Konsumentundersökning

Dessa digitala marknadsundersökningar med konsumenten i fokus levererar viktig information om resenärens resemotivation, förändringar i konsumbeteende, resvanor eller marknadstrender som avser Sverige.

Digitala konsumentundersökningar

NordicMarketing förbereder och genomför en digital enkätundersökning på tyska för tyskspråkiga konsumenter och / eller en enkät på engelska som riktar sig till ytterligare tänkbara målgrupper. Undersökningen genomförs genom betalda annonser på Facebook.

Konsumentundersökningen kan kartlägga din regions eller ditt företags attraktionskraft direkt ifrån marknadens syn (B2C-perspektiv). Undersökningen kan användas för att ta reda på konsumenternas (resenärernas) resemotivation, förändringar i konsumbeteende eller resvanor, marknadstrender som avser Sverige, omtyckta aktiviteter eller krav angående hållbar turism.

Detta ingår i vår service

  • Vi sätter upp en digital enkätundersökning tillsammans med dig (på tyska och / eller engelska).
  • Vi gör översättningsarbetet engelska-tyska.
  • Vi publicerar undersökningen för en utvald målgrupp på Facebook och Instagram.
  • Vi startar undersökningen med betalda Facebook-annonser.
  • Vi utrustar dig med en detaljerad PDF-rapportering av undersökningsresultaten.

Vanliga frågor

Kontakta oss

Anna Schneppenheim Webseite 2020
Anna Schneppenheim
KEY ACCOUNT MANAGER

Nordic Marketing
Tel. +49 234 54 66 05 54
anna.schneppenheim@nordicmarketing.de