Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

NordicMarketing Finland Oy 
Y-tunnus: 2606902-2
Katajanokankatu 3 E 24
00160 Helsinki

+358 (0)40 1624466
kouluttaja@nordicmarketing.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Liisa Tuokko liisa.tuokko@nordicmarketing.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin. Näitä ovat mm. seuraavat:

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
  • Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
  • NordicMarketing Finland Oy:n ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen
  • NordicMarketing Finland Oy :llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. suoramainonta, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

Rekisterin tietosisältö

  • Yhteystiedot: Yrityksen nimi, henkilön etunimi ja sukunimi, titteli ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • Henkilön antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin
  • Henkilön antamat profilointitiedot sekä asiakassuhdetta ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot (esim. palautteet sekä palveluiden hankintaan tai yrityksen strategiaan liittyvät tiedot)
  • Henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointiin myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme käsittelemiämme henkilötietoja niin kauan kuin tarvitsemme niitä, ottaen huomioon ne tarkoitukset, joita varten ne kerättiin, tai kuten tietosuojalainsäädännössä tai muussa erityislainsäädännössä edellytetään.

Säännönmukaiset tietolähteet

NordicMarketing Finland Oy:n sähköinen asiakasrekisteri. 

Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään www.nordicmarketing.fi-palvelua tai muita NordicMarketing Finland Oy:n tai sen temoyhtiön omistamia tai hallinnoimia palveluita.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Käyttäjistä jää käyttäjäloki.

Tarkastusoikeus 

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti aähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. 

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi. Poistamme kirjallisesta pyynnöstä kaikki tietomme koskien rekisteröityä.  

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Mitä evästeet ovat?


Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle tai päätelaitteelle Internetiä käytettäessä. Evästeitä käytetään monista syistä, joista yleisin on verkkosivuston tarkoituksenmukainen toiminta.

Käyttäjän tietokoneelle tai päätelaitteelle tallennetun evästeen avulla verkkosivusto muistaa käyttäjän laitteen ja kerää tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja käyttäjän selaimella käytetään. Tällä tavoin NordicMarketing kaltaiset yritykset voivat selvittää, kuinka suosittuja yksittäiset sivut ovat tai millä sivuilla käydään harvoin, jolloin niitä voidaan parantaa.

Evästeiden avulla ei voida selvittää käyttäjän henkilöllisyyttä eli nimeä tai muita henkilötietoja. Evästeet eivät myöskään levitä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia eivätkä ne voi kerätä tietoa siitä, mihin muuhun käyttäjä käyttää tietokonettaan.

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä (cookies) verkkoliikenteen seuraamiseen ja verkkovierailijoiden tunnistamiseen ja palvelumme kehittämiseen asiakaskokemuksen parantamiseksi. Jokaisella on mahdollisuus sivuillemme saapuessaan valita, asennetaanko evästeet vierailun yhteydessä selaimeen vai ei.

Välttämättömät evästeet

Välttämättömät evästeet toteuttavat sivuston perustoimintoja, kuten sivulla siirtymisen sekä lomakkeiden käytön. Verkkosivusto ei toimi ilman näitä evästeitä.

Analytiikkaevästeet ja käyttökokemukseen vaikuttavat evästeet

Näiden evästeiden avulla keräämme tietoa sivustomme käytöstä. Tämä tieto auttaa meitä parantamaan verkkosivuston sisältöä ja käytettävyyttä, ja luo sinulle parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

Toiminnalliset evästeet

Tämä eväste mahdollistaa chatin käytön sivustollamme ja voit kommunikoida kanssamme.

Mainonnan evästeet

Näiden evästeiden avulla pyrimme varmistamaan, että näkemäsi NordicMarketing-mainonta on sinulle kiinnostavaa etkä saa fiidiisi mitään turhaa.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai palautetta tästä tietosuojakäytännöstä tai tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi, tai haluaisit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä yllä mainittujen sähköpostiosoitteiden kautta.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Asianomainen tietosuojaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.