Matkailun yhteismarkkinointi

Matkailun yhteismarkkinoinnissa on kyse yhteisestä tekemisestä, yhteisen maalin tavoittelusta, yhteisesti sovituin toimenpitein.

Matkailun yhteismarkkinoinnissa on kyse yhteisestä tekemisestä, yhteisen maalin tavoittelusta, yhteisesti sovituin toimenpitein. Eli parhaimmillaan yhteismarkkinointi on sitoutuneisuutta yhteisen asian puolesta. Yhteismarkkinointi voidaan nähdä siis joukkuepelinä ja joukkueajatteluna niin, että paras matkailualue voittaa kilpailun.

Kun alueelle lähdetään rakentamaan matkailullista yhteismarkkinointikonseptia, on edessä usein pitkä tie. Kaiken takana on avaintoimijoiden sitouttaminen yhteiseen tavoitteeseen ja yhteinen tahtotila vaatiikin laajan paikallisen kannatuksen onnistuakseen.

Myös verkostomarkkinointi voidaan nähdä yksinkertaisempana yhteismarkkinoinnin muotona. Verkostoitumalla voit hyötyä yhteistyöstä: antamalla itse jotakin voit saada jotain sellaista mihin et yksin pystyisi. Verkostoitumisen tavoitteena on sama kuin yhteismarkkinoinnissakin: molemminpuolinen hyöty.

NordicMarketingin asiantuntijaverkostolla on laaja kokemus alueellisten yhteismarkkinointi-malllien suunnittelemisesta, toteuttamisesta, johtamisesta sekä kehittämisestä.

Yhteismarkkinointia olemme toteuttaneet mm. seuraaville asiakkaillemme

Lappeenrannan & Imatran seutu – www.gosaimaa.com
Vuokatti – www.vuokatti.fi
Ruka Kuusamo – www.ruka.fi
Himos – www.himos.fi

Alueellinen yhteismarkkinointi vaatii yhteistä tahtotilaa ja yhteishenkeä. NordicMarketing auttaa asiakkaitaan löytämään alueen yhteismarkkinoinnin potentiaalin ja rakentaa yhdessä asiakkaan/alueen kanssa sopivan yhteismarkkinointimallin asteittain.

Voisiko maakuntanne tai kaupunkinne matkailumarkkinointi saada lisäpotkua yhteismarkkinoinnista? Voisiko kilpailijasi kuuluakin omaan verkostoosi? Voisitteko yhdessä tehdä asioita kustannustehokkaammin tai saavuttaa kenties sellaisia kohderyhmiä, joita kumpikaan ei yksin onnistuisi saavuttamaan

Voimme myös avustaa mahdollisen rahoituksen kartoittamisessa ja hakemisessa. Lue lisää matkailitoimijoille sopivista rahoituskanavista täältä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Uutta potkua yhteismarkkinoinnista?

Kaipaako teidän alueenne yhteistä tahtotilaa ja yhteistä verkostomaista tekemistä? Matkailun yhteismarkkinointi hyödyttää niin alueen isoja kuin pieniäkin toimijoita.

Ota yhteyttä

Omakuva
Pia Manninen
ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖ