Tuotteistaminen 

Tuotteistamisessa on tärkeää, miten kuvailet ja rakennat oman matkailutuotteesi tai palvelusi sellaiseksi, että se on oikeasti ostettavissa oleva hyödyke.

Kenelle tuotteistamiskoulutus on tarkoitettu

Tuotteistamiseen liittyvät toimenpiteet sopivat matkailukeskuksen tai matkailualueen ja sen ympäristön yrityksille, jotka haluavat toimia kansainvälisillä markkinoilla. Koulutuksessa voi olla mukana isoja ja pieniä yrityksiä sekä aloittelevia ja pidemmän kokemuksen omaavia yrityksiä. Parhaiten koulutus soveltuu yritysryhmille, jotka koostuvat majoittajista, ohjelmapalveluyrittäjistä sekä pienemmistä palveluntuottajista.

Tuotteistamiskoulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kehittää yritysten osaamista kansainvälisillä ja erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla. Lisäksi pyritään edesauttamaan käytännön tuote- ja markkinointiyhteistyön syntymistä yritysten kesken.

Pohjatyönä käymme keskustelut asiakkaan kanssa alueen ja yritysten tarpeista. Tuotteistamiskoulutus on käytännönläheinen 1–2 päivän työpaja, jossa osallistujilla on omat kannettavat tietokoneet, tuotteet, hinnat ja kuvat mukana. Työpajat koostuvat eri koulutusosioista (teoria) ja niihin liittyvistä yksilö- ja pienryhmätyöskentelystä, joissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Markkinatrendit
 • Asiakastarpeet ja kuluttajakäyttäytyminen
 • Euroopan jakelutiet, matkanjärjestäjien merkitys
 • Markkinalähtöinen tuotteistaminen
 • Hinnoittelu vientikaupassa
 • Kansainvälinen markkinointi

Koulutuksen käytännön osioissa täsmennetään yhteistä imagoa ja kilpailuasemaa, hiotaan tuotteet myyntikuntoon eri markkinoille ja hinnoitellaan tuotteet kilpailukykyisiksi eri kohderyhmille. Lisäksi kartoitetaan jakelutiet sekä pohjustetaan viestintää.

Optio

Koulutukseen voi helposti yhdistää myös yrityskohtaisen konsultoinnin tai valmennuksen, esim. 30 min./yritys. Valmistavana pohjatyönä osallistuville yrityksille lähetetään sähköinen kysely, jossa selvitetään taustatietoa yrityksen tarjonnasta, palveluista, kokemuksesta ja osaamisesta sekä kartoitetaan myös yrityksen toivomukset ja kysymykset, joita yrityskohtaisessa tapaamisessa käydään läpi.

Ota yhteyttä

suvi 2019
Suvi Ahola
Key Account Manager

Nordic Marketing Finland Oy
+358 50 5464 190
suvi.ahola@nordicmarketing.fi

Mikä on Visit Finland Akatemia?

 • Visit Finland on koonnut matkailuyrityksen tuotekehityksen ja kansainvälistymisen valmennusta tarjoavista valmentajista partnerivalmentajaverkoston, joka tuottaa erilaisia Visit Finland Akatemia-konseptin alaisia valmennuskokonaisuuksia.
 • NordicMarketing:n toimitusjohtaja Jan Badur sekä asiakkuusjohtaja Suvi Ahola ovat Visit Finland Akatemian valmentajia, erikoisosaamisena tuotteistaminen, myynti ja markkinointi, kohdemarkkinana Saksa. Toteutamme myös yhteisiä koulutuspolkuja muiden partnerivalmentajien kanssa.
 • Lisätietoa Visit Finland Akatemiasta Visit Finlandin nettisivuilla

Koulutuksen tulokset ja hyöty

 • Ajankohtainen markkinatieto
 • Kansainvälisen asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
 • Matkanjärjestäjien vaatimuksien ja tarpeiden ymmärtäminen
 • Kilpailukykyisiksi ja asiakaslähtöisiksi hiotut tuotteet eurooppalaisille
 • Sisäinen verkostoituminen alueen muiden toimijoiden kesken

Asiakkaamme

Nordic Marketingilta on saanut aina sparrausapua, kun kyse on Saksan ja Sveitsin markkinoista. Henkilökunta on avuliasta ja osaavaa ja yhteistyö on sujunut tehokkaasti ja hyvässä hengessä. Siksi olen käyttänyt vuosien aikana paljon erilaisia Nordic Marketingin palveluita ja voin suositella niitä muillekin.

Pirjo Puukka
Account Manager
Global Sales, Germany, UK
Visit Tampere Ltd