Yhteismarkkinoinnin haasteita ja hyötyjä

Suvi
14.12.2014 12:46

”All for one and one for all” on Muskettisotureiden kuolematon lause. Matkailun yhteismarkkinoinnissa on kyse yhteisestä tekemisestä, yhteisen maalin tavoittelusta, yhteisesti sovituin toimenpitein. Eli parhaimmillaan yhteismarkkinointi on Muskettisotureihin rinnastettavaa sitoutuneisuutta yhteisen asian puolesta.

Monilla matkailualueilla on lyöty hyntteitä yhteen vierekkäisten kaupunkien tai kuntien kesken, jotta yhteisesti kerätyillä varoilla saataisiin vaikuttavampia toimenpiteitä aikaiseksi. Yhteismarkkinointi voidaan nähdä siis joukkuepelinä ja joukkueajatteluna niin, että paras matkailualue voittaa kilpailun. Yhteismarkkinoinnissa on tärkeää tiedostaa, että yhteisesti valittu suunta tarkoittaa yhteistä viestiä ja systemaattista viestintää koko kattavan matkailualueen toimijoiden keskuudessa. Yhteismarkkinointia kannattaa tarkastella brandihyödyn kautta ja kateuden sijasta tulisikin lähestyä asiaa niin, että jokainen mukana oleva yritys tai toimija hyötyy yhteisestä panostuksesta. Ja mikä parasta, yhteismarkkinointi kasvattaa ideaalitilanteessa koko matkailualueen laatutasoa, sillä kukaan yritys ei halua olla se joukkueen heikoin lenkki.

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä matkailualueilla kamppaillaan myös monenlaisten haasteiden kanssa. Aina kaikki asiat eivät suju kuten elokuvissa. Kateus ja päätäntävalta ovat asioita, jotka usein mutkistavat yhteismarkkinoinnin perusajatusta. Kuka sää päättää, ketä kuunnellaan, onko toiminta tasapuolista, kuka hyötyy ja kuka näkyy missäkin ovat asioita, jotka herättävät keskustelua, ja niin niiden toki pitääkin. Kun alueelle lähdetään rakentamaan matkailullista yhteismarkkinointikonseptia on edessä usein pitkä tie. Kaiken takana on avaintoimijoiden sitouttaminen yhteiseen tavoitteeseen, yhteinen tahtotila vaatii laajan paikallisen kannatuksen onnistuakseen. Rehellisyys on valttia, mutta myös positiivinen lähestymistapa ja ajatusmaailma kannattaa pitää kirkkaana mielessä: tulee nähdä mahdollisuuksia ongelmien sijaan onnistuakseen.

Osaisitko sinä suhtautua neutraalisti tai jopa kannustavasti naapuriisi, jos asiakkaat valitsisivat hänen palvelut sinun sijastasi? Harva pystyy. Mutta avainasemassa onkin se tyyli miten suhtautua vallitsevaan kilpailutilanteeseen alueellisissa yhteismarkkinointiprojekteissa. Otatko opiksesi kilpailijastasi ja käännät yhteistyön sinun eduksesi, mitä yhteistä hyötyä voitte saada siitä, että näkisittekin toisenne ennemmin kumppanina kilpailijan sijaan?

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa maakunnallista yhteismarkkinointia on tehty jo lähes kahdeksan vuoden ajan. Maakunnallisena toimialueena on Lappeenrannan ja Imatran seutu seutukuntineen. Tällä hetkellä maakunnan matkailumarkkinointia toteutetaan hyvässä hengessä ja sitä ollaan laajentamassa maantieteellisesti Etelä-Savon eli Savonlinnan ja Mikkelin seutujen suuntaan. Tavoitteena on hakea kustannustehokkuutta sekä kasvattaa koko Saimaan alueen houkuttelevuutta yhteistyön keinoin. Kaikki Etelä-Karjalan alueen matkailuyritykset ovat tervetulleita yhteismarkkinointiin ja sitä tehdäänkin alueen yrityksien toiveiden mukaan. Myös kilpailijat ovat löytäneet yhteisen hengen ja niin ketjut kuin yksityisyrityksetkin ovat löytäneet yhteisen sävelen ja sopineet alueen yhteisistä kärkituotteista, jotka esiintyvät kaikessa markkinoinnissa kanavista riippumatta. Tärkeää on taistella siitä saadaanko asiakas saapumaan Etelä-Karjalaan vai ei, se mihin asiakas maakunnan sisällä menee, on toissijainen asia. Raha jää maakuntaan ja positiivisten kokemusten kautta asiakas myös luultavammin palaa uudestaan. Ja kenties sillä seuraavalla kerralla valinta kohdistuukin sinun mökkiin tai ravintolaan. Sisäinen kilpailu on hyvästä ja tulee muistaa, että jokainen alueen asukas toimii viestinviejänä ja imagonluojana siitä miten ”meidän” kaupunki tai maakunta koetaan ja mitä siitä kerrotaan eteenpäin.

Myös verkostomarkkinointi voidaan nähdä yksinkertaisempana yhteismarkkinoinnin muotona. Verkostoitumalla voit hyötyä yhteistyöstä, antamalla itse jotakin voit saada jotain sellaista mihin et yksin pystyisi. Verkostoitumisen tavoitteena on sama kuin yhteismarkkinoinnissakin: molemminpuolinen hyöty. Voisiko kilpailijasi kuuluakin omaan verkostoosi, voisitteko yhdessä tehdä asioita kustannustehokkaammin tai saavuttaa kenties sellaisia kohderyhmiä, joita kumpikaan ei yksin onnistuisi saavuttamaan?

Kirjoittaja:
Suvi Ahola
NordicMarketing Finland

Tilaa uutiskirjeemme #NordicNews