NordicMarketing blogi

Mikä on oppisopimuskoulutus?[Infograafi]

Female Multitasking Skill@goodstudio

 

Illustration: Cosmaa

Oppisopimuskoulutuksessa työntekijä ja hänen työnantajansa sopivat siitä, että työntekijä suorittaa tutkinnon työssään oppien. Työssäoppimisen lisäksi koulutukseen kuuluu teoriaopintoja. NordicMarketing Academyn liiketoimintaan kuuluu näiden opintojen tuottaminen ja virallisena koulutuksen järjestäjänä toimii ammattioppilaitos. Tuottamamme opinnot ovat korkeatasoisia, ajankohtaisia ja yritysmaailmaan pohjautuvia. Oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelija saa työsopimuksensa mukaista palkkaa ja koulutus on maksuton sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Tutustu ajankohtaisiin koulutuksiin, jotka voit suorittaa maksutta oppisopimuksella>>

Tämä työelämälähtöinen koulutusmuoto sopii aikuisille, jotka haluavat:

 • Hankkia lisäkoulutusta
 • Syventää olemassa olevaa osaamistaan
 • Saada osaamisestaan todistuksen
 • Opiskella tutkinnon, joka mahdollistaa myös jatkokoulutukseen hakeutumisen

Oppisopimuskoulutus sopii myös yrittäjille. NordicMarketing Academyn koulutuksiin osallistujista merkittävä osa on pienyrittäjiä ja kokemuksemme mukaan koulutusmuoto sopii erittäin hyvin oman yritystoiminnan kehittämiseen ja verkostojen kasvattamiseen. 

 

 


Oppisopimuskoulutus sopii hyvin oman yritystoiminnan kehittämiseen ja verkostojen kasvattamiseen.  

Oppisopimuksen edellytykset

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka laaditaan koulutuksen keston mittaiseksi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot kestävät noin 1-1,5 vuotta. Oppisopimuksen edellytyksenä on voimassa oleva työ- tai virkasuhde tai vaihtoehtoisesti koulutettava voi olla yrittäjä. (L531/2017, 70§)

Työ- tai virkasuhteisen oppisopimuksen ehtoina ovat:

 • Viikoittainen työaika keskimäärin vähintään 25 tuntia
 • Riittävän monipuoliset työtehtävät, jotta uuden oppiminen tai osaamisen syventäminen mahdollistuu
 • Työtehtävät perustuvat opiskeltavaan tutkintoon

Yrittäjän oppisopimuksen ehtona ovat:

 • Yrittäjyyden tulee olla täysipäiväistä, eli työajan omassa yrityksessä oltava vähintään 25 viikkotuntia
 • Yritystoiminnan aloittaminen on ilmoitettu verottajalle
 • Y-tunnus
 • Yrittäjän eläkevakuutus maksettu
 • Yritys on merkitty ennakkoperintä- ja/tai arvonlisäperintärekisteriin

Oppisopimuskoulutuksen eri osapuolet

Suurin osa NordicMarketing Academyn tuottamista  tutkintokoulutuksista suoritetaan oppisopimusmuotoisina. Oppisopimuskoulutuksemme osapuolia ovat: opiskelija, työnantaja ja työpaikkaohjaaja tai yrittäjän tapauksessa mentori, ammattioppilaitos sekä NordicMarketing Academy.

 

OPISKELIJA

Työsuhteessa oleva henkilö tai yrittäjä, joka lähtee suorittamaan tutkintoa työssään oppien.

 

TYÖNANTAJA

Koulutukseen suostumuksensa antava osapuoli ja palkan maksaja. Yrittäjän tapauksessa tätä osapuolta ei luonnollisesti ole. Työnantajalle oppisopimuskoulutus on edullinen tapa henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Työnantaja vastaa siitä, että opiskelija pääsee käytännön työtehtävissä oppimaan tutkinnon mukaisia aihealueita. 

 

    OPPILAITOS

Oppilaitos vastaa oppisopimusasioista, mahdollisista koulutuskorvausten käsittelystä sekä tutkinnon suorittamiseen liittyvistä käytännöistä. Oppilaitos myös tekee opiskelijavalinnat ja NordicMarketing Academyn tuottamiin koulutuksiin haetaan aina oppilaitoksen sivuilta.

 

  TYÖPAIKKAOHJAAJA

Työpaikkaohjaaja on työ-tai virkasuhteessa olevan opiskelijan ohjaaja työpaikalla. Hän toimii opintojen ajan opiskelijan tukihenkilönä ja neuvonantaja. Työpaikkaohjaajalla on kokemusta ja ammattitaitoa opintojen aihealueista. Hän osallistuu suunnittelemaan ja järjestämään työtehtäviä, joiden avulla opiskelija pääsee suorittamaan tutkinnon aihealueita työssään. Lisäksi työpaikkaohjaaja osallistuu arvioimaan opiskelijan edistymistä. Työpaikkaohjaajan valinnan kanssa, käänny työnantajasi puoleen.

 

MENTORI

Yrittäjän oppimista tukee koulutuksen ajan mentori. Mentorilla on osaamista ja ammattitaitoa tutkinnon aihealueista. Lisäksi hänellä on osaamista ja kokemusta yrittäjyydestä. Mikäli tarvitset apua mentorin etsimisessä, käänny puoleemme niin katsotaan voimmeko auttaa. Mentorin löytymistä on hyvä miettiä jo heti koulutukseen hakeutumista suunniteltaessa, mutta sinun ei tarvitse osata varmuudella vielä nimetä ketään siinä vaiheessa, kun haet koulutukseen. 

 

NORDICMARKETING ACADEMY

Olemme yksityinen koulutustuottaja ja erikoistunut digitaalisen markkinoinnin aikuiskoulutusten toteuttamiseen yhteistyössä kotimaisten ammattioppilaitosten kanssa. Tavoitteenamme on tuottaa Suomen parhaita digimarkkinoinnin koulutuksia, jotka ovat  ajankohtaisia ja yritysmaailmaan pohjautuvia. Saavutamme tavoitteemme laadukkaiden kouluttajiemme avulla. Voit tutustua heihin täältä.


Kun haet koulutukseemme mukaan, saat myös meidät rinnallesi kulkemaan. Mottomme on, että yhdessä onnistutaan.

 

Infograafi-oppisopimuskoulutus-NordicMarketingAcademy