Kansainvälisen matkailun palvelumuotoilu ja tuotteistaminen 

Haetko kasvua kansainvälisiltä markkinoilta? Osaatko tuotteistaa ja hinnoitella kannattavasti? Tiedätkö mitä on vastuullinen matkailu? Haluatko parantaa yrityksesi näkyvyyttä verkossa? Oppisopimuskoulutuksen avulla matkailun ammattilaiset kehittävät osaamistaan ja liiketoimintaansa maksutta työn ohessa. Koulutuksen aikana suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Koulutuksen järjestämisestä vastaa SASKY koulutuskuntayhtymä. Opetusjaksot toteutetaan yhteistyössä NordicMarketing Finlandin kanssa.

 PRO Businesswoman traveling by corporate jet@izusek 541 x 374
Hakuaika: Päättynyt
Hinta: oppisopimuskoulutus 0€
Ajoitus: Päättynyt
Toteutustapa: monimuoto, oppisopimus
Toimipiste: Hämeenlinna
Opintojen laajuus: 150 osp
Yhteistyössä: SASKY koulutuskuntayhtymä

Koulutuspäivien sisältö

Digimarkkinoinnin strategia ja markkinoinnin suunnittelu
 •  Asiakaslähtöisen digitaalisen markkinoinnin strateginen suunnittelu (b2b, b2c)
 • Tuloksellinen toiminnan suunnittelu, tavoitteet, mitattavuus ja seuranta
 • Asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi
 • Markkinointisuunnitelman laatiminen
 • Kärkiviestien, sisältöjen ja kanavien tunnistaminen
Verkostojen merkitys matkailuliiketoiminnassa
 •  Matkailun alueellinen koordinointi ja yhteistyö: paikallinen, seudullinen, maakunnallinen, kansallinen, kansainvälinen
 • Matkailun yhteismarkkinoinnin haasteet ja hyödyt sekä verkostojen merkitys liiketoiminnassa
Ideasta kaupalliseksi matkailutuotteeksi
 • Tuotteistamisen, tuotekehityksen ja tuottamisen erot
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen prosessina (kilpailija-analyysi, SWOT, palvelun eri vaiheet, dokumentointi)
 • Asiakasprofilointi ja eri kohderyhmät tuotteistamisen lähtökohtana (kotimaa vs. kv)
 • Tuotteistaminen kuluttaja-asiakkaille ja matkanjärjestäjille: miten tuotteet ja niiden sisällöt eroavat toisistaan (tuotekorttimallit)?
 • Ostamisen esteiden määrittely ja poistaminen
Kansainvälistyvä matkailuyritys
 • Matkailun ekosysteemit ja kansainvälistyminen 4P-mallin mukaisesti
 • Tuote (product)
 • Hinta (price)
 • Jakelu (place)
 • Markkinointi (promotion)
Matkailutuotteiden vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja sopivien myyntiargumenttien määritteleminen
 • Matkailualueen ja yksittäisen tuotteen vetovoimatekijöiden tunnistaminen eri kohderyhmät huomioiden
 • Matkailupalvelujen kilpailutekijät ja erottautuminen (Unique Selling Point/erottautuvuustekijät ja hissipuheen harjoittelu)
Vastuullisuus ja kannattava hinnoittelu tuotteistamisprosessissa
 •  Kestävä kehitys ja vastuullinen matkailu
 • Vastuullisuudesta matkailutuotteen myyntivaltti
 • Matkailutuotteiden hinnoittelu ja kannattavuuslaskenta
 •  Valmismatkalaki ja muut matkailualaa säätelevät lainalaisuudet
Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Kansainvälinen b2b yhteistyö ja saksankielinen Keski-Eurooppa

 • Kansainväliset jakelukanavat, Keski-Euroopan jakelutiet, matkanjärjestäjien merkitys, markkina-alueen vaatimustaso, käytännön matkanjärjestäjä-esimerkkejä
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja tuotekehitys
 • Palveluiden ja tuotteiden komissiomallit kv kaupassa
 • Myynnin jälkitoimet: seuranta, mittaaminen ja analysointi
Asiakaslähtöinen digitaalinen myynti matkailualalla
 • Matkailun kansainvälinen monikanavainen myynti: mitä se tarkoittaa ja mitä se edellyttää? (Jakelukanavakartta)
 •  Verkkosivustot ja verkkokauppamarkkinat: oman verkkokaupan perustaminen kansainvälisille markkinoille ja integroiminen osaksi jakelukanavia  
 • Digitaalisten myynnin vastuut ja velvoitteet (suoramyynti ja jakelukanavamyynti)
 • Dynaaminen paketointi
 • Digitaalista kauppaa ohjaavat lait ja asetukset EU:ssa ja EU:n ulkopuolella
  (matkapakettilaki, kuluttajasuojalaki, GDPR, IPR-oikeudet)  
Verkkonäkyvyyden laajentaminen ja digitaalinen markkinointi
 • Digitaalisen löydettävyyden ja näkyvyyden kehittäminen sekä mittaaminen
 • Asiakaspolut ja liidien generointi varaukseksi/ostoiksi
 • Sosiaalisen median ja suosittelumarkkinoinnin (ml. vaikuttajamarkkinointi) hyödyntäminen kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa ja myynnin tukena

Kenelle koulutus soveltuu?

 • Matkailualan ammattilaisille ja yrittäjille
 • Ei digimarkkinoinnin lähtötasovaatimusta, opiskelemme perusteista. 
 • Osallistuminen oppisopimuksella (0€) vaatii työpaikan tai oman yrityksen, jossa pääset tekemään koulutusaiheisiin liittyviä tehtäviä.
Illustration@cosmaa541 x 374

Hakeminen

Hakuaika: Hakuaika päättynyt

 1. Tutustu koulutuksen soveltuvuusehtoihin
 2. Täytä hakemus oppilaitoksen sivuilla
 3. Odota yhteydenottoa oppilaitokselta

Tietoa NordicMarketingista

Olemme matkailun- ja markkinoinnin asiantuntijatoimisto, sekä aikuiskoulutuspalveluiden tuottaja.
Koulutuspalveluissamme toimimme ammattioppilaitosten kumppanina. Oppilaitos vastaa tutkintoon liittyvistä järjestelyistä, me vastaamme kouluttajien valinnasta ja opetuksen suunnittelusta ja laadusta.  Erityisosaamistamme ovat matkailualan ja digitaalisen markkinoinnin koulutukset. Näiden aihealueiden parissa olemme vuosien saatossa koonneet kouluttajiksi rautaisen asiantuntijaverkoston.
 
Lue lisää toiminnastamme
 
 

Jäikö sinulla kysyttävää koulutuksesta?

Pia Manninen 2022-high resolution-370x376
Koulutuksen sisältö, toteutusmalli ja tehtävät

Pia Manninen | NordicMarketing

Tilaa tieto hakuajan alkamisesta suoraan sähköpostiisi.

Tämän koulutuksen hakuaika on päättynyt. Jos olet kiinnostunut vastaavasta koulutuksesta, jätä yhteystietosi ja ilmoitamme sinulle uutiskirjeessämme, kun seuraava haku aukeaa.