Vastuullisen matkailun koulutus - hae mukaan viimeistään 20.9.2020

Greta
3.9.2020 9:51:32

Tiedätkö mitä vastuullisella matkailulla tarkoitetaan tai miten huomioida kestävän kehityksen periaatteet omassa liiketoiminnassa? Miten tuotteistat ja hinnoittelet kannattavasti? Entä tiedätkö millä keinoin parannat yrityksesi näkyvyyttä verkossa?

Matkailu_koulutus_Forssa_2020

 

Vastuullisen matkailun koulutuksessa, Matkailutuottajan opinnoissa, keskeisiä teemoja ovat vastuullisuus ja kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys sekä yrittäjämäisyys. Kouluttajina toimivat alan kokeneimmat ammattilaiset mm. Kirsi Mikkola, Anu Nylynd ja Suvi Ahola.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jonka ansiosta voit näppärästi opiskella oman työn ohella ja täysin veloituksetta. Koulutuksen voi suorittaa kokonaan tai osittain etänä, joten voit opiskella asuinpaikastasi riippumatta. Etäosallistuminen myös mahdollistaa joustavan tavan opiskella esimerkiksi sairastapauksen tai työesteen sattuessa. Lähipäivät järjestetään Forssassa.

Koulutus sopii matkailualan yrittäjille sekä alalla työsuhteessa oleville henkilöille. Opiskelijalta vaaditaan lukio-opinnot tai ammatillinen perustutkinto.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa ammattikorkeakouluopintoja, jotka avaavat väylän Hämeen ammattikorkeakoulun koulutukseen.

Voit suorittaa kerralla koko tutkinnon (Matkailualan perustutkinto) tai vain tutkinnonosia. Koko tutkinto on 180 osp.

Pakolliset tutkinnonosat ovat:

 • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp
 • Matkailupalvelujen toteuttaminen 40 osp

Pakollisten tutkinnonosien koulutuspäivien sisällöt:

1. Asiakaslähtöisyys matkailualalla (12.-13.10.2020)

 • Matkailualueen vetovoimatekijöiden tunnistaminen
 • Matkailupalvelujen kilpailutekijät ja erottautuminen
 • Erilaisten asiakasryhmien määrittäminen, tarpeet ja erityispiirteet
 • Asiakkaan ostajapersoonat ja palveluprosessi
 • Asiakastietojen keruu, hallinta ja hyödyntäminen
  • Käytännöt, lait ja asetukset
 • Asiakassuhteiden hallinta
 • Asiakkaan kuuntelujärjestelmä
  • Manuaalinen ja digitaalineno
  • Suosittelumarkkinoinnin merkitys osana kuuntelua
  • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja analysointi

2. Matkailun sähköinen liiketoiminta (3.-4.11.2020)

 • Matkailuyrityksen arjen digitaaliset työvälineet ja digikunto
  • Varausten vastaanotto ja käsittely
  • Käytännön myyntityö verkossa
  • Digitaalinen markkinointi käytännössä
  • Verkkojalanjälki ja online kauppa
  • Yrityksen verkkosivustojen löydettävyys ja digikunto
  • Online varauskanavat ja oma verkkokauppa
  • Digitaalisen markkinoinnin liittäminen kiinteäksi osaksi myyntitoimintoja

3. Matkailupalvelujen tuotteistaminen (20.1.2021)

 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja tuotekehitys
 • Tuotteistaminen matkailuyrityksen työkaluna
  • mitä tuotteistaminen on, mitä sillä saavutetaan?
  • Tuotteistamisen, tuotekehityksen ja tuottamisen erot
 • Palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu
 • Matkailupalveluketjujen rakentaminen asiakaslähtöisesti

4. Matkailupalvelujen toteuttaminen vastuullisesti ja kestävästi (16.-17.2.2021)

 • Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen matkailupalvelujen toteuttamisessa
 • Globaalit trendit ja asiakasymmärrys johdattavat vastuullisuuteen
 • Vastuullisuudesta matkailutuotteen myyntivaltti
 • Muuttunut maailma ja sen mukanaan tuomat vastuullisen matkailuyrityksen velvoitteet
 • Vastuullisesti toteutettu asiakkaan palvelupolku kriittisine pisteineen
 • Valmismatkalaki ja muut matkailualaa säätelevät lainalaisuudet

5. Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta – saksankielinen Keski-Eurooppa (21.4.2021)

 • Kansainväliset jakelukanavat, Euroopan jakelutiet, matkanjärjestäjien merkitys, markkina-alueen vaatimustaso, käytännön matkanjärjestäjä-esimerkkejä
 • Palveluiden ja tuotteiden komissiomallit kv-kaupassa
 • Verkostojen hyödyntäminen ja merkitys matkailupalvelujen toteuttamisessa

Koulutuksen järjestämisestä ja toteutuksesta vastaa Forssan ammatti-instituutti | LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Opetusjaksot toteutetaan yhteistyössä Nordic Marketing Finlandin kanssa.

Lue lisää ja hae mukaan viimeistään 20.9.2020: Vastuullisen matkailun koulutus

Lukuvinkki: Vastuullisuus on kaikkien huulilla, kuten pitääkin

Ota yhteyttä:
Greta Tanskanen
Nordic Marketing Finland Oy
+358 40 1624 466
greta.tanskanen@nordicmarketing.fi

Tilaa uutiskirjeemme #NordicNews

Ei kommentteja

Kerro meille mielipiteesi!