NordicMarketing blogi

Matkailukatsaus - miltä suomimatkailun vuosi 2023 näyttää?

Suomen kartta suurennuslasin alla.

Kuva: GettyImages

Suomen matkailun alkuvuosi 2023 näyttää keskieurooppalaisten rekisteröityneiden yöpymisten valossa positiiviselta. Kasvua on jo saavutettu koko Suomen mittakaavassa, sekä lähes kaikilla suuralueilla niin saksalaisten, hollantilaisten, sveitsiläisten kuin belgialaistenkin yöpymisten osalta.

Vaikuttaa siis, että Suomi kiinnostaa edelleen myös pandemian jälkeen. DACH-maiden matkanjärjestäjät, jotka myyvät Pohjoismaita, näkevät Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa, nyt suurta potentiaalia. Tässä katsauksessa tarkastelemme alkanutta vuotta julkaistujen ennakkotilastojen valossa, sekä haastattelemme Keski-Euroopan matkailuasiantuntijaamme, Jan Baduria ja kysymme hänen näkemyksiään matkanjärjestäjien tämän hetkisistä tunnelmista. 

NordicMarketing ylläpitää tietokantaa, joka sisältää noin 51 000 Keski-Euroopan matkanjärjestäjää ja tiedot heidän matkailutuotteistaan. Tutustu, kuinka matkailuliiketoimintaa johdetaan tiedolla >>

 

Saksa ja Alankomaat majoitustilastojen kärjessä tammikuussa 2023

Keskieurooppalaiset suuntaavat mielellään Suomi-lomalle ja tämä näkyy myös virallisissa majoitustilastoissa tammikuun 2023 osalta. Saksalaiset olivat tammikuussa toiseksi suurin matkailijaryhmä Suomessa Ranskan jälkeen ja jatkavat näin ollen viime vuoden trendiä. Saksalaiset matkailijat olivat vuoden 2022 majoitustilastojen valossa Suomen tärkein kv-matkailijaryhmä (579 274, +124,7%).

Tammikuun 2023 TOP 10:een kuuluvat myös UK, Alankomaat, Ruotsi, Italia, Belgia, Sveitsi sekä Yhdysvallat ja Viro. Saksalaisten, hollantilaisten ja sveitsiläisten yöpymiset Suomessa olivat tammikuussa 2023 vahvassa nousussa. Saksalaisten matkailijoiden rekisteröityneet yöpymiset kasvoivat +47%, hollantilaisten +20% ja sveitsiläisten peräti +61%. Myös belgialaisten yöpymisissä tilastoitiin maltillinen kasvu, +4%. 

 

Tilastot tammi 2023

Taulukko 1.
TOP 10 yöpymiset lähtömaittain, tammikuu 2023, koko Suomi

KOONNUT SUVI AHOLA/NM | LÄHDE: TILASTOKESKUS

 

Majoituksien jakautuminen suuralueilla  

Saksalaisten, hollantilaisten, sveitsiläisten sekä belgialaisten rekisteröityneet yöpymiset kasvoivat lähes kaikilla neljällä matkailun suuralueella tammikuussa 2023. Eniten saksalaisia, hollantilaisia, sveitsiläisiä ja belgialaisia yöpyi Lapissa. Järvi-Suomessa kirjattiin puolestaan suurimmat kasvuprosentit.

 

Matkailutilastot Suomi tammikuu 2023

Taulukko 2.
Yöpymiset matkailun suuralueilla, tammikuu 2023

KOONNUT SUVI AHOLA/NM LÄHDE: TILASTOKESKUS

 

Pääkaupunkiseutu

Saksalaiset olivat suuraluevertailussa pääkaupunkiseudun tärkein matkailijaryhmä tammikuussa 2023 huimalla 86% kasvulukemalla. Myös hollantilaiset olivat mukana Helsingin seudun TOP 10:ssä sijalla 9, kasvaen jopa 88% edellisestä vuodesta. Lisäksi myös sveitsiläisten majoituksissa saavutettiin merkittävää kasvua (+104%, sija 14.)

 

Rannikko- ja saaristoalueet

Rannikko- ja saaristoalueen yöpymisissä saksalaiset matkailijat olivat tammikuussa toisella sijalla (+36%), hollantilaisten pitäen kolmatta sijaa (+26%). Belgialaisten yöpymisiä rekisteröitiin puolestaan kuudenneksi eniten (+20%). Myös rannikko- ja saaristoalueella sveitsiläisten majoitukset kasvoivat huomattavasti (+83%, sija 14).

 

Järvi-Suomi

Myös Järvi-Suomessa saksalaisten ja hollantilaisten matkailijoiden yöpymiset saavuttivat merkittävää kasvua tammikuun aikana: Saksa oli toiseksi tärkein matkailijaryhmä (+43%) ja hollantilaiset kolmanneksi tärkein (+56%). Sveitsiläisiä (+199%, sija 13.) ja belgialaisia (+214%, sija 14.) matkailijoita yöpyi Järvi-Suomessa merkittävästi enemmän kuin edellisenä vuonna.

 

Lappi

Lapissa hollantilaiset nousivat alueen toiseksi tärkeimmäksi matkailijaryhmäksi (+14%). Saksan ja Sveitsin osalta Lapissa tilastoitiin tammikuussa myös merkittävää kasvua: saksalaiset sijalla 4. (+40%) ja sveitsiläiset sijalla 6. (+51%). Belgialaisten majoituksissa näkyi puolestaan pieni pudotus (-5%), mutta he olivat silti alueen yksi tärkeimmistä matkailijaryhmistä, sijalla 5. heti saksalaisten jälkeen. 

 

Jan Badur istuu palaverissa tiimin kanssa.

Kuva: NordicMarketing

Matkailuasiantuntijan näkemys vuoden 2023 aloituksesta

“Toteutimme viime vuoden lopulla sähköisen kyselyn matkanjärjestäjille nykytilasta ja markkinoiden muutoksista ja sen mukaan kyselyitä tulee asiakkailta paljon, vaikkakin kuluttajakäyttäytymisessä on havaittavissa myös tiettyjä muutoksia”, toteaa NordicMarketing toimitusjohtaja Jan Badur.

Osa matkanjärjestäjistä kertoo, että asiakkaat haluavat matkustaa vastuullisemmin ja arvioivat nyt tarkemmin matkan turvallisuutta sekä hinta-laatu-suhdetta. Osa matkailijoista on säästänyt pandemian aikana rahaa ja käyttävät sen nyt varaamalla paljon lisäpalveluita, osa taas toimii harkiten ja maltillisesti inflaatiosta ja yleisestä epävarmuudesta johtuen. Lyhyet varausajat näkyvät useamman matkanjärjestäjän arjessa. Osa kertoo myös matka-aikojen, eli viipymän pidentyneen, toiset taas näkevät asiakkaiden keskuudessa kysyntää lyhyemmille lomille.

Myös rauhallisuudelle ja pienemmille kohteille on kysyntää, Badur kertoo. "Olemme tavanneet matkanjärjestäjiä tänä vuonna järjestämillämme myyntikiertueilla sekä Berliinin ITB-messuilla ja myös näissä tapaamisissa käydyissä keskusteluissa nousevat esiin pitkälti samat huomiot kuluttajakäyttäytymisessä", jatkaa Badur.

 

Patoutunut matkailukulutus purkautuu, mutta ostokäyttäytyminen on muuttunut vaikeasti ennustettavaksi

Ennen pandemiaa ostopäätökset ja varaukset tehtiin hyvissä ajoin. Nyt saksalaiset kuluttajat tekevät päätökset hyvin lyhyellä varoitusajalla, mikä luo haasteita saatavuuden suhteen. Tämä vaatii myös matkanjärjestäjiltä muutosta tuotannossa ja myynnissä, tarkoittaen joustoa asiakkaan suuntaan, jota samalla toivotaan myös yhteistyökumppaneilta.

"Pandemian jälkeen patoutunut matkailuhalu purkautuu, majoituksissa valitaan tasokkaampia huoneita, viikkopaketteihin lisätään aktiviteetteja, ja lentoja varataan hinnankorotuksista huolimatta, muutamia konkreettisia esimerkkejä mainitakseni", täsmentää Badur.

Matkanjärjestäjät ovat kädet täynnä töitä, kun asiakkaat tekevät varauksia ja niiden yhteydessä kyselevät entistä enemmän yksityiskohtia ja varmistavat valintojansa. Ammattilaiset tekevät tällä hetkellä entistä enemmän töitä per varaus. Varauksissa näkyy, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan.

“Taloudellisista haasteista huolimatta esimerkiksi saksalaisten kulutus pitkien lomamatkojen yhteydessä on ennätyslukemissa. Ihmiset ovat säästäneet pandemian aikana ja eivät tingi matkailussa.”
Jan Badur katsoo kameraan ja hymyilee.
Jan Badur

Managing Director

 

 

Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

 

Tarvitsetko matkailuasiantuntijan apua saavuttaaksesi alueesi tai yrityksesi tavoitteet? Ota yhteyttä ja keskustellaan sinulle parhaista toimenpiteistä.