NordicMarketing blogi

Suomen matkailukatsaus - helmikuu 2023

Suomen matkailutilastot 2023 NordicMarketing

 

Keski-Eurooppalaisten rekisteröityneet yöpymiset jatkoivat kasvua myös helmikuussa. Niin Saksa, Alankomaat, Belgia kuin Sveitsikin olivat mukana helmikuun TOP 10 yöpymisissä koko Suomen osalta. Kasvua saavutettiin kaikissa edellämainituissa matkailijaryhmissä saksalaisten yöpymisten kasvaessa jopa 53 prosenttia.


Saksa ja Alankomaat majoitustilastojen kärjessä myös helmikuussa 2023 

Saksalaiset olivat niin tammi- kuin helmikuussakin toiseksi suurin matkailijaryhmä Suomessa heti Ranskan jälkeen. Saksalaisten yöpymisissä saavutettiin yli 50 prosentin kasvu verrattuna edelliseen vuoteen (+53%). Hollantilaiset pitivät helmikuussa kolmatta sijaa 16 prosentin kasvulla ja nousivat brittiläisten ohi. Saksalaisten ja hollantilaisten yöpymisten lisäksi myös belgialaisten (+25%) sekä sveitsiläisten (+35%) yöpymiset Suomessa olivat helmikuussa 2023 vahvassa nousussa. 

Helmikuun 2023 TOP 10:een kuuluivat myös Belgia, Ruotsi, Yhdysvallat, Sveitsi, Viro sekä uutena Israel. 

TOP 10 yöpymiset koko suomi 02 2023

 

Taulukko 1.
TOP 10 yöpymiset lähtömaittain, helmikuu 2023, koko Suomi

KOONNUT SUVI AHOLA/NM | LÄHDE: TILASTOKESKUS


Majoituksien jakautuminen suuralueilla   


Saksalaisten, hollantilaisten, sveitsiläisten sekä belgialaisten rekisteröityneet yöpymiset kasvoivat helmikuussa kaikilla neljällä matkailun suuralueella. Eniten saksalaisia, hollantilaisia, belgialaisia sekä sveitsiläisiä yöpyi tammikuun tapaan Lapissa. Saksalaisten yöpymiset kasvoivat helmikuussa eniten Rannikko ja saaristoalueella (+85%), mutta myös pääkaupunkiseudulla rekisteröitiin merkittävä 69 prosentin kasvu. Prosentuaalisesti merkittävin kasvu saavutettiin Rannikko ja saaristoalueella belgialaisten matkailijoiden yöpymisissä (+147%), ja myös Järvi-Suomessa kasvu oli huimat 125 prosenttia.  Yöpymiset suuralueilla Suomi 02 2023

Taulukko 2.
Yöpymiset matkailun suuralueilla, helmikuu 2023

KOONNUT SUVI AHOLA/NM LÄHDE: TILASTOKESKUS

 

Pääkaupunkiseutu 


Saksalaiset olivat niin tammi- kuin helmikuussakin pääkaupunkiseudun tärkein matkailijaryhmä, helmikuussa kasvua rekisteröitiin lähes 70 prosenttia (+69%). Myös hollantilaiset olivat mukana Helsingin seudun TOP 10:ssä sijalla 8, kasvaen 53 prosenttia edellisestä vuodesta. Myös sveitsiläisten ja belgialaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat: sveitsiläisten majoituksissa saavutettiin merkittävin kasvu (+75%, sija 13.), kun belgialaisten yöpymisten kasvu oli puolestaan maltillisempaa (+16%, sija 19.).Rannikko- ja saaristoalueet 


Rannikko- ja saaristoalueen yöpymisissä saksalaiset matkailijat nousivat helmikuussa suurimmaksi ryhmäksi huimalla 85 prosentin kasvulla (tammikuussa sija 2.) Hollantilaiset tippuivat neljännelle sijalle Ranskan jälkeen maltillisella 3 prosentin kasvulla. Belgialaisten yöpymisissä saavutettiin suurin kasvu (+147%) ja he nousivat sijalle 5. heti hollantilaisten jälkeen. Myös rannikko- ja saaristoalueella sveitsiläisten majoitukset kasvoivat merkittävästi (+41%, sija 15.). 


Järvi-Suomi


 Myös Järvi-Suomessa saksalaisten ja hollantilaisten matkailijoiden yöpymiset saavuttivat merkittävää kasvua helmikuun aikana: Saksa oli jälleen tammikuun tapaan toiseksi tärkein matkailijaryhmä (+45%) ja hollantilaiset puolestaan kolmanneksi tärkein (+50%). Myös sveitsiläisten (+76%, sija 12.) ja belgialaisten (+125%, sija 15.) matkailijoiden yöpymiset jatkoivat merkittävällä kasvu-uralla helmikuussa tammikuun trendiä seuraten. 


Lappi 

Lapissa saksalaiset olivat helmikuussa alueen toiseksi tärkein matkailijaryhmä (+47%) heti ranskalaisten jälkeen. Alankomaiden ja Belgian osalta Lapissa tilastoitiin helmikuussa maltillisempaa kasvua: hollantilaiset sijalla 3. (+13%) ja belgialaiset sijalla 5. (+15%). Sveitsiläisten majoituksissa näkyi puolestaan suurempaa kasvua (+27%) heidän ollessa sijalla 7.  

 

Saksalaiset matkailijat vuoden 2022 tärkein kv-matkailijaryhmä ja alkuvuoden tilastot tukevat vastaavan toteutumista myös tänä vuonna

Saksalaiset matkailijat olivat vuonna 2022 Suomen tärkein kv-matkailijaryhmä (579 274, +124,7%). Alkuvuoden yöpymistilastot näyttävät DACH- ja Benelux maiden osalta positiivisilta. Viimeisimmän ReiseAnalyse -tutkimuksen 2022 (tutkimus keskittyy saksalaisten kuluttajien matkustustottumuksiin ja ennusteisiin) mukaan saksalaisten matkustusinto on jälleen korkealla. Taloudellisista haasteista huolimatta esimerkiksi saksalaisten kulutus pitkien lomamatkojen yhteydessä on ennätyslukemissa.