Missä saksalaiset yöpyivät tammi-toukokuussa 2019?

Suvi
24.7.2019 21:52

Saksalaiset matkailijat Suomessa

Saksalaiset ovat Suomelle todella merkittävä matkailijaryhmä. Suomi, kuten muutkin Pohjoismaat, ovat kovassa huudossa Keski-Euroopassa. Suomen puhdas luonto, metsät ja luonnonpuistot sekä sauna ja revontulet ovat Suomen vetovoimatekijöitä. Ja kyllähän moni tulee Suomeen myös Keski-Euroopan helteitä pakoonVisit Finlandin Kohderyhmäoppaan mukaan kesä on saksalaisten keskuudessa suosituin sesonki matkustaa Suomeen, sillä kesäajalle (kesä-, heinä- ja elokuu) kirjataan 44 % saksalaisten yöpymisistä Suomessa. Talvi (20 %), kevät (19 %) ja syksy (17 %) ovat keskenään melko tasavahvoja sesonkeja. Näiden sesonkien kehittämistä ja tuotteistamista ei siis tule unohtaa. Erityisesti kevät ja syksy ovat monelle matkailutoimijalle hiljaisempaa aikaa ja saksalaisista matkailijoista voisi löytyä uusia asiakkaita täyttämään petejä ja käyttämään palveluja.

Vuosikello_Visit_Finland_SaksaKuva 1. Saksalaisen matkustajan vuosikello
(Lähde: Kohderyhmäopas matkailuyrityksille, Visit Finland)

Vuonna 2018 saksalaisia yöpyi Suomessa 628 449 (+0,9 %), joista suurin osa päätyi pääkaupunkiseudulle (225 469, +5,9 %) sekä Lappiin ja Kuusamoon (173 682, +2,6 %). Vuosi 2017 oli matkailun ennätysvuosi: saksalaisten yöpymisiä rekisteröitiin Suomessa 622 991 ja kasvua kertyi huikea 15,3 %. Myös vuonna 2017 suuraluevertailun suosituin oli jälleen pääkaupunkiseutu (212 840, +9,8 %) ja toisena tilastoissa Lappi ja Kuusamo (169 263, +16,8 %). Vuonna 2017 suurimman prosentuaalisen kasvun saavutti kuitenkin Järvi-Suomi (114 532), jossa saksalaisten yöpymiset kasvoivat koko vuoden tilastoja tarkasteltaessa vaikuttavat 21,7 %. Rannikko ja saaristoalueella saksalaisten yöpymiset kasvoivat puolestaan 17,6 %.


Missä saksalaiset matkailijat yöpyivät alkuvuodesta 2019? Mikä neljästä suuralueesta oli ”voittaja”?

Tammi-toukokuun 2019 välisenä aikana saksalaisten yöpymisiä kirjattiin eniten Lappiin ja Kuusamoon (97 112), toiseksi eniten pääkaupunkiseudulle (74 065) ja kolmanneksi eniten rannikko ja saaristoalueelle (33 612). Järvi-Suomi oli suuraluevertailussa viimeisenä saavuttaen 27 354 yöpymisen määrän kyseisellä ajanjaksolla. Tilastoja tarkasteltaessa on kuitenkin syytä huomioida, että Järvi-Suomi on rikasta mökkiseutua, ja huomattava osa mökkimajoituksesta jää virallisten majoitustilastojen ulkopuolelle. Tilastokeskuksen mökkimajoitustilastojen mukaan ulkomaisia mökkiyöpymisiä kirjattiin tammi-huhtikuun 2019 ajalta yhteensä yli 230 000 (Manner-Suomi), joka on merkittävä määrä (toukokuun luvut eivät vielä saatavilla).

Järvi-Suomi pääsi suuraluevertailussa suurimpiin kasvulukemiin tammi- ja helmikuussa, eli talvikausi oli selkeässä kasvussa:

  • tammikuu 5123 (+24,6 %)
  • helmikuu 6790 (+25,3 %)

Myös Lapin ja Kuusamon yöpymiset kasvoivat vahvasti tammi-maaliskuussa:

  • tammikuu 23 231 (+10,6 %)
  • helmikuu 37 523 (+20,5 %)
  • maaliskuu 29 610 (+10,0 %)

Lapin ja Kuusamon alueen suurin nousija, ja yllättäjä, oli kuitenkin toukokuu (3154 yöpyjää) lähes 79 prosentin kasvullaan, eli sulan maan aika näyttää nostavan suosiotaan. Lappi ei menee enää kesäisin kiinni, ja alueen toimijat panostavatkin tosissaan ympärivuotisen matkailun kehittämiseen, mikä on koko Suomen matkailuelinkeinon ja vastuullisen matkailun näkökulmasta hieno asia. Saatavuus luo kysyntää, ja Lapin mielikuvan ja vetovoimatekijöiden muuttaminen ei tapahdu hetkessä, mutta on erinomaista huomata, että alueen toimijat puhaltavat yhteen hiileen alueelle tehtyjen investointien kannattavuudenkin puolesta.

Suuraluevertailu_majoitus_05_2019Kaavio 1. Suuralueiden majoitusvertailu*

*Lähde Tilastokeskus yöpymistilastot 01-05/2019
*Suuraluejaottelu: Pääkaupunkiseutu, rannikko ja saaristo, Järvi-Suomi, Lappi ja Kuusamo

Huomattavaa on myös Lapin tilastoja tarkasteltaessa, että hollantilaisia oli Lapin ja Kuusamon alueella lähes yhtä paljon alkuvuodesta 2019 (tammi-toukokuu 90 308) kuin saksalaisia (97 112). Tästä saammekin pääsääntöisesti kiittää talven runsasta charterlento -tarjontaa.

Kesäkuun 2019 tuoreimpien majoitustilastojen mukaan "tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista määrällisesti eniten lisääntyivät saksalaisten yöpymiset, jotka lisääntyivät 8 900 yöllä. Tämä oli 12 prosenttia edellisvuotta enemmän". 

Alkuvuoden 2019 yöpymistilastot suuralueittain

Alla olevissa taulukoissa on vertailtu vuoden 2018 ja 2019 tammi-toukokuun ajanjaksoja suuraluekohtaisesti. Kesäkuukausien majoituslukuja tarkastelemme tulevassa blogikirjoituksessamme.

Lappi ja Kuusamo

Lapin ja Kuusamon alueella suosituin kuukausi oli molempina vuosina helmikuu (2018: 31 127, 2019: 37 523). Vuosien 2018 ja 2019 vertailussa kasvua kirjattiin kaikissa kuukausissa paitsi huhtikuussa (-9,2 %).

Lappi_Kuusamo_majoitus_2019Kaavio 2. Lappi ja Kuusamo

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulla alkuvuoden majoitustilastot olivat melko tasaiset verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvua kirjattiin tammi- sekä huhtikuussa. Suosituin kuukausi oli molempina vuosina toukokuu (2018: 21 068, 2019: 20 053).

Paakaupunkiseutu_majoitus_2019Kaavio 3. Pääkaupunkiseutu

Rannikko ja saaristo

Rannikko ja saaristoalueella suosituin kuukausi oli vuonna 2018 maaliskuu (7 985) ja vuonna 2019 puolestaan toukokuu (7 861). Kasvua kirjattiin toukokuussa (+5,7 %), huhtikuun ollessa suurin laskija (-23,6 %)

Rannikko_saaristo_majoitus_2019Kaavio 4. Rannikko ja saaristo

Järvi-Suomi

Järvi-Suomessa suosituin kuukausi oli majoituslukujen valossa vuonna 2019 helmikuu (6 790), kun se vuonna 2018 oli maaliskuu (7 335). Kasvua kirjattiin tammi-, helmi- sekä toukokuussa.

Jarvi_Suomi_majoitus_2019Kaavio 5. Järvi-Suomi

Lähde: Tilastokeskus yöpymistilastot 01-05/2018 ja 01-05/2019

Aluejaon tarkempi erittely löytyy täältä >>

Tilaa uutiskirjeemme #NordicNews