FAM Trip

Under en visningsresa presenterar destinationer och lokala leverantörer sina produkter och tjänster till internationella researrangörer.

FAM Trips

Visningsresor är det bästa sättet att presentera och sälja din region eftersom potentiella samarbetspartners kommer direkt i kontakt med dina tjänster och kan själva prova dina produkter under resan. Samtidigt får du en värdefull feedback direkt från den internationella marknaden för att förbättra din egen produktutveckling.
Vi arrangerar visningsresor med utvalda researrangörer från DACH- och Benelux-marknaden.

Detta ingår i vår service

 • Vi väljer ut relevanta researrangörer, bjuder in dem personligen att delta och håller kontakt - målet är att ha en hanterbar grupp av 5-10 personer.
 • Vi tar hand om all kommunikation och koordinationen med researrangörerna. 
 • Vi hjälper till med planeringen av programmet och organisationen av ankomst och avresa (flyg-/tågbokningar). 
 • Vi utrustar dig med detaljerade profiler av de deltagande researrangörerna i förväg samt informationen som är nödvändig för planering och förberedelse av visningsresan (allt från allergier eller specialkost ända till specialintressen i destinationen).
 • Vi utrustar dig med tips och riktlinjer för genomförandet av en framgångsrik visningsresa i förväg.
 • Vi skapar ett snyggt utformat reseprogram för FAM-tripens deltagare med tidsschema och weblänkor till platserna som kommer att besökas under visningsresan.
 • Vi träder upp som tour guide under resan - har ett öga på klockan, svarar på researrangörernas frågor, framställer behov och önskningar och agerar vid behov som medlare och tolk.
 • Vi skickar en enkätundersökning till researrangörerna efter visningsresan för att få en feedback om deras uppehåll i den presenterade destinationen samt avsikten att lansera nya produkter.

Din nytta

 • Du får tillgång till viktiga researrangörer på den centraleuropeiska marknaden utan att behöva leta efter passande kontakter på egen hand.
 • Du träffar researrangörerna 'på hemmaplan' och kan presentera din destination, dina produkter och tjänster personligen på plats.
 • Du ger researrangörerna möjligheten till att uppleva dina anläggningar och aktiviteter på plats på bästa möjliga sätt.
 • Du har möjligheten att etablera nya kontakter och skapa en bas för ett möjligt framtida samarbete.
 • Du har chansen att skapa en internationell kännedom för lokala leverantörer som ännu inte är (väl)kända.
 • Du får chansen till en direkt återkoppling om dina produkter och tjänster under personliga samtal med researrangörerna.
 • Du får detaljerad feedback efter resan som är värdefull för din egen produktutveckling.

Vanliga frågor

Kontakta oss

Anna Schneppenheim Webseite 2020
Anna Schneppenheim
KEY ACCOUNT MANAGER

NordicMarketing GmbH
+49 234 54 66 05 54
anna.schneppenheim@nordicmarketing.de