Digitala enkätundersökningar bland researrangörer

Online-researrangörsundersökningar hjälper destinationer och turistföretagen att nå sin fulla potential och att utveckla sig enligt målmarknadens behov.

Digitala enkätundersökningar bland researrangörer

Digitala enkätundersökningar mot researrangörer hjälper destinationer och turistföretag att analysera den internationella källmarknaden och därmed identifiera sin potential och vidareutveckla sig och sina produkter enligt researrangörernas behov.

Enkäten skickas till utvalda researrangörer om ett tema (nya produkter, resetrender, resenärens benägenhet att resa till Sverige överhuvudtaget, osv.) som destinationen vill få en feedback från.

Enkätens innehåll utformas efter dina behov och önskningar. Beroende på dina målmarknader kan undersökningen genomföras med antingen researrangörer från DACH-marknaden eller Benelux-länderna.

Detta ingår i vår service

 • Med dina behov som utgångspunkt definierar vi enkätens mål och ställer in en tidsram för undersökningen.
 • När vi är överens om strategin förbereder vi undersökningen på engelska
 • Vi väljer kring 20-25 relevanta researrangörer (baserat på deras produktportfölj och specialisering) ut som deltagare
 • Vi kontaktar varje researrangör personligen via e-post
 • Vi översätter deras feedback från tyska till engelska
 • Vi utrustar dig med en detaljerad PDF-rapport med en fullständig sammanfattning och alla individuella svar

Din nytta

 • Betydelsefull feedback om din destination eller produkter från relevanta researrangörer
 • En noggrann värdering av dina produkter ur ett B2B-perspektiv angående användbarhet och relevans för din målmarknad
 • Viktig information och riktlinjer för en långsiktig strategisk utveckling
 • Resultaten skapar en insyn i respektive marknad.
 • Nya kontakter att följa upp för ett möjligt samarbete

Vanliga frågor

Kontakta oss

Anna Schneppenheim Webseite 2020
Anna Schneppenheim
KEY ACCOUNT MANAGER

Nordic Marketing 
Tel. +49 234 54 66 05 54
anna.schneppenheim@nordicmarketing.de