tutustuu arviointikriteereihin
 • suunnittelee osaamisen näyttöjä
 • arvioi opiskelijan osoittamaa osaamista yhdessä opettajan kanssa
Pitääkö työpaikkaohjaaja osata nimetä, kun laittaa hakemuksen koulutukseen?

Ei tarvitse, voit hakea koulutukseen vaikka et osaa varmuudella nimetä vielä ketään ohjaajaa. Pohdinta on silti hyvä aloittaa heti ja voit keskustella asiasta lisää, kun oppilaitoksen edustaja ottaa sinuun yhteyttä. 

Mikä on mentori?

Mentori on henkilö, joka ohjaa oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää opintojen ajan.

Mentori voi olla kuka tahansa, jolla on sopiva ammattitaito, koulutus ja pätevyys liittyen opiskeltavaan aiheeseen. Hän voi työskennellä samassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa. Apuna mentorihaussa voi käyttää mentoripankkia.

Maksetaanko mentorille korvaus?

Mentorille voidaan maksaa koulutuskorvausta tietyin edellytyksin. Mentorin tulee olla tällöin oman yrityksen ulkopuolinen. NordicMarketing Academyn koulutuksissa oppilaitos vastaa ja tekee päätökset koulutuskorvausasioissa. Tarkempaa tietoa varten, ota yhteyttä oppilaitoksen edustajaan. Pääsääntöisesti koulutuskorvaus mentorille on joitain kymppejä kuussa. 

Voinko hakea koulutukseen, jos olen työtön?

Et valitettavasti voi. Tämä kyseinen koulutus on suunnattu ainoastaan työssäkäyville ja oppisopimus on koulutuksen ainoa suoritustapa. Jatkossa on mahdollista, että vastaava koulutus toteutetaan myös koulutussopimuksella, jolloin se on mahdollista myös esimerkiksi työttömille ja opiskelijoille. Tilaa NordicMarketing uutiskirje ja saat tiedon tulevista koulutushauista>>

Haluaisin osallistua, miten perustelisin työnantajalle kouluttautumisen?

Työelämä ja sen vaatimat taidot muuttuvat koko ajan. Työnantajan kannattaa huolehtia, että oma ja henkilöstön osaaminen on ajan tasalla. Oppisopimuksen tuomat mahdollisuudet työnantajalle ovat monipuoliset ja ennenkaikkea kustannustehokkaat. 

Oppisopimuksella voidaan sekä rekrytoida ja täsmäkouluttaa uusia työntekijöitä että vahvistaa nykyisen henkilöstön osaamista. Tutkintokoulutusten arvoksi yksityisillä koulutusmarkkinoilla voidaan laskea satoja, jopa tuhansia euroja/opiskelija. Oppisopimuksen avulla työnantaja maksaa ainoastaan palkkakulut. Moni työnantaja kokee myös, että oppisopimuskoulutus motivoi työntekijöitä ja lisää sitoutumisen astetta.

Tietoa NordicMarketingista

Olemme matkailun- ja markkinoinnin asiantuntijatoimisto, sekä aikuiskoulutuspalveluiden tuottaja.
Koulutuspalveluissamme toimimme ammattioppilaitosten kumppanina. Oppilaitos vastaa tutkintoon liittyvistä järjestelyistä, me vastaamme kouluttajien valinnasta ja opetuksen suunnittelusta ja laadusta.  Erityisosaamistamme ovat matkailualan ja digitaalisen markkinoinnin koulutukset. Näiden aihealueiden parissa olemme vuosien saatossa koonneet kouluttajiksi rautaisen asiantuntijaverkoston.
 
Lue lisää toiminnastamme
 
 

Saatat olla kiinnostunut myös:

Saat meihin yhteyden myös jättämällä viestin lomakkeeseen.

Vastaamme mahdollisimman pian ja vuorokauden sisällä.