NordicMarketing blogi

Digimarkkinoinnin koulutusten ulkoistamisesta monipuolista hyötyä

Nainen kirjoittaa kannettavalla tietokoneella jonka näytössä näkyy Edukon logo.

Asiakastarina: Kouvolan ammattioppilaitos, Eduko

Kouvolan ammattiopisto, Eduko, on ulkoistanut digitaalisen markkinoinnin koulutuksiaan ja tehnyt tätä kautta yhteistyötä NordicMarketing kanssa jo vuodesta 2018. Ulkoistamisen avulla Eduko on hakenut toiminnalleen ketteryyttä, kilpailukykyä ja vaivatonta keinoa uudistua. Haastattelemme Edukon vastuuopettajaa, Reija Ylikauppilaa, yhteistyömme tiimoilta. 

Tuotamme koulutuksia ja kokonaisia tutkintoja ammattioppilaitoksille avaimet-käteen-periaatteella. Tutustu arvoihimme ja toimintaamme kumppanina >>

 

Reija, mihin tarpeeseen yhteistyö NordicMarketing kanssa vastaa? 

"Digimarkkinointi muuttuu koko ajan ja tarvitaan asiantuntemusta, jota ei ole mahdollisuutta ylläpitää opettajan, joka ei toimi päätoimisesti digimarkkinoinnin asiantuntijana. Opiskelijat toimivat hyvin eri aloilla sekä erikokoisissa yrityksissä tai järjestöissä. Tarvittiin kouluttaja, joka osaa ketterästi toimia sekä vastata opiskelijoiden erilaisiin digimarkkinoinnin alati muuttuviin tarpeisiin, seuraa uutisia ja kehittää koulutusta koko ajan."

Miten yhteistyö aikoinaan alkoi?   

"NordicMarketing otti yhteyttä oppisopimustoimistoon ja ehdotti yhteistyötä vuonna 2018. Itse olen toiminut vastuuopettajana tämän tutkinnon opiskelijoilla vuoden 2020 alusta. "

Miten yhteistyö on vuosien saatossa kehittynyt? 

"Yhteistyö on erittäin sujuvaa. Tekemiseen luotetaan ja opiskelijat saavat tarvittaessa apua ja tukea nopeastikin. Mentorina/arvioijana on NordicMarketing-asiantuntijoita, jotka tuntevat tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset sekä niiden soveltamisen kohdennetusti digimarkkinointiin."

 

Muistilehtiöön on kirjoitettu Eduko sydän NordicMarketing.

 

Yhteistyön käytännöntoteutus

Kun yhteistyötä käytännössä käynnistetään ja aletaan suunnittelemaan opiskelijoiden tarpeisiin vastaavaa koulutusta, yhteisten palaverien asialistalla on aiheita, kuten: 

  • tarjouskriteerit
  • soveltuvat tutkinnon osat
  • markkinointi ja mainonta

Joskus päivien sisältö muuttuu nopeallakin aikataululla siitä, mitä on alun perin suunniteltu. Lopulliseen toteutukseen vaikuttaa koulutukseen mukaan valikoituneet opiskelijat ja heiltä kerätyt ennakkotoiveet sisältöjen suhteen. Viimeisimpänä isoimpana uudistuksena Edukon ja NordicMarketing yhteistyökoulutuksessa on SEO-verkkokurssin lanseeraaminen täysin opiskelijapalautteen perusteella. 

 

Yhteistyön arvokkaimpia asioita listatessa esiin nousee markkinointi, asiantuntemus ja opiskelijoiden mentorointi

"NordicMarketing markkinointi on tavoittanut hyvin opiskelijoita eri aloilta ja ympäri Suomen. Jopa ulkomailtakin on opiskelijoita" Reija Ylikauppila kertoo. 

"Lisäksi yrittäjien mentorointi, sekä työelämän arvioijana toimiminen ovat olleet välttämättömiä toimenpiteitä. Monelle yksinyrittäjällä nämä ovat mahdollistaneet opiskelun. Isoissakaan yrityksissä ei välttämättä ole muita tekemässä digimarkkinointia ja siihenkin tarpeeseen on saatu hyödynnettyä NordicMarketing asiantuntijoita. Myös yhteydenpito on ollut sujuvaa kaikissa kanavissa."

“Olemme tiimi yhteisillä tavoitteilla. Yhteistyö näkyy myös opiskelijalle päin ja heiltä tulee tosi hyvää palautetta koulutuksen järjestelyistä, nopeasta reagoinnista yhteydenottoihin ja sujuvasta yhteydenpidosta. Tavoitteet opiskelijamääristä on myös saavutettu.”
Reija Ylikauppila katsoo kameraan ja hymyilee.
Reija Ylikauppila

Eduko ammattioppilaitos

Yhteistyön tulokset

Eduko on asettanut omalle toiminnalleen tavoitteiksi:

  • laatu
  • opiskelijamäärä
  • tutkintosuoritukset
  • tutkinnon osasuoritukset
  • koulutuksen kesto.

Yhteistyön keinoin on voitu konkreettisesti vaikuttaa laadun ja opiskelijamäärien tavoitteiden saavuttamiseen. 

Markkinoinnin tehostamisen tuloksena ryhmäkoot kasvoivat yli odotusten

"Opiskelijamäärä on ylittänyt tavoitteen ja tästä syystä haluttiin ottaa käyttöön jatkuva haku" Reija kertoo.

"Eduko saa rahoituksen opiskelijamäärän, keston, tutkinnon tai sen suorittamisen perusteella, työllistymisestä koulutuksen jälkeen sekä opiskelijapalautteista. (Rahoitus tosin saadaan kahden vuoden viiveellä). Joten opiskelijamäärän tavoitteiseen pääsy tekee yhteistyöstä meille liiketoiminnallisesti kannattavan kumppanuuden."

Laadukas opetus näkyy suosittelujen määrässä

"Opiskelijoilta saatu palaute on ollut todella positiivista. Tämä on näkynyt mm. toisen opiskelijan suosituksen kautta tulleiden uusien opiskelijoiden isona määränä. Opiskelijat ovat kokeneet, että heidän digimarkkinoinnin käytännönosaaminen on kasvanut merkittävästi tämän koulutuksen kautta.

"Suosittelen kumppanuutta NordicMarketing kanssa oppilaitokselle, jonka opettajalla ei ole mahdollisuutta tehdä käytännössä monikanavaista, koko ajan uudistuvaa digimarkkinointia. Myös koulutuksen markkinointi voidaan ulkoistaa ja saadaan opiskelijoita eri puolelta Suomea." Reija Ylikauppila kertoo. 

Kiitos Reija ja Edukon ammattioppilaitos hyvästä yhteistyöstä koko NordicMarketing tiimin puolesta!

 

Oletko kiinnostunut koulutuspalveluiden yhteistyön käynnistämisestä? Ota yhteyttä ja keskustellaan mahdollisuuksistamme: