Markkinointistrategiat - ja suunnitelmat

Strategia määrittää, mihin suuntaan jokin tietty organisaatio, yritys tai yhdistys etenee ja millaisia toimia se toteuttaa tulevaisuuden päämääriensä saavuttamiseksi.

Strategia määrittää, mihin suuntaan jokin tietty organisaatio, yritys tai yhdistys etenee ja millaisia toimia se toteuttaa tulevaisuuden päämääriensä saavuttamiseksi. Strategiaa tarvitaan toiminnan pitkäjänteiseen ohjaamiseen. Strategia voi pitää sisällään erilaisia tavoitteita kuten taloudelliset tavoitteet, toiminnalliset tavoitteet, mielikuvatavoitteet jne. Strategiatyön lopputuloksena toimija on määrittänyt itselleen vision, mission, tulostavoitteet sekä toimenpiteet, jotka johtavat kohti visiota. Lisäksi roolit, toimintatapa, johtaminen, viestintä sekä resurssit tulisi ottaa huomioon strategiaprosessissa.

Markkinointistrategia määrittää tekemisen tavoitteet ja päämäärät. Hyvä strategia on myös tekemistä ohjaava työkalu: viekö tämä toimenpide meitä valitsemaamme suuntaan? Hyödyttääkö tämä meidän asiakkaitamme? Hyvässä strategiassa määritellään 3-4 päätavoitetta, joiden alle rakennetaan tukitavoitteet, joilla maaliin päästään. Sen jälkeen onkin helppo alkaa haarukoimaan toimenpiteitä, joilla näitä valintoja vahvistetaan. Strategian ei tarvitse olla kymmenien sivujen laajuinen komiteatyö, vaan monesti riittää yksinkertainen huoneentaulu, joka kulkee arjessa ja tekemisessä mukana.

Petri Matero, Mainostoimisto Miller & Lean

Markkinointisuunnitelman tärkein tehtävä on luoda struktuuri yksittäisille toimenpiteille. Suunnitelman avulla tiedetään keille tehdään, mitä tehdään, milloin tehdään ja kuka tekee. Suunnitelman avulla allokoidaan kaikki resurssit (raha, aika, työ) tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Markkinoinnin vuosikello on työkalu, joka ohjaa tekemistä ja ottaa huomioon mm. lomasesongit ja muut olennaiset markkinoinnin suunnitteluun liittyvät asiat.

Brändi on myös tärkeä osa matkailu- tai matkailumarkkinointistrategiaa. Tunnistavatko asiakkaasi brändisi ja arvosi? Tiedätkö ketä haluat puhutella ja millaista tunnelmaa haluat välittää? Rehellisyyden, tunnistettavuuden ja toistettavuuden avulla pystytään luomaan puhuttelevia markkinointikokonaisuuksia. Näkemys eri mediakanavien mahdollisuuksista auttaa ymmärtämään mitä markkinoinnilla voidaan saavuttaa.

NordicMarketingin asiantuntijaverkostolla on monen vuoden kokemus matkailubrändien luomisesta ja kehittämisestä, markkinointistrategioista ja markkinointisuunnitelmista eri asiakkaille ja eri alueille.

Matkailun strategiatöitä olemme toteuttaneet mm. seuraaville asiakkaillemme:

Kouvolan seutu – www.visitkouvola.fi
Vuokatti – www.vuokatti.fi
VisitOulu – www.visitoulu.fi

NordicMarketing auttaa asiakkaitaan luomaan matkailu- ja markkinointistrategioita alusta alkaen. Vaihtoehtoisesti tavoitteiden, kohderyhmien ja kärkituotteiden kirkastaminen ja päivittäminen voi olla paikallaan. Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tavoitteita ja tarpeita vastaavan markkinointisuunnitelman ja analysoimme mitä toimenpiteitä brändin vahvistaminen vaatisi. Voimme myös laatia teille kansainvälistymissuunnitelman, erityisosaamisemme on Keski-Euroopan B2B markkinat (saksankielinen Keski-Eurooppa ja Benelux maat).

  • Onko yrityksellänne/organisaatiollanne selvä suunta ja strategia, joka ohjaa toimintaa?
  • Onko kohderyhmät ja kärkituotteet määritelty?
  • Tehdäänkö markkinointia suunnitelmallisesti?
  • Onko brändinne kirkas ja houkutteleva?

Ota rohkeasti yhteyttä!

Onko sinulla selkeä suunta?

  • Toimiiko matkailualueesi tai yrityksesi selkeän suunnitelman mukaisesti?
  • Löytyykö toiminnaltasi punainen lanka?

Ota yhteyttä

Omakuva
Pia Manninen
ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖ