Vientikonsepti

Kokonaisvaltainen vientikonseptimme tarjoaa toimivat työkalut alueen yhteisen toimintamallin luomiselle.

Kenelle vientikonsepti on tarkoitettu

Vientikonseptisopii erinomaisesti matkailualueiden yritysverkoston luomiseen tuotekehitystä ja markkinointia varten. Olemme testanneet konseptia vuodesta 2006 useilla matkailualueilla, mm. Lapissa, pääkaupunkiseudulla, Oulun seudulla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, hyvin tuloksin. Vientikonsepti -mallimme on otettu sekä matkailualueilla että markkinoilla erittäin hyvin vastaan, koska suurempien kokonaisuuksien markkinointi tehostaa ja helpottaa kaikkien osapuolien työtä, niin suomalaisten matkailutoimijoiden kuin kansainvälisen matkanjärjestäjien.

Vientikoseptin tavoitteet

Vientikonseptin tavoitteena on luoda alueelle ja siellä toimiville yrityksille yhteinen suunta ja kansainvälinen toimintamalli. Tavoitteena on rakentaa uusia kansainväliset kriteerit täyttäviä matkailutuotteita sekä löytää potentiaalisia tuotteiden jälleenmyyjiä kansainvälisiltä markkinoilta.

Palvelu ja toteutustapa

  • Prosessin alkuvaiheessa toteutetaan markkina-analyysi sekä yritysanalyysit, jonka jälkeen siirrytään asiakas- ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseenja tuotteistamiseenkäytännön työpajoissa.
  • Työpajoissa käytetään sähköisiä tuotekortteja, jotka täyttävät kansainväliset vaatimukset ja jolla luodaan pohja yhteiselle tuotemanuaalille. Tuotekortit tallentuvat sähköinen tuotetietokantaan, josta tietoja on helppo jakaa eri kanaviin ja mahdollinen päivittäminen sujuu myös nopeasti.
  • Tuotemanuaali toimii työkaluna Euroopan matkanjärjestäjille, tuotepäälliköille ja päättäjille. Se on kätevä työkalu myös messuilla ja myyntitapahtumissa.
  • Manuaalin painettua versiota käytetään saksankielisen Euroopan myyntikäynneillä, missä NordicMarketing tapaa matkanjärjestäjiä henkilökohtaisesti sekä raportoi myyntikäyntien tulokset ja palautteen yrityksille.
  • Markkinointiatuetaan sähköisillä uutiskirjeillä, jossa kohderyhmänä on matkanjärjestäjät. Uutiskirjeen kohderyhmistä voi valita saksankielisen Euroopan tai Benelux –maat, tai molemmat yhdessä.
  • Tuotetestaustoteutetaan tutustumismatkoilla, joihin kutsutaan huolella kartoitetut, potentiaaliset matkanjärjestäjät tutustumaan yritysten / alueen tarjontaan.

Ota yhteyttä

suvi 2019
Suvi Ahola
Key Account Manager