NordicMarketing blogi

Uusittu matkailuyritysten kansainvälistymisopas on julkaistu

Visit-Finland-kansainvalistymisopas

 

Matkailualan ammattilainen tietää, että kansainvälistyminen ei ole enää vain vaihtoehto, vaan välttämättömyys menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Mutta kuinka erottua globaalissa mittakaavassa, jossa kilpailu on tiukkaa? Tässä blogissa esittelemme Visit Finlandin uusitun kansainvälistymisoppaan 2023, joka tarjoaa konkreettisia työkaluja ja keinoja, jotka auttavat rakentamaan vahvan ja kestävän läsnäolon kansainvälisillä markkinoilla. 

Opas laadittiin yhteistyössä Nice Group Consulting Oy:n ja Visit Finlandin kanssa. NordicMarketing toimi Nice Group Consulting Oy:n alihankkijana.

 

Kenelle kansainvälistymisopas on tarkoitettu?

Opas sopii niin pienille kuin isoimmillekin matkailutoimijoille, joilla kansainvälistyminen on liiketoiminnan kehittämisen tavoitteena. Valmistautuminen kv-markkinoille kannattaa tehdä huolella, jotta työ kantaa hedelmää ja asetettuja tavoitteita on oikeasti mahdollista saavuttaa.  

Oppaan lisäksi tarjolla on myös käytännönläheinen valmennuspolku, joka voidaan muokata aina jokaisen alueen tarpeiden ja valmiustason mukaan. Alueorganisaatio tai kehittämisyhtiö voi olla valmennuksen tilaaja ja kutsua oman alueen avaintoimijat mukaan.

Konkreettisten vinkkien lisäksi oppaan ehdoton helmi on menestyneiden suomalaisten matkailuyritysten case-tarinat. Oppaaseen on haastateltu hotelli Iso-Syötteen omistajaa, Juha Kuukasjärveä, sekä majoitusyritys Hawkhillin toimitusjohtajaa Annu Huotaria. Näistä tarinoista on inspiroivaa ammentaa oikeaa asennetta!

“Älä lannistu, jos homma ei heti toimi. Välillä pitää kaatua,jotta voi nousta taas jaloilleen. Opi omista ja muiden virheistä.”
Juha Kuukasjärvi
Juha Kuukasjärvi

Owner, Hotel Iso-Syöte & Safaris

 

10 askelta kohti kansainvälistymistä

Kansainvälistysmiopas sisältää yhteensä 10 askelta, joiden avulla matkailuyritys voi edistää omia kansainvälistymisvalmiuksia ja ymmärrystä suunnitelmallisesta tekemisestä:

Kansainvalistymisen-polku

 

1 Määrittele tahtotila ja tavoitteet

On tärkeää lähteä liikkeelle suunnitelmallisesta, eli strategisesta näkökulmasta, jotta tahtotila ja tavoitteet ovat selkeitä. Ensimmäinen askel määrittelee pohjan kaikelle tulevalle tekemiselle.

 

2 Valitse markkina-alueet ja kohderyhmät

Markkina-alueiden tuntemus ja kohderyhmien määrittely auttaa markkinointi- ja myynninedistämistoimenpiteiden kohdentamisessa sekä suunnittelussa.

 

3 Kartoita kumppanuusverkosto ja yhteistyömahdollisuudet 

Verkostoilla ja yhteistyöllä on kv-markkinoilla suuri merkitys. Voit tuotteistaa monipuolisempia ja houkuttelevimpia tuotekokonaisuuksia yhdessä kumppaneiden kanssa.

 

4 Panosta kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen

Vastuullisuudella on yhä suurempi merkitys niin kuluttajille kuin matkanjärjestäjillekin. Tästä pitää myös muistaa viestiä ulospäin.

 

5 Määrittele kilpailuetusi

Kilpailuetujen määrittely auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista ja korostamaan omia vahvuuksiaan. On tärkeää osata kertoa mikä tekee juuri sinun yrityksestä tai palvelusta ainutlaatuisen.

 

6 Tuotteista ja muotoilu palvelusi oikein

Tuotteistamisessa kannattaa aina lähteä asiakas edellä. Selkeät tuotekuvaukset auttavat potentiaalista asiakasta ymmärtämään mitä olet myymässä.

 

7 Hinnoittele kannattavasti

Hinnoittelumalleissa tulee ymmärtää tietyt lainalaisuudet, jotta kansainvälinen kaupankäynti on mahdollista.

 

8 Kohdenna markkinointi ja myynti

Markkinointia ja myynninedistämistoimenpiteitä kannattaa toteuttaa suunnitelmallisesti ja pohtia miten hyötyjä pystyy mittaamaan. Jakelukanavayhteistyö on tänä päivänä tärkeässä roolissa kaikilla kansainvälistyvillä matkailuyrityksillä. 

 

9 Hallitse digitaalinen toimintaympäristö ja tiedolla johtaminen

Matkailuyrityksen digitaalinen toimintaympäristö koostuu monista eri tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan ja suorituskykyyn. On tärkeää ymmärtää miten voit helpottaa tietojen siirtymistä prosesseista ja järjestelmistä toisiin. Tiedolla johtamisen tavoitteena on auttaa matkailuyrityksiä tekemään päätöksiä systemaattisesti kerättyyn dataan perustuen, intuition, kokemuksen tai yksittäisten havaintojen sijasta.  

 

10 Kartoita riskit ja hanki rahoitusta

Matkailuyrityksen on tärkeää tiedostaa erilaiset riskit ja varautua niihin. Kansainvälistymisen tueksi on tarjolla erilaisia rahoitusinstrumentteja, joihin kannattaa tutustua.

“Uuden matkailuyrittäjän kansainvälistymisoppaan kirjoittaminen oli mielenkiintoinen ja meille kirjoittajille erittäin antoisa toimeksianto. Nimensä mukaisesti oppaan tavoitteena on auttaa matkailuyritystä kansainvälistymisen polulla suunnitelmallisesti. Oppaan ytimessä on strateginen viitekehys, joka pitää sisällään konkreettiset askeleet ja vinkit kohti kansainvälistymistä. Riittävien valmiuksien varmistaminen luo vahvan pohjan kansainvälisillä markkinoilla menestymiseen! ”
greta katsoo kameraan ja hymyilee.
Greta Tanskanen

Matkailuasiantuntija, NordicMarketing

 

Valmennukset matkailuyrityksien tukena 

Kansainvälistymisoppaan 10 askeleeseen perustuen on laadittu myös uusi käytännönläheinen valmennusohjelma kansainvälistyville matkailualueille. Valmennuspolku varmistaa, että alueesi yritysten valmiudet kansainvälisille markkinoille ovat kunnossa. Valmennus sopii parhaiten matkailualueille, joiden yrityksillä on yhteinen tahtotila ja tavoitteet, sekä edellytykset ja valmiudet lähteä kansainvälisille markkinoille.  

Valmennusohjelman sisältö ja kesto räätälöidään aina yhteistyössä tilaajan kanssa vastaamaan alueen yrityksien uniikkeja tarpeita ja valmiustasoa. Kansainvälistymisen valmennusohjelma koostuu osallistujien digitaalisesta alkukartoituksesta ja 6-12 valmennuspäivästä, jotka voidaan toteuttaa etänä tai paikan päällä. 

 

“Laadimme myös oppaan mukaisen valmennuspolun matkailualueen kansainvälisen kasvun tukemiseksi. Valmennuksen tavoitteena on varmistaa alueella toimivien yritysten kansainväliset valmiudet ja ohjata heitä suunnitelmalliseen kasvuun. Valmennus räätälöidään alkukartoituksen perusteella olemassa olevista valmennusmoduuleista. ”
greta katsoo kameraan ja hymyilee.
Greta Tanskanen

Matkailuasiantuntija, NordicMarketing

Yhteenveto

Kansainvälinen matkailu jatkaa Suomessa kasvuaan. Tähän kasvuun kannattaa tarttua kiinni. Tärkeintä on edetä suunnitelmallisesti, askel kerrallaan. Visit Finlandin uusittu kansainvälistymisopas 2023 tarjoaa käsikirjan tämän polun kulkemiseen. Se ei ole pelkästään teoreettinen opus, vaan konkreettinen työkalu, joka valottaa 10 keskeistä askelta menestyksekkääseen kansainvälistymiseen. Alkaen strategisen tahtotilan määrittämisestä ja päättyen rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen, tämä opas on avain matkailuyritysten globaalin potentiaalin lukitsemiseen.

Opiskele uudistetun oppaan 10 askelta joko itsenäisesti, jos olet yrittäjä, tai jos olet alueen edustaja, järjestä alueen matkailutoimijoille valmennus, jonka avulla he voivat menestyä kv-markkinoilla. 

Tutustu oppaaseen

Ota yhteyttä matkailuasiantuntijatiimiimme ja suunnitellaan kansainvälistymisen polku teidän tarpeisiinne: