NordicMarketing blogi

Matkailualueiden yhteismarkkinoinnin haasteita ja hyötyjä

Brand Building Abstract Concept Vector Illustration.@666x460

Kuva: Visual Generation

”All for one and one for all” on Muskettisotureiden kuolematon lause. Matkailun yhteismarkkinoinnissa on kyse yhteisestä tekemisestä, yhteisen maalin tavoittelusta, yhteisesti sovituin toimenpitein. Eli parhaimmillaan yhteismarkkinointi on Muskettisotureihin rinnastettavaa sitoutuneisuutta yhteisen asian puolesta, on kyseessä sitten matkailualue tai vaikkapa yrityksien yhteinen "markkinointirinki".

Tutustu matkailun asiantuntijapalveluihimme >>

Haasteena yhteisen viestin kärjen ja tiimihengen löytyminen, hyötynä laadun kehitys

Monilla matkailualueilla on lyöty hyntteitä yhteen vierekkäisten kaupunkien tai kuntien kesken, jotta yhteisesti kerätyillä varoilla saataisiin vaikuttavampia toimenpiteitä aikaiseksi. Yhteismarkkinointi voidaan nähdä siis joukkuepelinä ja joukkueajatteluna niin, että paras matkailualue voittaa kilpailun.

Yhteismarkkinoinnissa on tärkeää tiedostaa, että yhteisesti valittu suunta tarkoittaa yhteistä viestiä ja systemaattista viestintää koko kattavan matkailualueen toimijoiden keskuudessa. Yhteismarkkinointia kannattaa tarkastella brändihyödyn kautta ja kateuden sijasta tulisikin lähestyä asiaa niin, että jokainen mukana oleva yritys tai toimija hyötyy yhteisestä panostuksesta. Hyödyt voivat tuntua välillä epäreiluilta: toinen yritys tuntuu saavan enemmän näkyvyyttä tai asiakkaita kuin toinen, mutta iso kuva ja yhteinen tahtotila täytyy muistaa pitää mielessä. Ja mikä parasta, yhteismarkkinointi kasvattaa ideaalitilanteessa koko matkailualueen laatutasoa, sillä kukaan yritys ei halua olla se joukkueen heikoin lenkki, eihän?

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä matkailualueilla kamppaillaan myös monenlaisten haasteiden parissa. Aina kaikki asiat eivät suju kuten elokuvissa, alla muutama tärkeä seikka, jotka kannattaa tiedostaa ja huomioida:

  • Pitkäaikainen sitoutuminen

Kun alueelle lähdetään rakentamaan matkailullista yhteismarkkinointikonseptia on edessä usein pitkä tie. Kaiken takana on avaintoimijoiden sitouttaminen yhteiseen tavoitteeseen, yhteinen tahtotila vaatii laajan paikallisen kannatuksen onnistuakseen. Harvoin on luvassa pikavoittoja.

  • Kateus ei tuota tulosta

Kateus ja päätäntävalta ovat asioita, jotka usein mutkistavat yhteismarkkinoinnin perusajatusta. Kuka sää päättää, ketä kuunnellaan, onko toiminta tasapuolista, kuka hyötyy ja kuka näkyy missäkin ovat asioita, jotka herättävät keskustelua, ja niin niiden toki pitääkin.

  • Opi kilpailijoiltasi

Osaisitko sinä suhtautua neutraalisti tai jopa kannustavasti naapuriisi, jos asiakkaat valitsisivat hänen palvelut sinun sijastasi? Harva pystyy. Mutta avainasemassa onkin se tyyli miten suhtautua vallitsevaan kilpailutilanteeseen alueellisissa yhteismarkkinointiprojekteissa. Otatko opiksesi kilpailijastasi ja käännät yhteistyön sinun eduksesi, mitä yhteistä hyötyä voitte saada siitä, että näkisittekin toisenne ennemmin kumppanina kilpailijan sijaan?

Rehellisyys on valttia, mutta myös positiivinen lähestymistapa ja ajatusmaailma kannattaa pitää kirkkaana mielessä: tulee nähdä mahdollisuuksia ongelmien sijaan onnistuakseen.

 

 

Case Etelä-Karjala

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa maakunnallista yhteismarkkinointia on tehty jo yli kymmenen vuoden ajan. Maakunnallisena toimialueena on Lappeenrannan ja Imatran seutu tiettyine seutukuntineen. Maakunnan matkailumarkkinointia toteutetaan hyvässä hengessä ja sitä ollaan myös laajennettu maantieteellisesti Etelä-Savon eli Savonlinnan ja Mikkelin seutujen suuntaan. Tavoitteena on hakea kustannustehokkuutta sekä kasvattaa koko Saimaan alueen houkuttelevuutta yhteistyön keinoin. Kaikki Etelä-Karjalan (ja Etelä-Savon) alueen matkailuyritykset ovat tervetulleita yhteismarkkinointiin ja sitä tehdäänkin alueen yrityksien toiveiden mukaan.

Myös kilpailijat ovat löytäneet yhteisen hengen ja niin ketjut kuin yksityisyrityksetkin ovat löytäneet yhteisen sävelen ja sopineet alueen yhteisistä kärkituotteista, jotka esiintyvät kaikessa markkinoinnissa kanavista riippumatta. Tärkeää on taistella siitä saadaanko asiakas saapumaan Etelä-Karjalaan (tai laajemmassa mittakaavassa eteläiselle Saimaalle) vai ei, se mihin asiakas maakunnan sisällä menee, on toissijainen asia. Raha jää maakuntaan ja positiivisten kokemusten kautta asiakas myös luultavammin palaa uudestaan. Ja kenties sillä seuraavalla kerralla valinta kohdistuukin sinun mökkiin tai ravintolaan. Sisäinen kilpailu on hyvästä ja tulee muistaa, että jokainen alueen asukas ja yritys toimii viestinviejänä ja imagonluojana siitä miten ”meidän” kaupunki tai maakunta koetaan ja mitä siitä kerrotaan eteenpäin.

Verkostomarkkinointi voidaan nähdä yksinkertaisempana yhteismarkkinoinnin muotona. Verkostoitumalla voit hyötyä yhteistyöstä, antamalla itse jotakin voit saada jotain sellaista mihin et yksin pystyisi. Verkostoitumisen tavoitteena on sama kuin yhteismarkkinoinnissakin: molemminpuolinen hyöty. Voisiko kilpailijasi kuuluakin omaan verkostoosi, voisitteko yhdessä tehdä asioita kustannustehokkaammin tai saavuttaa kenties sellaisia kohderyhmiä, joita kumpikaan ei yksin onnistuisi saavuttamaan? Verkostomarkkinoinnin hyöty voi olla myös esim. laajempi näkyvyys jossakin yhteisesti valitussa kanavassa tai houkuttelevampi ja kattavampi tuotekokonaisuus, joka palvelee esim. kansainvälisten matkailijoiden tarpeita paremmin.

Pitäisikö teidän alueella löytää markkinoinnin ja myynnin yhteinen punainen lanka ja tiimihenki yhteisen hyvän nimissä? Kutsu meidät sparraamaan ja ideoimaan kanssanne on kyseessä sitten matkailualue tai yritysporukan toive yhdessä tekemisen vahvistamisesta!

Kirjoittaja:
Suvi Ahola
NordicMarketing Finland

New call-to-action