NordicMarketing blogi

Digitaalinen johtaminen 2024: Tehosta liiketoimintaa datalla

Johtaja tutkii myyntitilastoja ja dataa.

Kuva: CHOLTICHA KRANJUMNONG, brändiltä Getty Images

Tietoon perustuva päätöksenteko on kulmakivi yrityksen menestykselle digitaalisessa maailmassa. Yrityksen johtaminen datan avulla vaatii syvällistä ymmärrystä liiketoiminnan ydinprosesseista ja kykyä hyödyntää teknologiaa tehokkaasti. 

Tässä blogisarjassa esittelemme Digijohtamisen koulutusta, joka auttaa yritysjohtajia ja markkinointipäälliköitä ymmärtämään, kuinka myynti, markkinointi ja liiketoimintatavoitteet nivoutuvat yhteen. Koulutuksen rakenteen mukaisesti keskitymme tässä blogisarjan ensimmäisessä osassa yrityksen johtamiseen digitaalisessa ympäristössä, käsitellen, miten dataa ja teknologiaa voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Seuraavissa osioissa sukellamme syvemmälle digimarkkinoinnin strategiseen suunnitteluun ja digitaalisen myynnin johtamiseen.

 

Tekoälyn ja asiakasdatan käyttö liiketoiminnassa

Vuonna 2024 digitalisaatio ei ole vain trendi, vaan olennainen osa jokaista liiketoimintaa. Esimerkiksi tekoälyn käyttö asiakaspalvelussa on muuttanut radikaalisti asiakaskokemusta. Asiakkaat odottavat nyt reaaliaikaista, henkilökohtaista palvelua chatbotien ja tekoälypohjaisten suositusjärjestelmien kautta. Kuinka yrityksesi vastaa tähän odotukseen? Onko tekoäly integroitu asiakaspalveluusi?

Toinen konkreettinen esimerkki on asiakasdatan hyödyntäminen liiketoimintapäätöksissä. Data ei ole enää pelkästään numeroita raporteissa; se on strategisen päätöksenteon ydin. Vuonna 2024 yritykset analysoivat reaaliaikaisia tietovirtoja parempien liiketoimintapäätösten tekemiseksi. Onko yrityksesi prosessit ja työkalut ajan tasalla, jotta voit hyödyntää analytiikkaa täysimääräisesti?

 

Digitalisaatio liiketoiminnan eri osissa: HR:stä markkinointiin

Moderni johtaja ymmärtää, että digitaalisuus on läsnä kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, kuten HR:ssä ja markkinoinnissa. Miten teidän yrityksessänne on hyödynnetty digitaalisuutta näillä alueilla? Onko esimerkiksi HR:n rekrytointiprosesseihin otettu käyttöön tekoälyn mahdollistamia työkaluja, jotka ennakoivat työntekijöiden soveltuvuutta ja edistävät työtyytyväisyyttä? Entä onko markkinointistrategianne integroitu digitaalisiin kanaviin ja alustoihin tehokkaasti?

Tehokkaan digitaalisen liiketoiminnan kehittämissuunnitelman luominen on kriittistä. Tämä suunnitelma tulisi rakentaa niin, että se ei ainoastaan tue nykyistä liiketoimintamallia, vaan myös mahdollistaa uusien innovatiivisten lähestymistapojen ja teknologioiden hyödyntämisen. On tärkeää kartoittaa sekä yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet että ulkoiset mahdollisuudet ja uhat – kuten SWOT-analyysissä. Miten teidän yrityksenne SWOT-analyysi näyttää digitaalisessa kontekstissa? Onko digitalisaatio katsottu mahdollisuudeksi vai uhaksi?

 

SWOT-analyysi-digitalisaatio

 

Kuva: SWOT-analyysi @nordicmarketing

 

Asiakaskokemuksen uudelleenmäärittely digitaalisilla ratkaisuilla

Asiakkaan digitaalisen palvelupolun ymmärtäminen ja kehittäminen on ratkaisevaa yrityksen menestyksen kannalta. Asiakkaan kokemus digitaalisissa kanavissa määrittää yrityksen kyvyn sitouttaa ja säilyttää asiakkaita.

 

Asiakkaan-palvelupolku

Kuva: Asiakkaan palvelupolun kartta

Kuinka yritykset voivat parantaa asiakaskokemusta digitaalisilla ratkaisuilla ja mukauttaa strategioitaan vastaamaan asiakastarpeita? Nostamme omasta mielestämme TOP 5 ratkaisua asiakaskokemuksen kehittämiseen:

 

TOP-5 DIGITAALISTA KEINOA PARANTAA ASIAKASKOKEMUSTA:

 

  1. Räätälöity sisältö ja suosittelujärjestelmät: Käyttämällä data-analytiikkaa, voit tarjota asiakkaille henkilökohtaisesti räätälöityjä tuotesuosituksia ja markkinointiviestejä, mikä lisää asiakasuskollisuutta ja myynnin tehokkuutta.

  2. Omnikanavainen asiakaskokemus: Luo saumaton ja johdonmukainen kokemus kaikissa asiakaskohtaamispisteissä – verkkosivustoilta mobiilisovelluksiin ja fyysisiin myymälöihin, varmistaen asiakkaan vaivattoman matkan yrityksesi kanssa.

  3. Reaaliaikainen asiakaspalvelu: Hyödynnä chatbotteja ja virtuaaliavustajia tarjotaksesi nopeaa ja tehokasta tukea asiakkaille milloin tahansa, parantaen asiakastyytyväisyyttä ja vähentäen palvelun odotusaikoja.

  4. Asiakasdatan hyödyntäminen: Kerää ja analysoi asiakaspalautetta sekä muita asiakastietoja ymmärtääksesi paremmin asiakastarpeita ja käyttäytymistä, mikä auttaa kohdistamaan toimenpiteesi oikein ja parantamaan palvelujasi.

  5. Digitaalinen palvelumuotoilu: Keskity käyttäjäkokemuksen suunnitteluun ja palveluprosessien digitalisointiin, jotta voit luoda parempia ja käyttäjäystävällisempiä palveluita. Tämä sisältää asiakaspolkujen virtaviivaistamisen ja digitaalisten työkalujen tehokkaan hyödyntämisen.


“Useinkaan yritys ei vastaa suoraan kaikista ostoprosessin kohtaamispisteistä, vaan niitä voi hallita alihankkija tai yhteistyökumppani. Asiakas harvoin edes haluaa tietää, kuka minkäkin prosessivaiheen tarjoaa. Yrityksen kannattaa tarkistaa ja mitata säännöllisesti eri kohtaamispisteiden laatu, sillä asiakaskokemus syntyy koko prosessin kuluessa.”
Mari Kellokumpu katsoo kameraan ja hymyilee.
Mari Kellokumpu, Kuulu Oy

Operatiivinen johtaja | COO | Team Leader

 

Digitaalisuuden hyödyntäminen jatkuvassa liiketoiminnan kehityksessä

Jatkuva innovointi ja sopeutuminen ovat avainasemassa digitaalisessa liiketoiminnassa. Asiakaskeskeinen lähestymistapa auttaa yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään digitaalisia liiketoiminta-alueitaan tehokkaasti. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan digitaalisen palvelupolun ymmärtäminen ja kehittäminen ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen menestykselle. Digitaalisuuden hyödyntäminen strategisissa päätöksissä, kuten asiakaspolun kehittämisessä ja organisaation strategisten painopistealueiden määrittelyssä, luo perustan pitkän aikavälin kasvulle ja menestykselle.

 

Yhteenveto: Digijohtamisen koulutus auttaa hyödyntämään dataa ja teknologiaa tehokkaasti

Digitaalisuus on tänä päivänä yritystoiminnan ytimessä. Kehittyneet teknologiat, kuten tekoäly ja asiakasdata, mahdollistavat liiketoimintaprosessien uudelleenmuotoilun ja asiakaskokemuksen parantamisen.

Olemme tässä blogissa käsitelleet yrityksen päätöksen tekoa ja kehittämistä digitaalisuuden ja asiakasdatan pohjalta ja nämä aiheet luovat kattoteeman Digijohtamisen koulutuksen ensimmäiselle osalle, yritystoiminnan johtamiselle digitaalisessa toimintaympäristössä

Blogin lähdemateriaalina on hyödynnetty vuoden 2023 Digijohtamisen koulutuksen luentomateriaalia. Vuoden 2024 tarkka sisältö näkökulmineen päivittyy asiantuntijakouluttajiemme päätösten mukaisesti. 

Vuoden 2024 Digijohtamisen koulutuksen digitaalisen johtamisen koulutuspäivistä vastaa Mari Kellokumpu, markkinointitoimisto Kuulu Oy:stä. 

Käy lukemassa Marin blogi aiheesta: "Asiakaskokemuksen johtaminen digitaalisissa kanavissa" Kuulun sivuilla ja tutustu kouluttajaamme Linkedinissä.