Aikuiskoulutusaiheiden

Usein kysytyt kysymykset

Oppisopimus

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimuskoulutus on osallistujalle veloitukseton ja on tarkoitettu joko työ- tai virkasuhteessa oleville henkilöille. Oppisopimuskoulutuksen avulla voi myös rekrytoitua alan työtehtäviin. Oppisopimusopiskelijan minimityöaika oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtävissä tulee olla keskimäärin 25 h/viikko (jos työskentelee esim. 10 h/viikossa oppisopimuksen ehdot eivät täyty). Oppisopimuksen avulla myös työnantaja voi kouluttaa yrityksen henkilökuntaa. Lisätietoja oppisopimuksesta voi lukea osoitteesta oppisopimus.fi.

Mikä on työpaikkaohjaaja?
Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen  ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.

 • vastaa opiskelijan ohjauksesta
 • perehtyy oppimisen tavoitteisiin ja tutkinnon perusteisiin
 • suunnittelee, organisoi ja ohjaa tavoitteisiin perustuvia työtehtäviä
 • antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä
 • tutustuu arviointikriteereihin
 • suunnittelee osaamisen näyttöjä
 • arvioi opiskelijan osoittamaa osaamista yhdessä opettajan kanssa
Mitä jos työpaikkani vaihtuu kesken opintojen?
Työpaikan vaihto edellyttää vanhan oppisopimuksen purkamista ja uuden solmimista uuden työnantajan kanssa. Asiasta sovitaan aina oppisopimustoimiston kanssa. Huomioi, että määräaikaista työsopimusta ei voi yksipuolisesti purkaa koeajan jälkeen.
Onko oppisopimuskoulutus ilmainen myös työnantajalle?

Kyllä. Oppisopimuskoulutus on NordicMarketingin ja oppilaitoskumppaneiden kanssa yhteistyössä tarjoamissa koulutuksissa veloitukseton niin osallistujalle kuin työantajallekin.

Voinko osallistua koulutukseen, jos suoritan samaan aikaan toista oppisopimuskoulutusta?

Oppisopimuskoulutuksia voi olla vain yksi kerrallaan. Jotta voit aloittaa uuden oppisopimuskoulutuksen, pitää edellinen koulutus saada päätökseen.

Voinko osallistua koulutukseen, jos olen jo aikaisemmin suorittanut oppisopimuskoulutuksen?

Oppisopimuskoulutuksia voi suorittaa useamman kuin yhden. Ratkaiseva tekijä on itse tutkinto sekä opiskelijan osaaminen. Samaa tutkintoa ei voi suorittaa kahteen otteeseen, vaikka lähipäivien opetussisältö olisikin erilainen eri koulutuksissa. Jos olet jo suorittanut esim. liiketoiminnan ammattitutkinnon, et voi hakeutua koulutukseen, jossa tutkintona on tämä sama tutkinto.

Kuinka kauan oppisopimuskoulutus kestää?

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen ja riippuu suorittamastasi tutkinnosta ja aiemmasta osaamisestasi. Keskimääräiset opiskeluajat ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on 1,5-2 vuotta.

Voiko oppisopimuksen purkaa?

Oppisopimusta säätelee työsopimuslaki. Oppisopimus ei määräaikaisena sopimuksena lähtökohtaisesti ole yksipuolisesti irtisanottavissa, ellei sopimuksesta muuta johdu.

Opiskelija ja hänen työnantajansa voivat purkaa oppisopimuksensa yhteisellä sopimuksella. Purkaminen merkitsee oppisopimuksen ja työsuhteen välitöntä päättymistä.

Molemmat osapuolet voivat purkaa sopimuksensa koeajan kuluessa ilman erityisempää perustetta, jos koeajasta on nimenomaisesti sovittu. 

Lähde: Opetushallitus

 
Minulla on monta työnantajaa. Voinko opiskella oppisopimuksella?

Monityönantajamallin mukaan opinnot ovat mahdollisia. Vaihtoehtoja on kaksi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa yksi työnantaja on vastuullinen oppisopimustyönantaja ja myy opiskelijan työpanosta yhdelle tai useammalle muulle työnantajalle. Oppimista tapahtuu kaikilla työpaikoilla, joten työtehtävien tulee vastata tutkinnon vaatimuksia ja ohjausta tulee järjestää jokaisella työpaikalla. Työnantajavastuu on virallisella oppisopimustyönantajalla (mm. palkanmaksu).

Toinen vaihtoehto on laatia oppisopimukset useampaan työpaikkaan, jolloin jokaisen työpaikan kanssa sovitaan erikseen järjestelyistä ja laaditaan erilliset oppisopimukset. Työtuntien tulee olla yhteensä vähintään 25 tuntia viikossa, ja tämä järjestely kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ennen koulutuksen aloittamista eli kaikissa pitää työtehtävien mahdollistaa tavoiteltavan tutkinnon tavoitteissa harjaantumista.

Haluaisin osallistua, miten perustelisin työnantajalle kouluttautumisen?

Työelämä ja sen vaatimat taidot muuttuvat koko ajan. Työnantajan kannattaa huolehtia, että oma ja henkilöstön osaaminen on ajan tasalla. Oppisopimuksen tuomat mahdollisuudet työnantajalle ovat monipuoliset ja ennenkaikkea kustannustehokkaat.  Oppisopimuksella voidaan sekä rekrytoida ja täsmäkouluttaa uusia työntekijöitä että vahvistaa nykyisen henkilöstön osaamista. Tutkintokoulutusten arvoksi yksityisillä koulutusmarkkinoilla voidaan laskea satoja, jopa tuhansia euroja/opiskelija. Oppisopimuksen avulla työnantaja maksaa ainoastaan palkkakulut. Moni työnantaja kokee myös, että oppisopimuskoulutus motivoi työntekijöitä ja lisää sitoutumisen astetta.

Yrittäjän oppisopimus

Mikä on yrittäjän oppisopimus?

Olitpa aloittava tai jo paljon kokemusta kerännyt yrittäjä, oppisopimuskoulutus tuo varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaasi. Kouluttaudut arkityössäsi omassa yrityksessäsi.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu yrittäjän ja oppisopimustoimijan väliseen sopimukseen. Suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden.

Koulutuksen tarkoitus on aina kehittää omaa yrittäjyystaitoja ja yritystoimintaa. Opintojen avulla myös laajennat verkostojasi ja saat uusia ideoita.  

Yrittäjän oppisopimuksen ehtona ovat:

 • Yrittäjyyden tulee olla täysipäiväistä, eli työajan omassa yrityksessä oltava vähintään 25 viikkotuntia
 • Yritystoiminnan aloittaminen on ilmoitettu verottajalle
 • Y-tunnus
 • Yrittäjän eläkevakuutus maksettu
 • Yritys on merkitty ennakkoperintä- ja/tai arvonlisäperintärekisteriin
Voinko aloittaa opinnot nyt, vaikka YEL-maksuni menee ensimmäistä kertaa maksuun vasta seuraavassa kuussa?

YEL-maksu pitää olla maksettu, ennenkuin on mahdollista aloittaa yrittäjän oppisopimuskoulutus. NordicMarketing Academylla on usein jatkuvan haun koulutuksia, joten pääset varmasti mukaan, kun tilanteesi sen sallii. Käy tilaamassa uutiskirjeemme, niin saat tiedon aukeavista hauista!

Mikä on mentori?

Mentori on henkilö, joka ohjaa oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää opintojen ajan.

Mentori voi olla kuka tahansa, jolla on sopiva ammattitaito, koulutus ja pätevyys liittyen opiskeltavaan aiheeseen. Hän voi työskennellä samassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa. Apuna mentorihaussa voi käyttää mentoripankkia.

 

Maksetaanko mentorille korvaus?

Mentorille voidaan maksaa koulutuskorvausta tietyin edellytyksin. Mentorin tulee olla tällöin oman yrityksen ulkopuolinen. NordicMarketing Academyn koulutuksissa oppilaitos vastaa ja tekee päätökset koulutuskorvausasioissa. Tarkempaa tietoa varten, ota yhteyttä oppilaitoksen edustajaan. Pääsääntöisesti koulutuskorvaus mentorille on joitain kymppejä kuussa. 

Työtön opiskelija

Mikä on koulutussopimus?

Koulutussopimuksella voivat opiskella esim. työttömät työnhakijat mikäli TE-toimisto myöntää luvan omaehtoiseen opiskeluun. Koulutussopimuksella voi osaamista hankkia myös omassa työssä.

Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Jokaisesta tutkinnon osasta tehdään erillinen sopimus. Koulutussopimus on maksullinen, toisin kuin oppisopimus. Oppilaitos määrittelee koulutussopimuksen hinnan. Mikäli koulutussopimuksella osallistuminen on mahdollista NordicMarketing Academyn tarjoamissa koulutuksissa, siitä on aina erillinen maininta koulutushakusivulla. Kyseiseltä sivulta löydät myös tapauskohtaisen hinnan. 

Jos harkitset opiskelua koulutussopimuksella ole yhteydessä oppilaitoksen yhteyshenkilöön saadaksesi lisätietoa. 

Työttömän työnhakijan palkkaaminen oppisopimuksella

Mikäli oppisopimusopiskelijaksi valitaan työtön työnhakija, työnantaja voi saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. TE-toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Palkkatuki on yleensä 30 % palkkakustannuksista.

Mikäli olet työtön ja kiinnostunut osallistumaan NordicMarketing Academyn koulutukseen oppisopimuksella, etsi ensin itsenäisesti oppisopimuspaikka ja selvitä sopimusasiat kuntoon työnantajan kanssa. Laita sitten hakupaperit koulutukseen. 

Lähde: https://oppisopimus.fi/tyonantajalle/palkka-ja-etuudet/

Palkka ja etuudet

Mikä on koulutuskorvaus?

Työnantajalle voidaan maksaa korvausta opiskelijan kouluttamisesta ja oppimisen ohjaamisesta työelämässä.  Oppisopimustoimijan maksama koulutuskorvaus sovitaan jokaisessa solmitussa oppisopimuksessa erikseen. Koulutuskorvausasioista vastaa aina ammattioppilaitos ja he myös määrittävät korvauksen tarkan summan. Pääsääntöisesti puhutaan joistakin kympeistä/kuukausi (30-50€/kk). 

lähde: https://oppisopimus.fi/tyonantajalle/palkka-ja-etuudet/

Palkanmaksu koulutuspäiville osallistumisen ajalta

Työnantaja päättää, maksaako oppisopimusopiskelijalle palkkaa oppilaitoksen oppimisympäristöissä tai esimerkiksi virtuaaliympäristöissä tapahtuvan opiskelun ajalta. Opiskelija on oikeutettu tältä ajalta opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli työnantaja päättää olla maksamatta palkkaa tältä ajalta.

Lähde: https://oppisopimus.fi/tyonantajalle/palkka-ja-etuudet/

Mikä on ammattitutkintostipendi?

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017) suorittaneelle henkilölle. Hakijan tulee olla alle 64-vuotias ja hänellä tulee olla vähintään viiden vuoden työhistoria. Kyseessä on veroton kertakorvaus, joka on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Stipendiä voit hakea jokaisen suorittamasi ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

1.1.2022 tai tämän jälkeen suoritetuista ammatillisista tutkinnoista myönnettävän ammattitutkintostipendin määrä on 414€. 

Lisätietoa ja hakemukset osoitteesta: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Maksetaanko opiskelijalle matka- ja majoituskorvauksia?
Jos opiskelija osallistuu koulutuksen aikana lähiopetukseen ja matka opiskelijan kotoa koulutuskohteeseen on yli 10 km suuntaansa, hän voi hakea matkakorvauksia, jotka määräytyvät Matkahuollon hinnaston mukaan. Jos koulutuskohde on kauempana ja lähipäivät edellyttävät yöpymistä, opiskelija voi hakea 8 € / vrk majoituskorvausta.
Saanko opiskelijakortin tai KELAn opintoetuuksia?
Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa, joten hän ei ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin eikä KELAn opintoetuuksiin.

Opintojen käytännönjärjestelyt

Kuinka paljon aikaa opinnot vaativat?

Koulutuksen toteutusmalli on oppisopimus. Suurin osa oppimisesta tapahtuu näin ollen osallistujan työpaikalla ns. normaaleissa työtehtävissä. Koulutuksen lähipäivät tarjoavat osallistujalle lisäoppia ja vinkkejä mitä voi hyödyntää käytännön työssä. Koulutukseen kuuluvat lähi/koulutuspäivät on ilmoitettu ennakkoon koulutuksen hakeutumisen yhteydessä. Lähipäivien yhteydessä opiskelijat saavat kotitehtäviä, jotka suoritetaan omalla ajalla. Kokonaisuudessaan opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella. Jokainen opiskelija panostaa itsenäiseen opiskeluun oman tavoite- ja taitotasonsa mukaisesti. 

Täytyykö lähipäiviin osallistua sitovasti? Mitä jos työt estävät osallistumisen tai sairastun?

Koulutuksen lähipäiviin ei ole osallistumispakkoa, ainoastaan suositus. Kun osallistut reaaliajassa, pääset myös kysymään opettajalta, jos jotain jää epäselväksi. Sairastumisia ja tilanteita työssä tulee väistämättä aina. Jokaisesta koulutuspäivästä tehdään tallenne, jonka avulla pääset seuraamaan opetuksen sinulle sopivana ajankohtana. Tallenteet taltioidaan sähköiseen opetusalustaan mahdollisimman pian, mutta joskus tallenteen siirtämisessä menee pari päivää. 

Kuinka pitkiä koulutuspäivät ovat?

Koulutuspäivät järjestetään pääsääntöisesti arkisin klo 9.00-16.00 välillä. Osa koulutuspäivistä voi olla myös lyhyempiä kuten esim. klo 9.00-12.00.

Kuinka paljon koulutukseen kuuluu kotitehtäviä?

Lähipäiviin kuuluu pääsääntöisesti 1 kotitehtävä per lähipäivä/koulutusjakso. Kotitehtävät ovat käytännönläheisiä harjoituksia, joiden avulla pystyt harjoittelemaan esim. hakukoneoptimointia käytännössä eli omassa työssäsi (kotitehtävien aiheet vaihtelevat koulutusten mukaan).

Voiko koulutukseen osallistua yhdessä esim. kollegan kanssa?

Kyllä. Koulutuksiin voi tulla myös yhdessä kollegan tai tuttavan kanssa. Yhdessä on kivempi oppia uutta kuin yksin. Jokaiselle osallistujalle tulee solmia oma oppisopimus.

Tutkinto

Mitä tarkoittaa, että koulutus johtaa tutkintoon työn ohella?

Jokainen NordicMarketingin ja oppilaitoskumppaneiden kanssa yhteistyössä tarjoamissa koulutuksista johtaa johonkin tutkintoon työn ohella. Tutkinnosta ja tutkinnon suorittamiseen liittyvistä asioita vastaa aina oppilaitos. Ammatillinen tutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen näytöissä käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan erikseen. Arvioinnin tekevät työelämän ja opetusalan edustajat yhdessä.

Voinko osallistua koulutukseen, jos suoritan ammattitutkintoa toisessa oppilaitoksessa samaan aikaan?

Ammattitutkintoja voi suorittaa vain yhden kerrallaan. Jotta voit aloittaa uuden ammattitutkinnon suorittamisen, tulee edellinen koulutus saada päätökseen.

Voinko osallistua koulutukseen, jos olen jo aikaisemmin suorittanut samannimisen tutkinnon?

Samaa tutkintoa ei voi suorittaa kahteen otteeseen, vaikka lähipäivien opetussisältö olisikin erilainen eri koulutuksissa. Jos olet jo suorittanut esim. Liiketoiminnan ammattitutkinnon, et voi hakeutua koulutukseen, jossa tutkintona on tämä sama tutkinto.

Mitkä ovat jatkomahdollisuudet ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen?

Teemme koulutuksia yhteistyössä ammattioppilaitosten kanssa ja tällöin koulutuksessa suoritetaan usein ammattitutkinto. Erilaisia ammattitutkintoja ovat esimerkiksi liiketoiminnan ammattitutkinto (150 osp) sekä liiketoiminnan erikoisammattitutkinto (180 osp). 

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

 

Valmiina uusiin opintoihin?

Tutustu ajankohtaisiin koulutuksiimme ja hae mukaan!