Koulutukset ja työpajat

Koulutukset ja työpajat

Markkinointi ja erityisesti sähköinen markkinointi kehittyy jatkuvasti ja myös matkailuyrittäjien kannalta on erittäin tärkeää pysyä tässä kehityksessä mukana. Tuotteistuksessa on huomioitava jokaisen asiakassegmentin erityispiirteet ja uusia matkailijaryhmiä tavoiteltaessa pitää tuntea markkinat. Markkinointi ja markkinointiosaaminen kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja myyntiä, eli vaikuttaa suoraan menestykseen.

Tarjoamme yhteistyössä laajan verkostomme kanssa erilaisia koulutuspalveluja niin alueorganisaatioille, koulutuskuntayhtymille kuin yrityksille. Koulutuksista voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeita vastaava kokonaisuus ja kesto voi vaihdella parin tunnin tietoiskusta useamman päivän työpajaan. Alla esimerkkejä koulutuksien aiheista ja teemoista.

Nordic Marketing toteuttaa myös Visit Finland Akatemia koulutuksia Ready, Steady sekä Go-tasolla.

Tuotteistaminen ja tuotekehitys matkailualalla

Kuinka helposti tuotteesi ovat ostettavissa tällä hetkellä? Oletko huomioinut eri kohderyhmien tarpeet tuotteissasi ja palveluissasi? Tiedätkö mitä on asiakaslähtöinen tuotekehitys?

#markkinatrendit #kuluttajakäyttäytyminen #hinnoittelu #tuotteistaminen

Saksan markkinakatsaus

Tiedätkö mitä saksalainen matkailija hakee lomaltaan Suomesta? Ovatko sinun tuotteesi myyntikunnossa? Tiedätkö mitä jakeluteitä ja myyntikanavia voit hyödyntää tavoittaaksesi kuluttajat? Tunnetko saksalaisten matkanjärjestäjien tavan toimia?

#kohdemarkkinat #kilpailukeinot #tuotekehitys #jakelutie #matkanjärjestäjä #B2B #B2C

Hissipuhe ja Unique Selling Point

Erotutko massasta ja osaatko vakuuttaa kuulijasi hissipuheellasi? Oletko määritellyt oman yrityksen ainutlaatuiset myyntiväittämät eli Unique Selling  Pointit (UPS)? Entä missä kaikkialla USP:tä tulisi hyödyntää, entäpä hissipuhetta?

#erottautuminen #usp #hissipuhe #vakuutakuulijasi

Miten menestyä kansainvälisessä myyntitapahtumissa

Miten valmistaudut b2b workshoppiin tai muuhun vastaavaan myyntitapahtumaan? Ovatko tuotteesi myytävässä muodossa? Vakuutatko matkanjärjestäjän hissipuheellasi? Ethän unohda jälkihoitoa?

#workshop #B2B #valmistautuminen #jälkihoito

Kansainväliset tutustumismatkat (FAM trip)

Minkälainen tutustumismatka on onnistunut sekä järjestäjän, että osallistujien kannalta? Ketä tutustumismatkalle kannattaa kutsua mukaan? Miten matkan ohjelma kannattaa rakentaa ja miten osallistuvien yrityksien tulisi matkalle valmistautua?

#B2B #fam #tuotetestaus #ohjelmanrakentaminen #palaute

Matkailumarkkinoinnin strategiat ja viestintä

Perustuuko markkinointisi markkinointistrategiaan? Oletko linjannut sinulle tärkeät kohderyhmät? Tunnistatko omat kärkituotteesi ja tärkeimmät asiakkaasi? Löytyykö yritykseltäsi sähköisen markkinoinnin strategia tai suunnitelma?
#suunnitelma #kohderyhmä #kärkituote # suunnittelustakäytäntöön

Matkailun verkosto- ja yhteismarkkinointi

Teetkö hedelmällistä yhteistyö yhteistyökumppaneidesi kanssa? Oletko verkostoitunut riittävästi? Onko yhteistyöstä hyötyä molemmille osapuolille?

#yhteismarkkinoinninvoima #verkostot #tehokasmarkkinointi #hyöty

Sähköinen markkinointi matkailualalla

Mitä sinun tulee ottaa huomioon verkkopalvelun perustamisessa tai uudistamisessa? Seuraatko toimenpiteidesi tehokkuutta? Hyödynnätkö blogia tai sosiaalista mediaa markkinoinnissasi: millä kanavilla tavoitat parhaiten sinulle tärkeimmät kohderyhmät? Onko sinulla toimiva verkkokauppa?

#verkkopalvelu #some #blogi #verkkokauppa

Kansainvälinen sähköinen matkailumarkkinointi

Mitä kanavia voit hyödyntää saavuttaaksesi kansainväliset matkailijat? Oletko jo hyödyntänyt Tripadvisorin, Expedian ja muiden globaaleiden kanavien tarjoamia kustannustehokkaita mahdollisuuksia?

#kustannustehokkuus #kansainvälisyys #jakelukanava

Näkyvyyden kehittäminen: hakukoneoptimointi ja kampanjointi

Ilman hakukoneoptimointia ja hakukonenäkyvyyttä ei mikään yritys pärjää tämän päivän kovassa kilpailutilanteessa. Miten yrityksesi näkyy esim. Googlessa ja miten voit itse vaikuttaa siihen, että näkyvyytesi paranee?

#sem #seo #googleanalytics #konversio-optimointi #hakukoneystävällinensisältö #googleanalytics

Kiina

Kiinalaisten kasvava matkailu on myös Suomelle valtava mahdollisuus. Tiedätkö miten pääset mukaan Kiinan markkinoille, saat yhteyttä kiinalaisiin matkanjärjestäjiin tai mitä tulee huomioida tuotteistuksessa ja markkinoinnissa kiinalaisille matkailijoille?

#kiina #kansainvälisyys #kulttuurierot #tuotekehitys #myynti #markkinointi #matkanjärjestäjä

Visit Finland Akatemia

Nordic Marketingin Jan Badur ja Suvi Ahola kuuluvat myös Visit Finlandin partnerivalmentajaverkostoon, joka on matkailutoimijoille ja matkailuyrityksille suunnattu valmennuspolku. Tarjoamme koulutuksia myös yhdessä muiden partnerivalmentajien kanssa.