NordicMarketing blogi

NordicMarketing ja Sasky juhlistavat 10-vuotista yhteistyötään

Sasky-koulutuskuntayhtyma-kumppanuus

Kuva: wildpixel, brändiltä Getty Images

NordicMarketing ja SASKY koulutuskuntayhtymä juhlistavat tänä vuonna kumppanuutta, joka on kestänyt katkeamattomana yhteensä 10 vuotta.

Aloitimme yhteistyön alunperin vuonna 2014, keskittyen aluksi matkailukoulutuksen toteuttamiseen. Vuosien mittaan yhteistyö on laajentunut kattamaan myös muita aihealueita, kuten digimarkkinoinnin, palvelumuotoilun, brändin rakentamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan. Erityisesti digimarkkinoinnin koulutukset ovat vakiinnuttaneet asemansa kehityshaluisten ammattilaisten ja yritysten keskuudessa.

Tässä blogissa tarkastelemme yhteistyömme kehittymistä, oppimiamme läksyjä ja suunnitelmiamme tulevaisuuden varalle.

Lisätietoja kumppanuudestamme ammattioppilaitosten kanssa tutkintokoulutusten toteuttamisessa löydät täältä.

 

Yhteistyön alkuvaiheet

NordicMarketing on matkailuasiantuntijayritys ja yhteistyö Saskyn kanssa käynnistyi 10 vuotta sitten, kun toteutimme oppilaitoksen kanssa matkailualan koulutuksen.

Elettiin vuotta 2014 ja NordicMarketing oli juuri perustettu. Kouluttaminen oli jo tuolloin yksi NordicMarketingin intohimoista. Olimme 10 vuotta sitten ja yhä tänä päivänä sitä mieltä, että ikuinen oppiminen on edellytys sekä ammatillisen uran kehittymiseen että motivaation, innostuksen ja innovaation säilymiseen.

Käsityksemme laadukkaasta koulutuksesta on pysynyt samana koko tämän vuosikymmenen ajan. Koulutuksen tulee olla käytännönläheinen, innostava ja konkreettinen.

Yhdessä Saskyn kanssa olemme jakaneet näkemyksen arvoa tuottavasta koulutuksesta, mikä on osaltaan johtanut yhteistyömme kattamaan yhä enemmän koulutusaiheita.

“Yhteistyö NordicMarketing kanssa on aina ollut kumppania arvostavaa, palkitsevaa ja yritysten tarpeisiin vastaavaa.”
Sasky-koulutuskuntayhtyma
Susanna Pirttinen

Koulutuspäällikkö, Sasky

 

Kehitys ja laajeneminen

Kymmenen vuoden aikana yhteistyömme on kehittynyt kattamaan monipuolisesti erilaisia koulutuksia. Vuoden 2023 aikana olemme olleet Saskyn yhteistyökumppanina yhteensä neljän erilaisen koulutuksen toteuttamisessa. Monipuolisiin koulutusaiheisiin ovat kuuluneet:

 1. Digimarkkinointi
 2. Digimarkkinoinnin ja myynnin johtaminen
 3. Kansainvälisen matkailun kehittäminen
 4. Palvelumuotoilun ja brändin rakentaminen

Koulutustarjonnan monipuolisuuden avulla pystytään palvelemaan erilaisia hakijoita ja rakentamaan opintopolkuja eri tasoille. Kaiken keskiössä koulutusten suunnittelussa on, että sisältö vastaa opiskelijoiden tarpeisiin.

“Saamme opiskelijoiltamme palautetta, että NordicMarketing kanssa yhteistyössä tehdyt koulutukset tarjoavat työkaluja oman toiminnan kehittämiseen juuri siinä hetkessä.”
Sasky-koulutuskuntayhtyma
Susanna Pirttinen

Koulutuspäällikkö, Sasky

 

Koulutukset tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kehittää näkyvyyttään - jopa kansainvälisesti

Tänä päivänä Saskyn ja NordicMarketing yhteistyökoulutuksissa opiskelijat ovat kasvavassa määrin yrittäjiä. Pienyrittäjien on tärkeää hallita oman ydinosaamisensa lisäksi liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin prosessit. Oppisopimuskoulutuksissa yrittäjät pääsevät kehittämään suoraan omaa osaamistaan yrityksen moniosaajana.

Erityisesti digimarkkinoinnin koulutukset ovat yrittäjille keskeisessä roolissa. Lisäksi yrittäjille on mahdollisuus koulutuksen avulla kehittää suoraan omaa tuotettaan ja palveluitaan.

Olemme erityisen ylpeitä siitä, että ydintuotteemme, matkailukoulutus, on edelleen vahvasti mukana tarjonnassamme. Vuonna 2023 pääsimme käynnistämään yhteistyössä Saskyn kanssa heidän ensimmäisen, kansainvälisen matkailun koulutuksen. Koulutukseen kuuluu NordicMarketing suunnittelema, ainutlaatuinen opintomatka Saksaan, jossa hyödynnämme yrityksemme laajaa verkostoa paikan päällä.  

 

Tutustu yhteistyökoulutustemme sisältöihin:

 

NordicMarketing on kumppanina proaktiivinen kehittäjä, joka panostaa kouluttajaverkostoonsa

Matkailukoulutuksen laajeneminen muihin aiheisiin alkoi pian Saskyn ja NordicMarketingin yhteistyön alkuvaiheessa. Digitaalinen markkinointi nousi nopeasti esille tarpeellisena koulutusaiheena laajalle kohderyhmälle.

Vuonna 2015 monet pien- ja pk-yritykset alkoivat vasta hyödyntää digitaalisen markkinoinnin potentiaalia. Huomasimme, kuinka resurssien ja osaamisen rajallisuus saattoi rajoittaa yritysten kykyä valjastaa kaikkia digimarkkinoinnin mahdollisuuksia liiketoimintansa avuksi. NordicMarketing alkoi vastata tähän tarpeeseen laajentamalla kouluttajaverkostoaan ja suunnittelemaan proaktiivisesti koulutuskokonaisuuksia digimarkkinoinnista.

Nykyään kouluttajaverkostomme ja sen jatkuva kehittäminen ovat toimintamme keskiössä. Verkostomme on monipuolinen, koostuen sekä sisäisistä asiantuntijoistamme että ulkopuolisista kouluttajista. Laadukkaan ja tulevaisuuteen suuntaavan koulutuksen edellytyksenä vaadimme kouluttajilta ajantasaista, monipuolista ja käytännönläheistä osaamista. 

Noudatamme kouluttajaverkostomme rakentamisessa seuraavia arvoja: 

 1. Laatu
 2. Käytännönläheisyys
 3. Inspiraatio

Asiantuntijaverkostomme kautta pystymme tarjoamaan korkealaatuisia ja inspiroivia koulutuksia, jotka vastaavat muuttuvien markkinoiden tarpeisiin.

Lisätietoja kouluttajaverkostostamme ja sen asiantuntijoista löydät täältä >>

 

“NordicMarketing on edelläkävijäyritys. Heidän proaktiivisuutensa ansiosta saimme koulutustarjontaamme digimarkkinoinnin aiheet hyvin aikaisessa vaiheessa.”
Sasky-koulutuskuntayhtyma
Susanna Pirttinen

koulutuspäällikkö, Sasky

Kouluttajistamme sanottua:

“Greta oli ihan mahtava! Toivottavasti saadaan jatkossakin paljon hänen vetämiään koulutuspäiviä lisää! Erittäin hyvä ja selkeä ulosanti ja looginen etenemisjärjestys.”
Palvelumuotoilu- ja brändäyskoulutus
“Tykkäsin opettajan annista, tästä puuttuu kaikki puuduttava akateemisuus ja ollaan kädet savessa koko ajan.”
Palvelumuotoilu- ja brändyskoulutus
“Kouluttaja oli todella hyvä. Tietotaso, energisyys ja lukuisat käytännön esimerkit antoivat ideoita ja inspiroivat. Varmasti otan heti opit käyttöön omassa työssäni.”
Digijohtamisen koulutus

 

Pitkäjänteisen yhteistyön hyödyt

Vuosikymmen yhteistä tekemistä Saskyn kanssa on ollut matka täynnä luottamusta, innovaatioita ja yhteistä kasvua.

Pitkäjänteisen yhdessätekemisen tärkeimpiä etuja molemmille osapuolille ovat:

 • Luottamus, joka on vahvistunut vuosien varrella.
 • Jatkuva ja pitkäjänteinen kehittäminen, joka on pitänyt yhteistyömme tuoreena ja relevanttina.
 • Toisiltamme oppiminen, mikä on avannut uusia näkökulmia ja ideoita.
 • Toistemme haastaminen, mikä on johtanut kehittymiseen, johon emme olisi muutoin pystyneet.
“Jos kuvailisin NordicMarketing kumppanuutta kolmella sanalla, ne olisivat: osaaminen, laatu ja loistava asiakaspalvelu.”
Sasky-koulutuskuntayhtyma
Susanna Pirttinen

Koulutuspäällikkö, Sasky

 

Mitä seuraava vuosikymmen tuo tullessaan koulutusten toteutukselle?

Maailma muuttuu yhä kiihtyvämmällä tahdilla ja ammatilliselle koulutukselle tulee olemaan tarve ja kysyntää myös seuraavan vuosikymmenen aikana. Ketterästi suunnitellut kokonaisuudet, joihin pystytään edelläkävijänä tunnistamaan ja poimimaan työelämälle merkittäviä trendejä ja oppeja nopealla aikataululla ovat ratkaiseva tekijä siinä, että koulutukset ovat hyödyllisiä opiskelijoille.

Tästä viimeisimpänä esimerkkinä tekoälyn nopea tuleminen osaksi yritysten ja työntekijöiden arkea. NordicMarketing vastaa omissa koulutuksissaan tekoälyosaamisen kasvavaan kysyntään ja tämä toimintaperiaate tulee määrittämään toimintaamme myös jatkossa.

Opiskelijoiden on saatava ajankohtaista tietoa metodeista, työkaluista ja digitaalisista muutoksista, jonka avulla he puolestaan pystyvät varmistamaan oman yrityksensä tai uransa kilpailuaseman. 

 

“NordicMarketing erottautuu muista kumppaneistamme sitoutuneisuudella. He ovat täydellisen sitoutuneita yhteiseen tekemiseen.”
Sasky-koulutuskuntayhtyma
Susanna Pirttinen

Koulutuspäällikkö, Sasky

Teköälyn luoma futuristinen kuva opiskelusta.

Kuvassa teköälyn luoma kuvitus teemalle: NordicMarketing koulutusten tulevaisuus.

 

Yhteenveto

Kymmenen vuoden yhteistyö NordicMarketingin ja Saskyn kanssa on tuonut molemmille osapuolille ainutlaatuisia oppimiskokemuksia, kasvumahdollisuuksia ja kehitystä. Olemme onnistuneet laajentamaan koulutustarjontaamme, erityisesti digimarkkinoinnin osalta, mikä on vahvistanut asemaansa opiskelijoiden ja yritysten keskuudessa.

Kouluttajaverkostomme laajentaminen ja koulutuksen sisällön jatkuva päivittäminen ovat pitäneet meidät ajan hermolla ja relevantteina. Tämä on ollut avain yhteistyömme pitkäjänteisyyteen ja menestykseen. Vuosien aikana olemme rakentaneet vahvan luottamuksen ja ymmärryksen toistemme tarpeista, mikä on edesauttanut molempien kehittymistä.

Tulevaisuudessa jatkamme innovatiivisten ja ajankohtaisten koulutusohjelmien tarjoamista, vastataksemme muuttuvan maailman tarpeisiin, kuten tekoälyn kasvavaan merkitykseen. Vuosikymmen yhteistyötä on ollut oppimisen ja kasvun täyteinen matka, jolla on ollut suuri merkitys meille pienenä yrityksenä.

Kiitos Saskylle luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Odotamme innolla tulevaisuutta ja mahdollisuuksia jatkaa kasvua ja kehitystä yhdessä tulevina vuosina.

 

t. Greta, Liisa, Pia ja Suvi / NordicMarketing

Greta, Liisa, Pia ja Suvi katsovat kameraan ja hymyilevät.

 

SASKY koulutuskuntayhtymä (Sasky) toimii usean kunnan alueella Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Perussopimuksen mukaan Saskyn tehtävä on järjestää, ylläpitää ja kehittää peruskoulutuksen jälkeen annettavaa toisen asteen ammatillista koulutusta sekä yleissivistävää koulutusta. Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävät ovat osa Saskyn koulutustehtävää. 

 

 

Oletko kiinnostunut koulutuspalveluiden yhteistyön käynnistämisestä? Ota yhteyttä ja keskustellaan mahdollisuuksistamme: