UKK
Usein kysytyt kysymykset

Katso alta kenelle oppilaitosten kanssa yhteistyössä toteutetut koulutukset sopivat

Voinko osallistua koulutukseen, jos olen työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö?

Kyllä voit. Koulutus toteutetaan oppisopimuksella ja oppisopimus voidaan tehdä niin työ- sekä virkasuhteessa oleville henkilöille kuin yrittäjillekin. Katso oppisopimuksen tarkemmat ehdot kohdasta “Mikä on oppisopimus?”.

Voinko osallistua koulutukseen, jos olen yrittäjä?

Kyllä voit. Koulutus toteutetaan oppisopimuksella ja oppisopimus voidaan tehdä niin työ- sekä virkasuhteessa oleville henkilöille kuin yrittäjillekin. Katso oppisopimuksen tarkemmat ehdot kohdasta “Mikä on oppisopimus?” tai lue lisää täältä: oppisopimus yrittäjälle.

Voinko osallistua koulutukseen, jos olen tällä hetkellä työtön työnhakija?

Osaan koulutuksista on mahdollista osallistua koulutussopimuksella. Koulutussopimuksella voivat opiskella työttömät työnhakijat mikäli TE-toimisto myöntää luvan omaehtoiseen opiskeluun. 

Koulutussopimus:

  • Sopii kaikenikäisille.
  • Opiskelija ei ole työsuhteessa. Voi ajoittautua 1-5 päivälle viikossa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
  • Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta. Opiskelija voi saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja.
  • Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.
  • Koulutussopimus suunnitellaan ja suoritetaan tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimuskoulutus on osallistujalle veloitukseton ja on tarkoitettu joko työ- tai virkasuhteessa oleville henkilöille tai yrittäjille (yrittäjän oppisopimus). Yrittäjän oppisopimuskoulutus on mahdollinen, kun henkilö on tehnyt ilmoituksen yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle (Y-tunnus), maksaa yrittäjän eläkevakuutusta ja yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvonlisäperintärekisteriin. Oppisopimuskoulutuksen avulla voi myös rekrytoitua alan työtehtäviin. Oppisopimusopiskelijan minimityöaika oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtävissä tulee olla keskimäärin 25 h/viikko (jos työskentelee esim. 10 h/viikossa oppisopimuksen ehdot eivät täyty). Oppisopimuksen avulla myös työnantaja voi kouluttaa yrityksen henkilökuntaa. Lisätietoja oppisopimuksesta voi lukea osoitteesta oppisopimus.fi.

Onko oppisopimuskoulutus ilmainen myös työnantajalle?

Kyllä. Oppisopimuskoulutus on NordicMarketingin ja oppilaitoskumppaneiden kanssa yhteistyössä tarjoamissa koulutuksissa veloitukseton niin osallistujalle kuin työantajallekin.

Voinko osallistua koulutukseen, jos olen oppisopimuksella suorittamassa toista koulutusta?

Oppisopimuskoulutuksia voi olla vain yksi kerrallaan. Jotta voit aloittaa uuden oppisopimuskoulutuksen, pitää edellinen koulutus saada päätökseen.

Voinko osallistua koulutukseen, jos suoritan ammattitutkintoa toisessa oppilaitoksessa samaan aikaan?

Ammattitutkintoja voi suorittaa vain yhden kerrallaan. Jotta voit aloittaa uuden ammattitutkinnon suorittamisen, tulee edellinen koulutus saada päätökseen.

Voinko osallistua oppisopimuskoulutukseen, jos suoritan AMK tutkintoa tällä hetkellä?

Kyllä voit. Ammattitutkintoja voi suorittaa vain yhden kerrallaan. Jotta voit aloittaa uuden ammattitutkinnon suorittamisen, tulee edellinen koulutus saada päätökseen. Ammattikorkeakouluopiskelu ei ole este ammattitutkinnon suorittamiselle. Huomioithan kuitenkin, että sinulla on riittävästi aikaa suorittaa kahta tutkintoa samaan aikaan.

Voinko osallistua koulutukseen, jos olen jo aikaisemmin suorittanut oppisopimuskoulutuksen?

Oppisopimuskoulutuksia voi suorittaa useamman kuin yhden. Ratkaiseva tekijä on itse tutkinto sekä opiskelijan osaaminen. Samaa tutkintoa ei voi suorittaa kahteen otteeseen, vaikka lähipäivien opetussisältö olisikin erilainen eri koulutuksissa. Jos olet jo suorittanut esim. Liiketoiminnan ammattitutkinnon, et voi hakeutua koulutukseen, jossa tutkintona on tämä sama tutkinto.

Onko oppisopimuksessa ala- tai yläikärajaa?

Oppisopimuksella voivat opiskella kaikki 15- vuotiaat ja sitä vanhemmat. Oppisopimus voidaan solmia työsuhteessa olevalle henkilölle tai yrittäjälle. Yrittäjän oppisopimuskoulutus on mahdollinen, kun henkilö on tehnyt ilmoituksen yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle (Y-tunnus), maksaa yrittäjän eläkevakuutusta ja yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvonlisäperintärekisteriin. Oppisopimusopiskelijan minimityöaika on keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Mitä tarkoittaa, että koulutus johtaa tutkintoon työn ohella?

Jokainen NordicMarketingin ja oppilaitoskumppaneiden kanssa yhteistyössä tarjoamissa koulutuksista johtaa johonkin tutkintoon työn ohella. Tutkinnosta ja tutkinnon suorittamiseen liittyvistä asioita vastaa aina oppilaitos. Ammatillinen tutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen näytöissä käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan erikseen. Arvioinnin tekevät työelämän ja opetusalan edustajat yhdessä.

Kuinka paljon koulutukseen pitää varata ns. työaikaa?

Koulutuksen toteutusmalli on oppisopimus. Suurin osa oppimisesta tapahtuu osallistujan työpaikalla ns. normaaleissa työtehtävissä. Koulutuksen lähipäivät tarjoavat osallistujalle lisäoppia ja vinkkejä mitä voi hyödyntää käytännön työssä. Koulutukseen kuuluvat lähi/koulutuspäivät on ilmoitettu ennakkoon koulutuksen hakeutumisen yhteydessä. 

Kuinka pitkiä koulutuspäivät ovat?

Koulutuspäivät järjestetään pääsääntöisesti arkisin klo 9.00-16.00 välillä. Osa koulutuspäivistä voi olla myös lyhyempiä kuten esim. klo 9.00-12.00.

Kuinka paljon koulutukseen kuuluu kotitehtäviä?

Lähipäiviin kuuluu pääsääntöisesti 1 kotitehtävä per lähipäivä/koulutusjakso. Kotitehtävät ovat käytännönläheisiä harjoituksia, joiden avulla pystyt harjoittelemaan esim. hakukoneoptimointia käytännössä eli omassa työssäsi (kotitehtävien aiheet vaihtelevat koulutusten mukaan).

Miten perustelen työnantajalle, että koulutukseen kannattaa osallistua?

Koulutus on suunniteltu työssäkäyville henkilöille. Koulutuksen avulla osallistuja saa uutta käytännönläheistä oppia ja tietoa koulutukseen liittyvistä aiheista. Osallistujan ymmärrys ja osaaminen kasvavat, ja sitä kautta oman yrityksen ja työpaikan työtehtäviä ja niihin liittyviä prosesseja pystytään parantamaan ja tehostamaan.

Voiko koulutukseen osallistua yhdessä esim. kollegan kanssa?

Kyllä. Koulutuksiin voi tulla myös yhdessä kollegan tai tuttavan kanssa. Yhdessä on kivempi oppia uutta kuin yksin. Jokaiselle osallistujalle tulee solmia oma oppisopimus.

Kuka voi saada valmistumisen jälkeen 400 euron ammattitutkintostipendin?

Saadaksesi ammattitutkintostipendin sinulla pitää olla vähintään viiden vuoden työhistoria tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Työhistoriaan lasketaan mukaan kaikki Suomessa, EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä tekemäsi eläkevakuutettu työ. Työskentelysi EU- ja ETA-maissa ja Sveitsissä voidaan laskea mukaan aikaisintaan Suomen Euroopan Unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan Unioniin. Työhistoria lasketaan vuoden 2006 loppuun saakka työ- ja virkasuhteiden keston mukaan. Vuoden 2007 alusta alkaen työhistoria lasketaan vuosiansioiden perusteella kalenterivuosittain. EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä tekemäsi työ otetaan huomioon työsuhteiden kestoajan mukaan. Yrittäjä- ja maatalousyrittäjäaikaa ei voida huomioida työhistoriaan. Työhistoriasi voit laskea laskurin avulla. Tarvitset laskemista varten oman työeläkeotteesi, jonka saat kirjautumalla Eläketurvakeskuksen verkkopalveluun. Sinulla ei tarvitse olla voimassa olevaa työsuhdetta voidaksesi hakea stipendiä.

Lisätietoja ammattitutkintostipendistä löydät täältä >>

Huom! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Yksityiskohtaiset koulutus- ja ryhmäkohtaiset tiedot saat aina meiltä jokaisen alkavan koulutuksen ja haun yhteydessä. Koulutuksissa voi esiintyä eroja.

Mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi, ole rohkeasti yhteydessä, autamme mielellämme!

Greta Tanskanen
NordicMarketing Finland Oy
greta.tanskanen@nordicmarketing.fi
+358 40 1624 466