Tuotteistaminen 

Tuotteistamisessa on tärkeää, miten kuvailet ja rakennat oman matkailutuotteesi tai palvelusi sellaiseksi,
että se on oikeasti ostettavissa oleva hyödyke.

Kenelle tuotteistamiskoulutus on tarkoitettu

Tuotteistamiseen liittyvät toimenpiteet sopivat matkailukeskuksen tai matkailualueen ja sen ympäristön yrityksille, jotka haluavat toimia kansainvälisillä markkinoilla. Koulutuksessa voi olla mukana isoja ja pieniä yrityksiä sekä aloittelevia ja pidemmän kokemuksen omaavia yrityksiä. Parhaiten koulutus soveltuu yritysryhmille, jotka koostuvat majoittajista, ohjelmapalveluyrittäjistä sekä pienemmistä palveluntuottajista.

Tuotteistamiskoulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kehittää yritysten osaamista kansainvälisillä ja erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla. Lisäksi pyritään edesauttamaan käytännön tuote- ja markkinointiyhteistyön syntymistä yritysten kesken.

Pohjatyönä käymme keskustelut asiakkaan kanssa alueen ja yritysten tarpeista. Tuotteistamiskoulutus on käytännönläheinen 1–2 päivän työpaja, joko paikan päällä, jossa osallistujilla on omat kannettavat tietokoneet, tuotteet, hinnat ja kuvat mukana - tai etänä videon välityksellä webinaari muodossa. Työpajat koostuvat eri koulutusosioista (teoria) ja niihin liittyvistä yksilö- ja pienryhmätyöskentelystä, joissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Markkinatrendit, asiakkaiden motiivit matkustaa Suomeen
  • Asiakastarpeet ja kuluttajakäyttäytyminen, keski-eurooppalaisten tuotevalinta
  • Euroopan jakelutiet, matkanjärjestäjien merkitys, myynnissä olevat matkat Suomeen
  • Markkinalähtöinen tuotteistaminen, asiakastarpeisiin ja vaatimustasoon perustuva tuotekehitys 
  • Hinnoittelu vientikaupassa
  • Kansainvälinen markkinointi

Koulutuksen käytännön osioissa täsmennetään yhteistä imagoa ja kilpailuasemaa, hiotaan tuotteet myyntikuntoon eri markkinoille ja hinnoitellaan tuotteet kilpailukykyisiksi eri kohderyhmille. Lisäksi kartoitetaan jakelutiet sekä pohjustetaan viestintää.

Optio

Koulutukseen voi helposti yhdistää myös yrityskohtaisen konsultoinnin tai valmennuksen, esim. 30 min./yritys. Valmistavana pohjatyönä osallistuville yrityksille lähetetään sähköinen kysely, jossa selvitetään taustatietoa yrityksen tarjonnasta, palveluista, kokemuksesta ja osaamisesta sekä kartoitetaan myös yrityksen toivomukset ja kysymykset, joita yrityskohtaisessa tapaamisessa käydään läpi.

Lisätietoa meidän muista markkinointipalveluista: Matkailumarkkinointia Keski-Euroopassa 

Usein kysyttyä

Ota yhteyttä

Omakuva
Pia Manninen
ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖ

NordicMarketing Finland Oy
+358 50 3714 146
pia.manninen@nordicmarketing.fi