Produktutveckling

Inom produktutvecklingen är det avgörande att kunna förstå marknadens behov och hur en konkurrenskraftig reseprodukt skapas och beskrivs för de relevanta marknaderna.

Seminarier om produktutveckling

Målet till NordicMarketings seminarier om produktutveckling är att öka turistföretagens kunskap att vara verksamma på den internationella marknaden och speciellt centraleuropeiska källmarknader (DACH och Benelux). Samtidigt vill vi främja samarbetet mellan de lokala företagen i en region angående gemensamma produkter och marknadsföringsstrategier.

Detta ingår i vår service

 • Vi kartlägger ditt och dina partnerföretags behov.
 • Vi delar vårt turistiska kunskap om DACH- och Beneluxmarknader.
 • Vi utbildar dig om researrangörernas behov och anspråk i de respektive källmarknaderna och deras olika målgruppers förväntningar.
 • Vi hjälper dig och dina partnerföretag att undersöka färdiga reseprodukter och tjänster för att sammanställa ett urval för de relevanta marknader.
 • Vi identifierar destinationens nyckelprodukter och hjälper dig att specificera ett gemensamt varumärke.
 • Vi utarbetar regionens gemensam potential och uppmuntrar ett lokalt samarbete.

Din nytta 

 • Du får ett djupare förståelse för turistbranschen och researrangörernas behov och anspråk på DACH- och Beneluxmarknaderna.
 • Du får uppdaterad kunskap om relevanta källmarknader.
 • Du avslöjar destinationens styrkor och svagheter och identifierar möjligheter och uppmaningar som du står inför och kan använda till din fördel.
 • Dina partnerföretag lär sig hur man kan förbättra sina produktbeskrivningar och anpassar dem efter den internationella marknadens behov.
 • Dina partnerföretag lär sig hur man prissätter en reseprodukt för B2B-kunder för att vara konkurrenskraftig på den centraleuropeiska marknaden.
 • Dina partnerföretag lär sig hur reseprodukter distribueras på den respektive källmarknaden.
 • Du framställer vad som är unikt för just ditt företag som del av ett gemensamt destinationsvarumärke som kan användas för kommunikationen inom marknadsföringen.
 • Du bygger upp ditt interna nätverk med andra turistiska aktörer och stärka det lokala samarbetet i regionen.
 

Alternativ: Rådgivning skräddarsydd till ditt företag

Seminariet kan enkelt kombineras med en företagsspecifik rådgivning eller coachning för till exempel 30 minuter per företag. Ett onlineformulär skickas till alla deltagande företag som ett förberedande arbete. Därigenom kartläggs grundläggande information om företagets utbud, tjänster, erfarenhet och kunskap såväl som företagets önskningar och frågor som diskuteras under det företagsspecifika mötet.

Vanliga frågor

Kontakta oss

Anna Schneppenheim Webseite 2020
Anna Schneppenheim
KEY ACCOUNT MANAGER

Nordic Marketing 
Tel. +49 234 54 66 05 54
anna.schneppenheim@nordicmarketing.de