Tietämättäsi vastuuton?

Suvi
1.4.2021 9:40:04

Monimuotoisuus ja tasavertaisuus on aihe, joka herättää värikästä keskustelua ja moninaisia mielipiteitä. Aihe on ajankohtainen myös matkailualalla, kun yhä enemmän ja enemmän kiinnitetään huomiota toimijoiden vastuullisuuteen matkailijoiden etsiessä vastuullisia matkakohteita.

Vastuullisuus on laaja käsite, ja moni meistä ymmärtääkin sen eri tavoin. Virallinen kestävän matkailun määritelmä toteaa, että kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet on huomioitu nyt ja tulevaisuudessa. Monesti kestävä matkailu ja vastuullinen toiminta yhdistetään vahvasti ympäristövastuuseen ja ekologisuuteen, niin matkailijoiden kuin matkailutoimijoidenkin keskuudessa, ja erityisesti Suomessa sosio-kulttuuriset seikat jäävät monesti vähemmälle huomiolle.

Yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet

Yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet mainitaan kestävän matkailun periaatteissa seuraavasti: 

Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.
(Business Finland: Kestävän matkailun periaatteet)

Miten kunnioittava ja yhdenvertainen kohtelu varmistetaan ja miten se toteutetaan mm. viestinnässä, kun on kyse esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä?

Olemmeko huomioineet sateenkaarimatkailijat omassa viestinnässä ja tuotteistamisessa vai loistaako tämä paljon matkustava kohderyhmä poissaolollaan? Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajat ovat yksi eniten matkustavista kohderyhmistä, joka myös käyttää paljon rahaa kohteissa. Sateenkaarimatkailijat ovat perinteisesti olleet myös ensimmäisen joukossa tekemässä matkustuspäätöksiä kriisien jälkeen.

Sateenkaarimatkailu

Kuka olisikaan parempi haastateltava aiheesta kuin Hannu Medina, Gay Travel Finland -palvelun ja Sateenkaariystävällinen Suomi -yhteisön ja brändin perustaja sekä sateenkaarimatkailun asiantuntija. Hän on siis vastuullisen, osallistavan, turvallisen ja yleisesti saavutettavan matkailun asialla. Mitä on aito sateenkaariystävällisyys ja miksi sateenkaarimatkailijoita ei kannata sivuuttaa omassa viestinnässä? Mm. näihin kysymyksiin pureuduimme haastattelussamme.

Hannu Medina_Gay_Travel_Finland

Kuvassa: Hannu Medina

Mitä on sateenkaariystävällisyys ja miten matkailuyritys tai -kohde voit houkutella sateenkaariasiakkaita?

Sateenkaariystävällisyys on ennen kaikkea sen tiedostamista, että emme ole yhdenvertaisia, maailma ei ole tasa-arvoinen. Kun tämän on tiedostanut, on tärkeää ymmärtää millä tavalla emme ole yhdenvertaisia, kouluttautua aiheeseen, kuunnella kohderyhmää, sen kokemuksia ja sen jälkeen alkaa tekemään sateenkaariystävällisiä tekoja. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistön edustajia on maailman väestöstä arviolta 6-10%. Tämä merkitsee reilua puolta miljardia ihmistä eri puolella maailmaa. Sateenkaari-ihmiset elävät suurimmassa osassa maailman maita pelossa ja piilossa. Tämän takia he etsivät matkustaessaan turvallisia kohteita. Turvallisuus luodaan kohteessa sateenkaariviestinnällä, representoimalla moninaisuutta, ei vain seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta, vaan laajemmin. On hyvä myös sanoa asiat ääneen, toivottaa satenkaarimatkailijat tervetulleiksi. Tämän viestintä on usein vaikeaa, kun ajatellaan, että asia on itsestäänselvä. Mutta se ei sitä kohderyhmälle ikinä ole. Tämän takia olen itsekin luonut selkeät ohjeet (sanat, termit ja lauseet) sateenkaariviestintään.

Mitä on pinkkipesu?

Pinkkipesulla tarkoitetaan sitä, että tehdään sateenkaariviestintää vain oman imagon kohottamiseksi. Teot ovat tärkeitä, mutta niiden taustalla on oltava ymmärrys siitä, miksi tekoja tehdään. Toinen pinkkipesun kuvaus on se, että tehdään sateenkaariviestintää vain joskus, ehkä kerran vuodessa Priden aikaan. Pinkkipesu on sitä, että unohdetaan arvot eikä ymmärretä, mitä on seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus ja ovatko asiat kunnossa sateenkaari-ihmisillä edes omassa työyhteisössä: voivatko kaikki olla turvallisesti omia itsejään omassa yrityksessä. Itse tykkään käyttää enemmän termiä pinkkiposeeraus. Poseerataan vain raha mielessä ja arvoista ei niin väliä.

Mitkä ovat yleisimmät ennakkoluulot mihin törmäät, kun tapaat toimijoita työpajoissa tai muissa verkostoitumistilaisuuksissa?

Suurin haaste on asian seksualisoiminen. Seksuaalinen identiteetti on muuta kuin sänkypuuhia. Toinen haaste on se, että ei ymmärretä seksuaali – ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilannetta maamme rajojen ulkopuolella, eli siellä, mistä ne asiakkaat tulevat. Eletään omassa yhdenvertaisuuskuplassa, jonka sisältä on vaikeaa ymmärtää ja kokea toisen ihmisen todellisuutta, pelkoja. Omien etuoikeuksien tiedostaminen ja toisen oikeuksien puuttumisen tiedostaminen on tärkeää. Tarvitaan empatiaa.

Mikä kiinnostaa seksuaalivähemmistöjä Suomessa matkailumaana?

Suomi on turvallinen maa. Olemme kaikesta huolimatta yksi edistyksellisimmistä maista seksuaalivähemmistöjen oikeuksien toteutumisen suhteen. Suomessa on vähän väkivaltarikoksia seksuaalivähemmistön edustajia kohtaan. Nämä asiat vain on osattava hyödyntää ja sanoittaa sekä viestiä. Lisäksi on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia tuotteistuksessa ja lähimatkailussa. Tom of Finland on Suomesta lähtöisin oleva brändi, jonka suuri osa kohderyhmästä tietää ja tunnistaa. Sitä pitäisi hyödyntää enemmän. Pietari ja Tukholma ovat omalla tavallaan houkuttelevia matkakohteita, joita Suomen pitäisi hyödyntää kun mietitään tätä kohderyhmää.

Tavoitteesi on tehdä Suomesta maailman sateenkaariystävällisin maa. Miten tämä tavoite saavutetaan?

Olen tähän asti tehnyt viestintää liikaa yksin. Nyt tavoitteeni on lisätä sateenkaariviestintää niin, että sitä tekevät kaikki Sateenkaariystävällisen Suomi -yhteisön jäsenet. Tarvitsemme lisää moninaisuuden representaatiota kuvalliseen ja videoviestintään, lisää sateenkaaren värejä markkinointiin, lisää räätälöityjä sateenkaarieksklusiivisia eli kohderyhmälle räätälöityjä matkailutuotteita. Sitten on lähdettävä maailmalle, messuille näitä kohteita ja tuotteita markkinoimaan ja myymään ja hyödyntämään ennen kaikkea sosiaalista mediaa, josta kohderyhmän tavoittaa melko helposti.

Hannu Medina - Medina Helsinki Communications Oy

Hannu Medina on Gay Travel Finland palvelun ja Sateenkaariystävällinen Suomi -yhteisön perustaja. Hannu on sateenkaarimatkailun ja sateenkaariviestinnän pioneeri Suomessa.

Mikäli teidän yritystä tai aluetta kiinnostaa tietää lisää sateenkaariystävällisyydestä ja siihen liittyvästä viestinnästä sekä matkailupotentiaalista kannattaa käydä tutustumassa We speak gay -sivustoon. Hannun koulutukset ja työpajat voidaan yhdistää myös mm. NordicMarketingin tuotekehityskoulutuksiin yhtenä osana.

Tilaa uutiskirjeemme #NordicNews

Ei kommentteja

Kerro meille mielipiteesi!