NordicMarketing blogi

Mitä on palvelumuotoilu?

Työryhmä suunnittelee post-it lappujen avulla. Kuva: Yuri Arcurs

Palvelumuotoilu on innovatiivinen lähestymistapa palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen, jossa keskitytään käyttäjien tarpeisiin ja luodaan parempia palvelukokemuksia. Palvelumuotoilussa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja työkaluja muun muassa käyttäjätutkimuksista prototypointiin. Muotoilun tavoitteena on auttaa suunnittelemaan palveluita, joita on helppo ostaa ja käyttää, tehokkaita ja kilpailukykyisiä.

TUTUSTU MAKSUTTOMAAN PALVELUMUOTOILUN KOULUTUKSEEN AMMATTILAISILLE >> 


Keskeinen ajatus palvelumuotoilussa on ymmärtää syvällisesti käyttäjien tarpeita, toiveita ja haasteita, jotta voidaan suunnitella palveluita, jotka vastaavat tarpeisiin ja tarjoavat onnistuneen palvelukokemuksen. Palvelumuotoilun avulla pyritään luomaan palveluita, jotka ovat käyttäjäkeskeisiä, tehokkaita, helppokäyttöisiä ja innovatiivisia.

Palvelumuotoilua voidaan soveltaa erilaisiin palveluihin millä tahansa toimialalla. Kehitettävät palvelut voivat liittyä asiakaspalveluprosesseihin tai esimerkiksi verkkosivustoon tai mobiilisovelluksiin.

 

Palvelumuotoilun menetelmät

Palvelumuotoilussa hyödynnetään monenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Niitä voivat olla esimerkiksi:

 • käyttäjätutkimus
 • prototypointi
 • asiakaspolkujen mallintaminen
 • palautteen kerääminen
 • testaaminen
 • ideoiden generointi
 • konseptien kehittäminen

Tavoitteena on kehittää palveluita, jotka tuottavat arvoa sekä käyttäjille että palveluntarjoajille.

 

Minkälaiset yritykset hyötyvät palvelumuotoilusta?

Palvelumuotoilu voi hyödyttää käytännössä mitä tahansa yritystä tai toimijaa, joka tarjoaa palveluita ja haluaa parantaa asiakaskokemusta, luoda kilpailuetua ja innovoida palvelutarjontaansa. Muotoiltavat palvelut voivat olla niin fyysisiä kuin digitaalisia ja palvelumuotoilua voidaan soveltaa moniin eri toimialoihin. Esimerkkejä toimialoista, jotka hyötyvät palvelumuotoilusta, ovat:

 1. Terveys- ja hyvinvointiala: Palvelumuotoilu voi auttaa terveys- ja hyvinvointialan yrityksiä kehittämään potilaiden kokemusta sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Se voi auttaa suunnittelemaan saumattomia palveluprosesseja, parantamaan potilaskommunikaatiota ja luomaan yksilöllisiä hoitokokemuksia.

 2. Finanssiala: Finanssialan yritykset voivat hyödyntää palvelumuotoilua kehittääkseen käyttäjäystävällisiä pankkipalveluita ja sijoitussovelluksia. Se auttaa suunnittelemaan intuitiivisia käyttöliittymiä, jotka tekevät raha-asioiden hoitamisesta helpompaa ja luotettavampaa.

 3. Ravintola-ala: Palvelumuotoilu voi auttaa ravintola-alan yrityksiä luomaan ainutlaatuisia asiakaskokemuksia. Se voi sisältää ruokalistasuunnittelun, pöytävarauksen prosessin parantamisen ja palvelun personoinnin, jotta asiakkaat saavat unohtumattoman ravintolakokemuksen.

 4. Tietotekniikka-ala: Tietotekniikka-ala hyötyisi palvelumuotoilusta monin tavoin. Palvelumuotoilu auttaisi suunnittelemaan käyttäjäystävällisiä ja intuitiivisia ohjelmistoja, sovelluksia ja verkkosivustoja. Palvelumuotoilu auttaisi tietotekniikka-alan ammattilaisia ymmärtämään käyttäjien tarpeita, luomaan houkuttelevia käyttöliittymiä ja parantamaan käyttäjäkokemusta. Tämä voi johtaa asiakastyytyväisyyden kasvuun, parempaan käyttäjäsitoutumiseen ja kilpailuetuun markkinoilla.

  Vähittäiskauppa: Palvelumuotoilu tarjoaa vähittäiskaupan yrityksille tärkeitä työkaluja asiakaskokemuksen parantamiseen ja kilpailuedun luomiseen. Palvelumuotoilu auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita, kehittämään innovatiivisia kaupan konsepteja, luomaan houkuttelevia myymäläympäristöjä ja suunnittelemaan saumattomia asiakaspalveluprosesseja. Palvelumuotoilu auttaisi vähittäiskaupan ammattilaisia luomaan erottuvia ja vaikuttavia asiakaskokemuksia, mikä voi johtaa parempaan asiakasuskollisuuteen ja kasvaneisiin myyntilukuihin.

 

Henkilö käyttää älypuhelintaan ja kuvassa näkyy edessä, kuinka hän antaa tähtiarviointeja kokemukselleen.

 

Matkailuala ja palvelumuotoilu

Matkailuala on yksi toimiala, jossa palvelumuotoilu voi olla erityisen hyödyllistä. Matkailuyritysten tavoitteena on tarjota unohtumattomia ja räätälöityjä matkailukokemuksia asiakkailleen. Palvelumuotoilun avulla voidaan tutkia matkailijoiden tarpeita, toiveita ja haasteita sekä suunnitella palveluita, jotka vastaavat näitä odotuksia.

Esimerkiksi hotellit voivat käyttää palvelumuotoilua kehittääkseen mukautettuja sisäänkirjautumisprosesseja, ainutlaatuisia palvelupaketteja ja parempaa vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa.

 

Kuka vastaa palvelumuotoilusta?

Organisaatiossa palvelumuotoilusta vastaava voi olla esimerkiksi:

 • palvelumuotoilupäällikkö
 • asiakaskokemuksesta vastaavia johtaja
 • projektijohtaja
 • markkinointivastaava

Palvelumuotoilu voi olla myös monitieteinen lähestymistapa, joka vaatii erilaisten osaamisalueiden yhdistämistä. Palveluiden kehittämisestä voi vastata tiimi, jossa voi olla mukana muun muassa palvelumuotoilijoita, käyttäjätutkijoita, graafisia suunnittelijoita ja projektijohtajia.

Pienessä yrityksessä yrityksen omistaja vastaa usein palveluiden kehittämisestä ja uudistamisesta.

 

Palvelumuotoilun koulutus

Palveluiden kehittäminen on jatkuvaa työtä, jossa tehokkuutta ja tuloksellisuutta on arvioitava jatkuvasti. Palvelumuotoilun koulutukseen osallistuminen tarjoaa kätevän rakenteen ja työkalut tämän kehitystyön viemiseksi maaliin.

Koulutuksessa osallistujat oppivat systemaattisen lähestymistavan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. He saavat tietoa ja taitoja, joiden avulla voivat kartoittaa käyttäjien tarpeita ja odotuksia, prototypoida ja testata palveluratkaisuja sekä jatkuvasti parantaa niitä.

Koulutuksen aikana osallistujat perehtyvät myös arvioinnin ja seurannan menetelmiin. He oppivat keräämään palautetta käyttäjiltä ja analysoimaan sitä, jotta voivat ymmärtää palveluiden vahvuuksia ja kehityskohteita. Tämä mahdollistaa palveluiden jatkuvan parantamisen ja optimoinnin, mikä puolestaan johtaa parempiin käyttäjäkokemuksiin ja liiketoiminnallisiin tuloksiin.

Koulutuksen tarjoama struktuuri auttaa osallistujia hahmottamaan palveluiden kehitysprosessin kokonaisuutena. Se auttaa heitä luomaan suunnitelmallisen ja tavoitteellisen lähestymistavan palveluiden kehittämiseen, jossa huomioidaan eri vaiheet ja tarvittavat toimenpiteet.

Osallistuminen koulutukseen voi myös luoda yhteisen kielen ja ymmärryksen organisaatiossa. Kun koko tiimi perehtyy palvelumuotoilun periaatteisiin ja menetelmiin, he voivat työskennellä jatkossa yhdessä ja ymmärtää, miksi tiettyjä toimenpiteitä toteutetaan ja miten ne edistävät palveluiden kehitystä.

Kokonaisuudessaan palvelumuotoilun koulutukseen osallistuminen tarjoaa hyödyllisen rakenteen ja taidot palveluiden kehittämiseen ja arvioimiseen. Se auttaa varmistamaan, että palvelut vastaavat käyttäjien tarpeisiin ja ovat kilpailukykyisiä, samalla kun mahdollistaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen.

 

HAKU NORDICMARKETING JA SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PALVELUMUOTOILUN KOULUTUKSEEN ON NYT AUKI. HAE 13.LOKAKUUTA 2023 MENNESSÄ!

 

New call-to-action